PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Avslutande replik till Niklas Karlsson

2018-01-29 11:26

Precis som statsminister Stefan Löfven har Niklas Karlsson uppenbara problem med att läsa ett budgetdokument. Stefan Löfven och Niklas Karlsson verkar bara läsa de delar som passar deras agenda, och har tydligen svårt att förstå att man röstar på en hel budget och inte rycker ut olika delar ur den.

Sverigedemokraterna ville spara 29 miljarder på migration och integration och 26 miljarder på kommunerna 2017. I stället föreslog partiet lägre pensionärsskatt, högre garantipension. Det stämmer att SD sa nej till regeringens 10 miljarder till kommunerna men sparar även in drygt 25 miljarder på kommunalekonomisk utjämning. Det var för att kommunerna får mer pengar genom förändringar i pensionärernas skatt. Samt att SD har under många år förstått att man kan inte ha en generös invandring och samtidigt trygga välfärden. En trygg välfärd skapar man inte genom att höja skatterna för att finansiera en havererad migrationspolitik.

SD vill höja garantipensionen med 10 procent, slopa skillnaden mellan pensionärer och löntagare samt spara 29 miljarder på migration och integration. Med SD:s förslag så för en garantipensionär med maximalt bostadstillägg innebär förslaget att nettoinkomsten ökas med omkring 2 000 kronor per månad. Detta är en mycket välbehövlig och avsevärd förbättring för våra äldre, och inte brödsmulor som S nu ger våra pensionärer.

Niklas, lura gärna väljarna med er politik, men lura inte de som byggt vår välfärd det blir bara pinsamt.

Svenny Håkansson
F.d kommunanställd och stolt SD-medlem


Äntligen en vänthall . . . men . . .

2018-01-29 09:46

I unga år pendlade jag mycket från Landskrona. Som student i Lund hade vi 8-10 undervisningstimmar per vecka. Under mina därefter följande drygt 10 år som universitetslektor i Lund var vår undervisningsskyldighet c:a 400 lektioner per år, d.v.s. 9-10 lektioner per vecka. På den tiden fanns – som alla vet – Landskrona Station i centrum. Stationsbyggnaden finns kvar. Där fanns vänthall, biljettkontor etc. Det var gott om plats på motorvägen Helsingborg – Landskrona – Lund – Malmö under de aktuella åren 1967-1985.

Jag flyttade till Glumslöv 1975. Trots regelbunden busstrafik mellan Landskrona och Helsingborg blev det bökigt. Det fick bli bil – en Mercedes Benz ”pour pauvre” (=för fattig), en Mercedes 200 .

För Landskronaborna var det slutet på en uppgångsperiod. Varvet lades ner 1981/82, sedan blev det konstgjord andning. Det skulle bli krafttag – bostadsbyggande!

Tiden gick, det lades fram planer. Det skapades visioner. Beslut togs att bygga Öresundsbron och en ny järnväg. Den senare placerades utanför staden. Allt detta var klappat och klart 2000-2001.

I grunden var idén att öka befolkningen i Landskrona. Pendling skulle bli var mans sysselsättning. Problemet var naturligtvis: Hur tar man sig till stationen? Dit kan man åka buss (ibland ståplats), bil, moped, cykel eller rentav gå. Det gick väl an så där i början – med en liten vänthall och biljettkontor hos ICA Kvantum. Emellertid är det mycket som ska klaffa för att en resa med allmänna kommunikationer från en attraktiv bostad på Strandvägen till jobbet i Limhamn ska fungera varje arbetsdag, 5 dagar i veckan. Jag tänker på, framför allt, tågförseningar.

Idén med Landskronavisionen är att få folk att flytta till Landskrona, underförstått att pendla! Då kommer en vänthall vid stationen in i bilden. Tillgång till toalett etc. En märklig utveckling av området kring stationen påbörjades. Det har blivit ett handelsområde! Så när Kvantum inte ville ha biljettförsäljning och vänthall i sin butik så fick det bli en provisorisk kiosk utan vänthall.

Nu färdigställes en byggnad mellan Kvantum och Netto. Men räcker den? Som jag förstår – det jag ser – så ska man först gå in i byggnaden och sedan ut igen innan man kommer fram till perrongen. Det saknas tak över huvudet c:a 15 meter.

Varför blev det så?
Hur blir öppethållandet?
Kommer det att finnas bekväma stolar att sitta på för alla?
Hur blir det med möjligheten att ta en fika?
Räcker vänthallskapaciteten en kall, snöig/regning och blåsig vinterdag om det ”uppstår” tågförseningar i rusningstrafiken?
Är det kanske så att jobbpendling inte längre är lösningen på Landskronas framtida bekymmer?

Det är en sak att, som jag, ha 8-10 timmar per vecka schemalagd arbetstid, en helt annan att ha 40 timmar per vecka som är ”normalt”.

När jag på senare tid, andra halvåret 2017, rest regelbundet med allmänna transportmedel, 5-6 gånger per månad Landskrona – Lund – Malmö (t.o.r.) så kan jag konstatera: Ohållbart! Bil är inget alternativ!

PS. Försenade avgångar från Landskrona Station 2018-01-23 enligt informationstavlan:
17:31 blev 17:47
17:36 blev 17:50
17:52 blev 18:00
18:07 blev 18:14

2018-01-25: saknades 5-6 sittplatser i 3:ans buss vid 16:35.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Gång- och cykelvägen vid Sofia Albertina kyrka

2018-01-29 09:09

Med stor förvåning har jag och många med mig undrat och ifrågasatt planerna på att öppna upp och bygga om gång- och cykelvägen mellan Sofia Albertina kyrka och kvarteret Falken till biltrafik. Det skulle vara av stort intresse att höra hur tankarna hos ansvariga för trafikfrågor i Landskrona Stad går samt även  stadsbyggnadschef Johan Nilsson:s då han uppenbarligen sätter tillgängligheten med bil till nya hotellet före barns och äldres trafiksäkerhet i och kring kvarteret Falken.

I kvarteret Falken, med drygt 100 lägenheter, har ett generationsskifte skett, där bor nu ett stort antal barnfamiljer, två sidor av kvarteret är starkt trafikerade gator där Storgatan med dels all busstrafik, dels även hårt belastad av privatbilister. Kungsgatan på andra sidan  kvarteret är också i viss mån hårt trafikerad. Att då öppna upp ytterligare en tredje gata för biltrafik runt detta kvarter är helt obegriplig.

Att dessutom inkräkta på parken runt vår nyrenoverade och anrika kyrka med biltrafik tätt inpå kyrkan verkar totalt ogenomtänkt med störande trafikbuller ännu närmare kyrkorummet.

Den nämnda gång-och-cykelvägen ”betjänar” i dag ett mycket stort antal cyklister, gående, barnfamiljer samt äldre boende på Södra Långgatans äldreboende. Vid vackert väder frekventeras den i stor utsträckning, där målet är att besöka Citadellbadet och havsbadet vid vattentornet. Absolut motsägelsefullt är att den nyligen byggda gång och cykel bron i förlängningen av Södra Långgatan till Nyhamn nu styr gående och cyklister på väg till och från centrum, havsbaden och Citadellbadet och boende på Nyhamn till gång och cykelvägen.

Det rätta hade naturligtvis varit att utöka gång- och cykelvägen utmed hela Södra Långgatan mot gångbron, gjort ett säkert övergångsställe över Kungsgatan med farthinder och trafikljus.

Att Stadsmiljöavdelningen saknar insikt och framförhållning  när det gäller trafikmiljön vid nybyggen är påtagligt. Ca 500 parkeringsplatser har försvunnit i området på grund av nybyggnation, ingen lösning eller förslag har lagts fram. Med en bra framförhållning hade infarten till hotellet med bil lösts på ett annat bättre sätt än via Södra Långgatan mitt emot  äldreboendet.

Maths Backelin


På tal om resurser

2018-01-26 16:47

I morse kunde jag se en upprörd förskollärare beklaga sig över bristande resurser inom förskolan. Jag gissar att hon inte är ensam att känna precis så. Det gäller alla inom vård, skola och omsorg! Och det är rätt! Men hur har det då blivit så!
Jag har jobbat som behörig/legitimerad speciallärare i nästan 40 år och har sett hur skolan har dränerats på resurser framför allt de senaste årtiondena.
Vart har då pengarna tagit vägen? En del saker har blivit dyrare men en del av pengarna går till vinster inom den privata sektorn av skola, vård och omsorg!
Enligt undersökningar så tycker stora delar av folket att det är dags att begränsa vinsterna inom välfärden – görs detta så kanske skola, vård och omsorg får de resurser som är nödvändiga om vi skall ha en likvärdig utbildning, vård och omsorg för alla!
Privata initiativ är helt ok för min del men inte skattefinansierade vinster!

Håkan Lans
PS
Jag fick oxå en högre pension i år!


Dagens ros

2018-01-26 10:02

Jag öppnade i veckan mitt pensionsbesked och kunde till min glädje se att jag tack vare den socialdemokratiska regeringen fått en rejäl pensionshöjning. Allt tack vare en pensionshöjning och en skattesänkning som den tidigare alliansregeringen inte unnat oss pensionärer.
Stort tack till regeringen Löven!!

Lena Nilsson


En raket replik till MP

2018-01-26 09:27

Som jag nyss påpekat till annan politiker – utländska ”bangers” och hembyggda smällare har blivit en plåga -ja.
Men detta skall inte blandas samman med det traditionella nyårsfirandet – bland så många. Jag har inte själv ”smällt upp pengar i rök” vid Nyåret under detta århundrande. Men tycker – som de flesta – att detta hör till själva nyårsfirandet. I ännu högre grad än ”jultomten” på Julafton ! Men endast vid nyår
och endast med lagliga pjäser.

Det är sedan fullständigt otroligt att läsa hur ansvariga politiker vill anordna ”kommunal lasershow”! Både röd och grön laser – men särskilt grön, kan göra människor blinda på ett ögonblick. Vet ni verkligen inte detta?

Vidare, laserbestrålning av landande flygplan på Kastrup var under flera år ett oerhört problem. Och approachen till Kastrups bana 22L går rakt över Landskrona.
Grön laser når t.o.m. upp till flygplan på hög höjd (vid klart väder), och tjänar inget civilt syfte överhuvudtaget.

Ytterst oansvarigt och inkompetent att inte först sätta sig in i effekterna av det man föreslår! Vänligen TÄNK någon gång, politiker!

Däremot håller jag fast vid att göra som man gör i de tyska delstaterna Schleswig-Holstein och Hamburg. Inte en raket eller smällare får säljas utom de tre-fyra sista dagarna av året. Och lär er skilja på tillåtna fyrverkeripjäser och de olagliga ”bangers” och hemmagjorda pjäser! Nyligen dödades en man uppe i Stockholm
av en riktig handgranat tillverkad för 90-talets krig på Balkan. Och det hade ingenting med nyår att göra överhuvudtaget.

Problemet är inte, har aldrig varit och kommer aldrig att bli äkta nyårsfirande. Med Lilian Håkanssons och Elvir Mesanovics idéer, kommer problemet med de olagliga pjäserna bara fortsätta eskalera. Och jag presenterade här under konkreta bevis för detta. (Förbudet mot smällare som Kinapuffar har lavinartat ökat intresset för dessa ”bangers”, handgranater och hemmagjorda pjäser.)

Att öka antalet övervakningskameror i centrum och längs t.ex. Erikssgatan däremot, tror jag ytterst få motsätter sig. Både i utredningssyfte, att underlätta för kriminalpolisen (om någon sådan överhuvudtaget finns kvar ?) att reda ut allehanda grov brottslighet, och jag skulle vilja tillägga – inklusive en dygnet runt bemannad lokal övervakningscentral. Som i London, bara anpassad för vår stad.

Pontus Eriksson


Kommentar till Sven Svederberg om att ”Bästa vårdcentralerna straffas”

2018-01-26 09:08

Sven Svederberg, jag blir lite besviken på ditt inlägg. Du har ofta skrivit och försvarat primärvården och haft kloka inlägg. Jag tycker att du blåser upp motsättningar inom primärvården när det egentligen är så att det är hela primärvården som är missgynnad i förhållande till sjukhusvården. Det finns knappast någon mottagning offentlig eller privat som har det särskilt lätt att få ekonomin att gå ihop. I samband med den senaste budgeten i Region Skåne blev det stora protester från företrädare från primärvården, särskilt läkarna, för att pengar skulle gå till akutvård vid sjukhusen. Den styrande majoriteten fick backa och lägga mer pengar till vårdcentralerna istället, även om det var alldeles för lite. Borgerliga företrädare som Gilbert Tribo (L) hycklade och sa de ville satsa ännu mer på primärvården men samtidigt inte höja landets lägsta landstingsskatt.

Det finns särskilda problem för nystartade mottagningar som försöker att konkurrera med redan etablerade mottagningar på en ort att kunna lista upp tillräckligt många patienter som inte är speciellt sjuka. Systemet är uppbyggt så att alla som är listade på en mottagning bidrar med en vårdpeng till mottagningen, även de som nästan aldrig är sjuka. Men det kommer mer pengar till mottagningen för de som är mer sjuka och har kroniska sjukdomar genom ett ersättningssystem som heter ACG. Men är man nystartad så får man kanske nästan bara patienter med många sjukdomar och då räcker inte ersättningen trots att man kanske har ett högt ACG. 

I Sverige har de senaste årtiondena gällt fri etableringsrätt vilket de borgerliga partierna inklusive Centerpartiet har varit de främsta förespråkarna för. Då uppkommer det här problemet om patientunderlaget egentligen inte räcker till. I de flesta länder som har ett väl utbyggt familjeläkarsystem (t.ex. Danmark och Storbritannien) finns det begränsningar rent geografiskt hur många mottagningar det får finnas på en viss ort. Då uppstår inte det här problemet i samma grad.

Din beskrivning av den så kallade ”täckningsgraden” är inte helt korrekt. Det är besök inom den sjukhusdrivna specialistvården som påverkar täckningsgraden. Besök inom öppenvården gör det inte (jag är inte helt säker vad som gäller besök inom den öppna specialistvården). Besök hos sjukgymnast och arbetsterapeut inom den öppna vården gör det inte. Vi inom primärvården är inte speciellt nöjda med det här täckningsgradsbegreppet eftersom det gynnar snabba korta besök alltså inte kvalité. Det ger också utrymme för sjukhusklinikerna med besök som egentligen lika gärna hade kunnat skötas i primärvården att få en större andel av sjukvårdens resurser.

Den här kontakten med nätläkare är ett alldeles speciellt problem. Den här verksamheten är inte helt seriös och leder inte alltid till god medicinsk vård. T.ex. kan antibiotika skrivas ut utan en tillräcklig undersökning vilket leder till överförskrivning. Det har också visat sig att de som framför allt utnyttjar den här tjänsten är välutbildade och ekonomiskt gynnade, så t.ex. så ligger Vellinge i topp i Skåne. Men jag tror att du har fel att det här drabbar ”täckningsgraden” och besöken debiteras inte den enskilda vårdcentralen längre som den gjorde tidigare. Däremot så drabbar det sjukvården som helhet och särskilt primärvården eftersom de pengarna istället hade kunnat komma verksamheten till del och användas där det behövs. Nätmedicin är säkert ett område som bör utvecklas men det bör bygga på lokala förhållanden i t.ex. glesbygd eller för kontakt mellan primärvård och specialistvård och inte vara en kommersiell historia som kan vara geografiskt lokaliserad var som helst.

Per Nordlund,
senior distriktsläkare, under många år fackligt aktiv för Läkarförbundet som huvudskyddsombud, fortfarande kliniskt verksam vid en av Region Skånes vårdcentraler, politiskt obunden.


Replik till Lilian Håkansson och Elvir Mesanovic

2018-01-26 08:55

Det låter bra det mesta vad Ni skriver!
En enkel fråga till en ovetande, hur många procent av dessa ungdomars föräldrar som förstör får betala kostnaderna och böterna? Händer det överhuvudtaget? Tillåt mig tvivla.
Det blir nog i slutändan endast en from förhoppning.
Ni miljöpartister sitter ju med och bestämmer i Landskrona och inget händer!?
Så mycket förstörelse och nedskräpning som finns i Landskrona får man leta efter.

Kjell Andersson


Inte en nyårshelg till med smällarkaos

2018-01-25 14:30

Veckorna före och veckorna efter nyår har varit en prövning för både människor och djur. Inte bara husdjur utan även vilda djur lider.
Smällare är förbjudna men en del ungdomar får tag i sådana ändå.
Regeringen flaggar för att det ska bli lättare att sätta upp övervakningskameror vid utsatta platser.
Det skulle underlätta för Landskrona. Filmer på dem som smäller, kastar smällare
genom fönster och som antastar blåljuspersonal. Efter identifiering får målsman till dessa ungdomar stå för kostnaderna för förstörelserna och böterna för att låta sina barn ha förbjudna smällare.
Blåljuspersonalens uppgift är att rädda liv och ska respekteras av alla medborgare.
Regeringen borde tagit ett snabbt beslut om förbud för privatpersoner att
använda fyrverkerier. Men man tänkte mer på fyrverkerifabrikanterna än på
människor och djur.
En del europeiska länder har tagit ett sådant beslut.
För att föregå med gott exempel ska vi jobba för att Landskrona stad vid
tolvslaget fyrar av en lasershow.

Miljöpartiet

Lilian Håkansson
Ordf. miljönämnden

Elvir Mesanovic
Kommunalråd


Replik till Svenny Håkansson

2018-01-25 14:11

Det svårt att tolka Svenny Håkanssons sammanblandning mellan hans egen sänkta tjänstepension och den allmänna pensionen på annat sätt än att han vill ge intryck av att den socialdemokratiskt ledda regeringens beslut att sänka pensionärsskatten blivit något annat. 

Pension är uppskjuten lön och därför ska beskattas som lön. De som varit med och byggt upp vårt land och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension. Det har jag och socialdemokraterna sagt och lovat sedan valet 2014.

I ett dåligt försök att rädda ansiktet fortsätter Håkansson att trampa runt i klaveret. Inläggen visar att han är så ivrig påhejare av Sverigedemokraterna att han är beredd att slira på sanningen. När s-regeringen tillträdde 2014 så föreslog vi redan i vår första budget en sänkning av pensionärsskatten. Den budgeten blev dock nedröstad i riksdagen av de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna. Därför kom det först 2016 en sänkning av pensionärsskatten så att de som har pension upp till 10 000 kronor per månad inte längre betalar mer skatt än löntagare med samma inkomst.

Svenny Håkansson påminner med sin argumentation om den ryske generalmajoren Kulnev i Runebergs Fänrik Ståhls sägner, som ”kysste och slog ihjäl med samma varma själ”.  Sverigedemokraterna vill nämligen ha kvar den mycket orättvisa pensionärsskatten genom att föreslå fler jobbskatteavdrag. Samtidigt vill de genomföra enorma nedskärningar på kommuner och landsting på hela 13 miljarder kronor som kommer slå hårt mot de som arbetar i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. SD:s nedskärningar motsvarar kostnaden för över 20 000 sjuksköterskor eller nästan 25 000 grundskolelärare.

Sverigedemokraterna prioriterar verkligen annorlunda.

Niklas Karlsson (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser