Plus i kommunkassan 

Det blev ett plus på 26,1 miljoner kronor för kommunen förra året. En förklaring är försäljning av tomtmark som gav ett netto på 15,9 miljoner kronor. En del tunga verksamheter visade emellertid på ett minus jämfört med budget, hit hör skolan som kostade närma sex miljoner mer än budgeterat, VÄO gjorde ett minus på närmare fem miljoner och kommunstyrelsens serviceenheter backade 4,6 miljoner. På pluskontot finns Tekniska verkens affärsdrivande verk som drog in 5,6 miljoner mer än budgeterat. Detta bör bädda för nya debatter om taxepolitiken i kommunen. Kommunstyrelsen höll också igen på planerade satsningar med hela 23, 9 miljoner kronor.

Till arkivet