Annons

Torkild Strandberg

Ställer frågor om barnutredningar

Ställer frågor om barnutredningar Vi noterar att oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) tänker interpellera kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) med frågor som rör utredningstiderna för barnutredningar inom individ- och familjeförvaltningen. Med rubriken ”Vem tar ansvar för barn som far illa i Landskrona?” ställer Jonas Esbjörnsson (S) tre frågor till Torkild Strandberg (L) i en interpellation i kommunfullmäktige. Landskrona Stad har […]

Tunga besked om äldres aktivitetsstöd

Tunga besked om äldres aktivitetsstöd Den minnesgode läsaren kommer ihåg Björn Wiklunds medborgarförslag som ledde till en motion från Vänsterpartiet som senare också antogs av fullmäktige och som gick ut på att ge aktivitetsstöd till pensionärers organiserade fritidsaktiviteter. Ett år gick och Björn Wiklund började efterlysa stödet. Av oklara anledningar, möjligen kostnadsmässiga, hade motionen fastnat hos fritidsnämnden. Fritidsnämndens ordförande, det […]

Nej till utbyggnadsplaner av Borstahusens hamn

Nej till utbyggnadsplaner av Borstahusens hamn Kommunstyrelsen ordförande Torkild Strandberg (L) och treklövern åkte vid dagens kommunfullmäktige på sin största politiska förlust under innevarande mandatperiod. Sverigedemokraterna och socialdemokraterna gjorde något överraskande gemensam sak och avslog detaljplanen vars syfte var att pröva lämpligheten att bygga ut Borstahusens hamn. Stefan Olsson (SD) var först att begära ordet och redogjorde att han under ett […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser