PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

En politik för alla

2018-08-06 08:49

De senaste mandatperioderna har Landskrona styrts av en treklöver bestående av liberaler, moderater och miljöpartister med stöd av SD med en tydlig ideologisk inriktning. Det har satsats på byggnation för de som har råd och möjlighet att belåna sig för att köpa sig en egen bostad, friskolor och vinstdrivande vårdföretag har mottagits med öppna armar och företagare har omhuldats. De med en bra ekonomi och ett kunskapskapital har fått det allt bättre och vi får ständigt höra att det nu går bra för Landskrona.

Men alla känner inte igen sig i den bilden. Den ensamstående, deltidsarbetande mamman som inte får hyra en bostad, eleverna på de skolor som har de största behoven, de äldre som söker äldreboende för att de känner sig ensamma och otrygga eller de som inte kan ta del av Landskronas utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Vänsterpartiet verkar för ett jämlikt och solidariskt samhälle. Därför vill vi skapa ett Landskrona där alla har möjlighet att leva ett bra och tryggt liv. Landskrona ska vara en bra stad att leva i för gamla och unga, för män och kvinnor, för de med funktionsvariationer och för människor med olika bakgrunder och världsåskådningar. En förutsättning för detta är att vi har en stark gemensam välfärd och för att uppnå detta behövs en solidarisk omfördelning av våra skattepengar: Vi vill satsa mer resurser på förskola och skola, vård och omsorg, socialtjänst, fritid och kultur och miljö.

Vi vill helt enkelt skapa ett solidariskt Landskrona, där kampen mot arbetslösheten, mot sociala orättvisor och rasism står högt på dagordningen och där skola, vård, omsorg och föreningslivets villkor hör till Sveriges bästa.

Det är vår tur nu!
Christine ”Kikki” Lenander
Vänsterpartiet Landskrona


Pensionärsliv

2018-08-06 08:27

Jag har en enkel fråga till Landskronas fem manliga kommunalråd, jag inkluderar även de tre lojalitets entredjedelarna den här gången.

Hur lång tid behöver ni ha på er för att städa en tvårumslägenhet på si så där något mellan 45 – 55 kvadratmeter?

Innan vi går vidare så låt mig plocka några bitar ur ETC ledaren av den 16 juli i år av Ulrika Lindahl.
”Sverige har de senaste 20 åren genomgått ett systemskifte när det gäller äldreomsorgen. 40 000 platser på särskilda boenden för äldre har försvunnit.”

”Den största förändringen är att flera av Sveriges kommuner har avvecklat de så kallade servicehusen. Anpassade lägenheter för äldre, med personal och ofta med en gemensam restaurang och gemensamhetslokaler med olika aktiviteter.”

”Men servicehusen var dyra. Nu är ambitionen att de flesta äldre ska vårdas i hemmet i stället av hemtjänsten. Äldre vill bo kvar hemma heter det. Trots att det inte är riktigt sant.”

Jag är 87 år, sedan ett par år tillbaka är jag änkeman med en hårt sliten och skadad kropp men som fortfarande håller hyfsad intellektuell nivå. Jag får hjälp av Hemtjänsten med städning två gånger per månad och tvätt av mina kläder vid behov, hitintills var sjätte vecka.

Tills för någon dag sedan trodde jag att städningen omfattade en timma per gång, men det var fel, städaren disponerar enbart 25 minuter per gång. Tidsvilseledd eller har jag inte ställt de rätta frågorna, det överlämna jag till läsarna att bedöma.
Innan frågan till kommunalråden kan upprepas så skall följande ingå i städprocessen; damning, dammsugning, städning av kök och badrum och tvättning av golv av en lägenhet mellan 45 – 55 kvadrat meter.
Det här inga gratis tjänster man betalar för det man får. En gång per år får man deklarera inkomster och tillgångar och utifrån det fastställs taxan.

Så nu grabbar kommunalråd; Torkild Strandberg (L), Torbjörn Brorssons (M), Elvir Mesanovic (MP), Stefan Olssons (SD) och Jonas Esbjörnssons (S), klarar ni av att städa, rent och snyggt och dammfritt så även allergiker kan må gott i miljön och detta på 25
minuter.

Ta med i beräkningen att det kan sitta en ensam människa i en stol och titta på er medan ni jobbar och som gärna skulle vilja bryta sin isolering och byta några ord med er.

Gör nu inte som ni brukar med att försöka tiga bort det här, utan kom igen. I slutändan så är det ni som ligger bakom besluten.

Det är en förfärlig massa ogjort för Landskronas pensionärer!

Arne Nilsson


Replik till Torbjörn Brorsson och Jan-Åke Lindström (M)

2018-08-02 11:42

Bra förslag ! Det är av största vikt att kunna bevara vår historia i alla dess former !
Ännu bättre vore att (dessutom) återställa Landskrona Museum till att åter bli
ett äkta stadsmuseum. Förhistoria (stenålder, järnåler och bronsålder)
bör ställas ut på annan plats. Särskillt ”hantverkargatan” (inklusive urmakeriet)
bör återställas. Stadsmuséets permanenta avdelning bör reflektera tiden från
omkring år 1400 och framåt. T.ex. Enoch Thulin-avdelningen bör utökas – kanske
med en flygsimulator.  Nästa vår är det 100 år sedan vår störste flygpionjär
störtade på Södra Fäladen (som en del av södra industriområdet hette på den tiden).
Men det finns även andra namn från förr. Vilka var personerna bakom gatunamn som
Suellsgatan, Tranchellsgatan, Brocksgatan – och vem var Reinhardt ? (Vars
grav på gamla kyrkogården få kan undgått att se.) 

Pontus Eriksson


Har omvärderat mina plågoandar getingarna

2018-07-31 15:19

En liten duvfjäder från duvparets bad.
Det här badet är tillhåll för allt från getingar till mina katter. Hoppas att nån igelkott eller hare tar sig ett nattbad med.
Tyvärr har inte humlorna hittat mina vattenreservoarer och jag har hittat ovanligt många döda i år.
Getingarna däremot sitter antingen och läppjar på poolkanten eller kör som det värsta brandflygplanet och bunkrar vatten.
Getingarna, som jag har ett kluvet förhållande till då dom bygger bo under taket. Det vore väl ok om dom inte trötta och bitska ramlade in i huset.
Nu har dom byggt sitt hus utanpå mitt, vilken miss, nu ser jag ju det! Vilket får mig att tänka. Anticimex.
Men så börjar jag tänka på den helt sanslösa körsbärsskörden. Liksom äpple, päron och även mitt fikon som dignar av frukt.
Jag var lite orolig i våras då det var så lite bin och humlor. Däremot var det en jäkla massa getingar alldeles för tidigt på säsongen.
Så getingboet får vara kvar ❤️

Tuva Nordli Lannes


Barns drömmar kan förändra världen

2018-07-31 14:57

Vi delar uppfattningen att det är bra att meritvärdena bland Landskronas elever ökar. Vi Socialdemokrater är stolta men inte nöjda. Vi kan inte vara nöjda så länge det finns barn som inte klarar grundskolan. Inga barn ska lämnas efter.

Vi tar lärarnas och barnens oro på allvar.  Alla skolor ska vara bra skolor. Vi vill satsa på skolan för att alla barn har rätt till en bra utbildning. I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Skolan ska vara trygg plats där varje elev kan lära och utvecklas. Att satsa på skolan är att investera i barns drömmar och Landskronas framtid.

Rapporter visar att skolan är hårt ansträngd. Arbetsmiljön med stress, stora grupper/klasser, mycket administration, avsaknaden av behörig personal, personalbrist, dåliga chefsrekryteringar är bekymmersamma och skapar onödig oro. Så ska det inte vara. Landskronas skolor skulle kunna vara mycket bättre.

Alla barn ska ges möjligheter att lyckas. Till skillnad från Liberalerna vill vi göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste stad och i det arbetet är skolan och barnomsorgen en avgörande komponent.

Pedagogernas tid måste användas bättre än vad den gör i dag. Låt proffsen få vara proffs. Mindre administrativa sysslor för pedagogerna och fler vuxna i skolan. Både högre lön och fler kolleger före skattesänkningar. Fler vuxna i skolan/barnomsorgen och färre välfärdsmiljonärer. Detta är avgörande för att Landskrona ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

Barn och unga är framtiden. Därför säger vi ja till en trygg och jämlik skola för alla. Den 9 september avgör du vilken väg Landskrona ska ta.

Landskrona kan bättre.

Jonas Esbjörnsson (S)
2:e vice ordförande i Landskrona kommunstyrelse

Roger Lindskog (S)
2:e vice ordförande Utbildningsnämnden i Landskrona


Landskrona behöver ett nytt föremålsmagasin för konst och historiska föremål

2018-07-30 12:13

Landskrona har under åren tagit emot och köpt föremål som idag utgör en del av stadens konstsamlingar och historiska samlingar. Det är allt från tavlor och annat konst till historiska föremål som speglar stadens och dess invånares historia.
Endast en liten del av föremålen finns utställda på museet och på andra platser i vår stad.
Merparten finns i de olika magasin som kulturförvaltningen förfogar över. Det är bland annat uppe på vinden och i källaren på museet och på ytterligare två platser i kommunen.
De här lokalerna är inte ändamålsenliga och klimatmässigt är de direkt undermåliga. Bland annat förvaras en stor del av stadens konst längst uppe på vinden på museet och här saknas helt en klimatanpassning. Denna varma sommar har inneburit påfrestning för dessa tavlor och långsiktigt kommer behovet av konservering att öka.

Vi moderater vill att ett nytt föremålsmagasin ska bli verklighet så fort det är möjligt. I till exempel Helsingborg har man byggt Kulturmagasinet, som idag har bra klimatanpassning och där föremålen också förvaras på ett sådant sätt att de är enkla att ta fram och arbetsmiljön är också bra för personalen. Vi vill att man skapar något liknande i Landskrona, och gärna göra magasinet mera tillgängligt för landskroniterna. Att öppna upp magasinet blir ett mervärde för många och vi får ytterligare kultur att ta del av.

Ett bra magasin bör ha en luftfuktighet på 45-55 % och en jämn temperatur på mellan 18 och 20 grader. Dessutom bör inga föremål stå direkt på golvet och det finns även andra saker att ta hänsyn till.

Vi menar att man inte behöver bygga ett helt nytt magasin, utan göra en inventering av befintliga lokaler och anpassa dem till de krav som ställs på ett modernt föremålsmagasin. Det blir en merkostnad, men fortsätta med de provisoriska magasin som vi har idag är otänkbart.

Denna varma sommar har i högsta grad aktualiserat frågan om ett nytt föremålsmagasin och oberoende av de klimatförändringar vi står inför så måste vår konst och vårt historiska arv tas hand om.

Torbjörn Brorsson (M) kommunalråd
Jan-Åke Lindström (M) ledamot i kulturnämnden


Svar till Teknik- och serviceförvaltningen angående Strandvägen

2018-07-23 12:23

Tack för att jag äntligen fått ett svar från en tjänsteman på kommunen. Jag saknar fortfarande en reaktion från ansvariga politiker i Trafiknämnden.

Enligt kommunens egna trafikmätningar ”som inte är empiriskt tillförlitliga” på Strandvägen så fortsätter trafiken att ligga på en mycket hög nivå med mer än 3000 fordon per dygn med en tillfällig svacka i samband med ombyggnaden. Enligt de bristfälliga mätningarna så ser trafiken ut att successivt öka igen. Vad jag har förstått så sökte kommunen bidrag till ombyggnaden för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Har kommunen bluffat i sin ansökan? Resultatet av ombyggnaden är precis det motsatta. Är inte kommunen skyldig att redovisa att en ombyggnad har avsedd effekt?

Min ursprungliga skrivelse till er gick just till er ”Synpunktshantering” och jag fick varken en bekräftelse på att jag hade skrivit eller något svar på mina synpunkter. Finns det diariefört?

Att ett svar funnits i HD i juni har helt gått mig förbi eftersom det verkar att endast ha publicerats på webben och aldrig i papperstidningen, vilken jag läser regelbundet.

Oavsett om trafiken har ökat eller inte så var den för hög även innan ombyggnaden. Det är framför allt efter ombyggnaden som boende har protesterat mot vansinneskörningar och Strandvägen började att kallas för en motorväg. Det är ombyggnaden med parkeringsfickor som möjliggjort det.

I svaret från Teknik- och serviceförvaltningen berörs överhuvudtaget inte det som är huvudfrågan i mina synpunkter, och det är att det inte ska vara så mycket trafik på Strandvägen. Jag har efterlyst trafikmätningar under avstängningstiden på de gator i staden (bostadsgator) som direkt och indirekt berörs av trafiken till och från Borstahusen. Jag är inte så insatt i trafikmätningar, men efter vad jag förstår är det svårt att mäta hur trafikflödena går. Ett tillfälle när man kan göra det är när en trafikled stängs av, då kan man mäta hur det påverkar andra delar av vägnätet. Gjordes det några sådana mätningar? Kan ni redovisa dem?

Jag hävdar igen: Strandvägen skulle inte ha byggts om för miljonbelopp utan den skulle helt enkelt ha stängts av för biltrafik från och till större delen av Borstahusen. Det finns alternativa vägar som Löpargatan och Hälsingborgsvägen inklusive Ringvägen som kan svälja den trafiken. Det ger mindre skada för oskyddade trafikanter och boende i andra delar av staden. Strandvägen var avstängd under flera månader, och det gick tydligen alldeles utmärkt. Borstahusen har utomordentliga förbindelser med Landskrona centrum för en bilist som ska till och från centrum eller via den södra in/utfarten. även med Strandvägen avstängd för biltrafik. Ta fram en karta och titta! Om du vill njuta av den fina utsikten får du cykla, gå eller ta bussen.

Jag skrev också att de ”trafikhinder” som nyligen satts upp är närmast patetiska, och de hindrar inte på något sätt höga farter. De består av en liten betongklump som ställts upp mitt i körbanan med en pil att det ska köras på höger sida. Kom inte och säg att det är något sånt som ska permanentas! Det är bortkastade pengar igen även om det kostar en bråkdel av vad själva ombyggnaden kostade.

Jag har andra synpunkter på trafikpolitiken i Landskrona och jag tycker att det är bra att den besvärliga situationen i Häljarp kommer upp. Jag hoppas få svar nästa gång jag skriver till ”Synpunkter” på Teknik- och serviceförvaltningens hemsida.

Jag kräver dessutom att få en reaktion från ansvariga politiker i Trafiknämnden, särskilt som det är valtider!

Per Nordlund, Landskrona


Replik till Jonas Karlsson (S)

2018-07-23 11:56

Välkommet med initiativ som inte bara gynnar Koppargården och Säby utan hela Landskrona! Men vad är det för initiativ som ligger nu som du tycker orättvist gynnar den nordöstra delen av staden?

Själv säger jag:

JA till lägre skatt
JA till gratis lördagsgodis
JA till gratis kollektivtrafik
JA till förslag som gynnar alla
JA till bättre skola för alla barn
JA till gratis vattenskotrar till alla invånare
JA till gratis tandvård för de som ätit för mycket gratis lördagsgodis
JA till ökad satsning på kustbevakningen så att de kan hämta alla som ramlat av sin vattenskoter

Men samtidigt vill jag också förtydliga:

– Jag tänker inte vara med och finansiera allt detta
– Det borde någon annan få göra
– Det är inte dåligt att presentera vad man vill göra utan att presentera hur man tänker göra det
– Det är så man vinner val!
– Inget av detta är något jag tänker genomföra för jag är inte politiker
– Har jag glömt något?

Trevlig semester!

Johan Laurin

PS. Fråga mig inte hur jag ska finansiera dessa idéerna. D.S

PPS. Ni kan inte rösta på mig


Vi säger NEJ till...

2018-07-20 11:05

Vi säger NEJ till marknadshyror.
Vi säger NEJ till att låta äldre få mindre tid med hemvårdspersonalen.
Vi säger NEJ till delade turer.
Vi säger NEJ till vinster i välfärden.
Vi säger NEJ till att endast bygga bostadsrätter i Borstahusen.
Vi säger NEJ till förslag från liberalerna och sverigedemokraterna som endast riktar sig till de mest välbärgade:

Vi säger JA till:
– Insatser som gagnar HELA kommunen och inte bara en del i nordöstra delen av staden.
– God arbetsmiljö och arbetsvillkor för kommunens anställda.
– Äldreboende utan biståndsbedömning.
– Avgiftsfri kulturskola.
– Mindre klasser och barngrupper i skolan.
– Gratis kollektivtrafik.
– Satsningar på gång och cykelvägar i hela kommunen.

Jonas Karlsson
Ombudsman
Socialdemokraterna i Landskrona


Gatuavdelningen svarar om Strandvägen och Häljarp

2018-07-19 11:17

Svar på insändare gällande trafiken på Strandvägen samt svar på replik gällande Häljarp av Per Nordlund resp. Fredrik Rosengren enligt nedan:

Gällande Per Nordlunds insändare besvarades denna även i Helsingborgs dagblad den 17/6, samma svar återfinns nedan med tillägg angående Fredrik Rosengrens replik som berör Häljarp.

Strandvägen:
Sedan trafikolyckan på Erikstorpsvägen i april har trafiköar och hastighetsdisplayer placerats ut för att minska hastigheten och öka trafiksäkerheten. Vi arbetar just nu med att utvärdera statistiken som hastighetsdisplayerna förser oss med.

Trafikräkningar görs årligen på Strandvägen och nedan återges resultaten för detta sedan 2012. Trafikräkningen för 2018 har dock inte genomförts än.

Statistiken visar inte någon markant ökning i trafikmängd, medelvärdet för de sex årens mätning är runt 3 200 fordon/dygn med högsta värdet år 2012 på 3 866 fordon/dygn och lägsta värdet år 2016 på 2 605 fordon/dygn. Andelen tung trafik ligger mellan 5-7 procent.

Man ska dock ha i åtanke att dessa mätningar utförs under en begränsad tidsperiod varför statistiken inte kan sägas vara helt empiriskt tillförlitlig. Mätningarna utförs däremot under samma årstid varje år, vilket gör att vi kan se om det sker betydande förändringar.

2012: 3 866 fordon/dygn
2013: 2 950
2014: 3 763
2015: 2 892
2016: 2 605
2017: 3 141

Att du inte fått svar på din skrivelse är givetvis inte bra och det kan vi bara beklaga såhär i efterhand. Men du är välkommen att kontakta gatu- och parkavdelningen igen om du önskar fler svar gällande exempelvis Strandvägen. Vi ser gärna att detta görs via vår felanmälningstjänst eller synpunktshantering vilka båda återfinns på vår hemsida, www.landskrona.se.

Häljarp:
Vi kan med stöd av flera mätningar under vinter och vår konstatera att medelhastigheten är för hög genom Häljarp i förhållande till gällande hastighetsbegränsningar. För att identifiera var och vilka åtgärder som är lämpliga kompletterar vi nu mätningarna, dels med hastighetsmätning och dels med trafikmätning på ytterligare platser. Därefter kommer vi att genomföra försök med fysisk åtgärd i likhet med de åtgärder vi genomför på Strandvägen och Erikstorpsvägen.

Med vänliga hälsningar,
Niklas Geidenstam
Avdelningschef
Teknik- och serviceförvaltningen,
Gatu- och parkavdelningenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser