Välkommen till Landskrona
ditt boendejobb&utbildningkulturmat&drycknäringslivsport&fritidturist

Arkivet
Arkivet
Sänd vykort
Tävling

Landskrona Direkt
-
som startsida
- bland favoriterna

Landskrona Direkt är registrerad som databas hos Radio- och TV verket.
Ansvarig utgivare:
Håkan Karlsson

Produceras av
Zebra Media

Sevärdheter

Landskrona Slott - Citadellet
På 1500-talet befäste danskarna Landskrona. Den danske kungen Christian III anlade under åren 1549 - 1559 Landskrona Slott - Citadellet.
Efter freden i Roskilde 1658 när Sverige fick Skåneland, var det svenskarnas tur att bygga ut befästningarna med ett nederländskt vallgravssystem samt anlägga ön Gråen till skydd av den riksviktiga hamnen.
Idag är Citadellet en av Nordens bäst bevarade 1500-tals fästningar.
Guidade turer dagligen sommartid, övrig tid efter beställning.
På slottsområdet drivs idag flera verksamheter. Här finns Skånehantverk, Landskrona Slott AB samt Hemslöjden.

Citadellområdets kolonier
Landskrona är landets kolonitätaste stad och har även landets äldsta koloniområde, anlagt på fästningsvallarna.
Rothoffska kolonin, från 1903, är idag museikoloni och öppen dagligen sommartid.

Teatern
Landskrona teater är Ritad av Alfred Arwidius och Fredrik Sundbärg (senare Landskrona stads förste stadsarkitekt). Teatern invigdes den 22 september 1901 av Oscar II, i samband med den årliga harjakten på Ven.

Museet
Landskrona museum, inrymt i Adolf Fredriks kasern från 1700-talet med Carl Hårleman som arkitekt, är idag ett av landets mest rikhaltiga museer. Stadshistoriska samlingar, vandringsutställningar och en aktiv utåtriktad verksamhet.
Öppet dagligen året runt.

Konsthallen
Landskrona konsthall byggdes 1963 till Landskronas 550 års jubileum som utställningshall för industridesign. Hallen är ritad av Fritz Jaenaeke och Sten Samuelsson. En högklassig arkitektonisk skapelse med varierande utställningar. Missa inte Konsthallens sydvästra vägg vilken pryds av en skulptural glasvägg av Erik Höglund.

Runt konsthallen har det skapats en skulpturpark.

Rådhuset
Rådhuset är uppfört i gotisk stil mellan åren 1882- 84 och är ritat av Ove Pedersen.
Väggmålningar i nationalromantisk stil av Nils Asplund. På Rådhustorget står statyn Västanvinden, skapad av Anders Olsson 1929.
I dag används Rådhuset framför allt av Landskrona Tingsrätt samt för Kommunfullmäktiges sammanträden.

Gamla kyrkans grund
Den utgrävda grunden av den ståtliga S:t Johannes Baptistae kyrka, uppförd på 1410-talet. Den sista gudstjänsten i S:t Johannis Bapistae kyrka hölls den 9 augusti 1755.
Tornet raserads omkring 1752. Omkring 1780 var kyrkan fullständigt nedriven.
Gamla kyrkans grund utgör idag en del av Stadsparken i Landskrona.

Sofia Albertina kyrka
Kyrkan uppfördes 1754-88 efter ritningar av arkitekt Carl Hårleman. I kyrkan finns vackra glasmålningar av bland andra Martin Emond.
Kyrkan tillkom efter beslut att utöka befästningarna och flytta hela den medeltida staden ut på "havsmark".
Sofia Albertina kyrka är öppen dagligen året runt.

Texter:
Delar av texterna kommer från Fritid och Turism / Landskrona


Transporter till och från Landskrona

Nyttig information om staden

Övernattning

Stilla din hunger och törst

Bästa lunchen i stan

Bästa lunchen i stan


Sevärdheter och Historia


Digital karta


Citadellet


Skulpturparken


Teatern


Rådhuset