Annons

Torkild Strandberg

Hoppas på kameraövervakning till hösten

Hoppas på kameraövervakning till hösten Vi noterar att kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) gjort en ny framstöt när det gäller att kameraövervaka stadens offentliga platser. I ett brev till polismästare Patric Heimbrand i Helsingborg bjuder han i in till en förutsättningslös diskussion om kameraövervakning i Landskrona. – Regelverket kring kameraövervakning håller äntligen på att moderniseras. Det innebär att möjligheterna att […]

Ställer frågor om barnutredningar

Ställer frågor om barnutredningar Vi noterar att oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) tänker interpellera kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) med frågor som rör utredningstiderna för barnutredningar inom individ- och familjeförvaltningen. Med rubriken ”Vem tar ansvar för barn som far illa i Landskrona?” ställer Jonas Esbjörnsson (S) tre frågor till Torkild Strandberg (L) i en interpellation i kommunfullmäktige. Landskrona Stad har […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser