PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Inget slöseri – bara medmänsklighet!

2018-02-19 15:28

Svar till Alinda Zimmander:

Alinda skriver i dessa spalter att det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar
när Omsorgsförvaltningen inte låter dem med hemtjänst som befinner sig på
nivå 6 (de mest intensiva insatserna) få plats på något av våra äldreboenden,
eftersom hemtjänst på nivå 6 är dyrare än en plats på ett boende.
Alinda har både rätt och fel. De som befinner sig på nivå 6 kostar mer än plats
på äldreboende. Förvaltningen avslår aldrig ansökningar om plats på
äldreboende av denna grupp. Tvärtom. Under januari och början av februari
tog förvaltningen kontakt med alla nivå 6-brukare och frågade dem om de
önskade plats på ett boende. Samtliga tackade nej till erbjudandet. De önskade
bo kvar i sina hem.
Vi hoppas verkligen att vi är överens med dig, Alinda, om att inga äldre ska
tvingas in på ett äldreboende om de önskar bo kvar hemma, trots att det kostar
skattebetalarna mer.

Jan Allan Beer (L) ordförande Omsorgsnämnden
Ingrid Jerlsten (M) 1:e vice ordförande Omsorgsnämnden


Vilket slöseri!

2018-02-16 09:59

I äldreomsorgen i Landskrona beviljas sedan ett antal år tillbaka hjälpinsatser enligt något som kallas Block och nivå-system. Där nivå 1 är lägsta nivå av hjälp i hemmet och nivå 6 är den nivå med allra mest hjälpinsatser i hemmet. Så länge våra tjänstemän ser att man med stöd av lagen bara kan öka på insatserna i hemmet beviljas inga platser på äldreboende (handlar inte om personlig assistans). Dvs man är ytterst restriktiv med att bevilja en plats på ett äldreboende. På senaste mötet med omsorgsnämnden framkommer det mest av en tillfällighet att hemtjänstinsatser redan på nivå 5 kostar oss skattebetalare lika mycket som en plats på ett äldreboende. Så när vi kommer till hjälp i hemmet enligt nivå 6 den nivå med allra mest hjälp i hemmet kostar detta oss mer än en plats på ett äldreboende. Vilket slöseri med skattebetalarnas pengar!

Alinda Zimmander 


Kallbadhusen

2018-02-16 09:12

Först vill jag bara påpeka att kallbadhuset som försvann i en storm härom året faktiskt var ”Gamla Kallbadhuset”. Det har nämligen tidigare också funnits ”Nya Kallbadhuset”. Detta hade en säkert 400 meter lång brygga, och utgick från
”Strand”. Men under en av krigsvintrarna maldes det sönder av isen, medan det Gamla Kallbadhuset klarade sig c:a 70 år längre. Varför skulle vi inte kunna ha två kallbadhus igen? Hade vi råd på 20-talet borde vi ha råd idag också.

Så mycket pengar herr Strandberg plöjt ner i borttagning av P-platser, ombyggningar av ”ingenting” till ”ingenting annat” stenar, onödiga värmebelysningar etc, borde väl man ha råd med två?
Ett vid hamnen (där ingen lång brygga behövs – och ett i Borstahusen/Lill-Olas).

På tal om vår nuvarande kommunalboss, undrar jag om det beror på ren illvilja eller blott på inkompetens, att stänga och mura igen vår stads centrala affärs- och nöjes-lokaler. Några per månad. Kunde inte någon ”Örjakedja” förläggas till (det nyare) Posthuset ? (Det finns ett äldre dito nära polishuset, vilket inte är det som avses här).

Bara man hade velat hade det gått att åstadkomma gott om P-platser där. Och andra affärer runt omkring hade gynnats. Jag vill påstå att herr Strandberg håller på att ta död på Landskrona som stad!

Nedbantningen av torghandeln är bara ett av många uttryck för vad det den så ofantligt liberale lokale härskaren sysslar med. (Och på tal om dennes brev i olika versioner beroende av postnummer eller ålder – ”Jag kan minnas” – fiskaffären i Saluhallens källare med levande torsk och lax i akvarier.)

Pontus Eriksson, oberoende av förlegade ismer


Nya kallis

2018-02-12 09:48

Svar till Bengt Nissler

Tänk nya hotellet över gångbron ut till Nya Kallis. Sicken reklam för staden, inget bök med bilar och bussar och innevånarna i staden har sitt bad nära där de bor och verkar.

Göran Olsson


Kallbad - Borstahusens hamn

2018-02-09 13:14

Mitt förslag är södra hamnarmen i Borstahusens hamn. Nära till buss, p-platser och service. Ligger väl i fas med utbyggnaden av N.Borstahusen. Vad tror du, Björn ?

Bengt Nissler


Kallbadhuset - igen!

2018-02-09 10:31

Visserligen sa inte Birgitta Persson något om vilken mars månad som gäller för ny information om Landskrona Kallbadhus vara eller icke vara, men efter debaclet för tre år sedan med presentation av det nya kallis, får man väl tro på henne denna gång.

Enligt mitt sätt att se på frågan om kallbadhusets placering så är ett citynära läge att föredra. Lill-Olas är nog bra under sommarhalvåret men absolut inte under vinterns kalla och mörka månader. Vem vill köra ut till Lill-Olas en dag som denna vid 18-tiden? Av denna anledning lägger jag min röst på ett citynära kallbadhus ungefär vid vattentornet nere vid Halvmånen.

Skall vi äntligen få klarhet i kallbadhusets placering? Sedan kommer nästa fråga – när tillåter stadens budget en nybyggnation av ett kallbadhus? Men den frågan slipper väl Birgitta Person ägna sig åt?

Björn Lind

 


Replik till Tony Peterson (L)

2018-01-30 15:57

Någon pajkastning har då jag inte upplevt här.

Jag vet inte vem Tony Peterson (L) talar med utanför politiken, inte heller hur han ställt sina frågor eller hur han tolkat svaren.

Bevisligen finns det dock ett uppenbart intresse för ”traditionellt nyårsfirande” bland stadens innevånare. I Skåne kan vi åtminstone vara glada för att Påsken inte firas på samma sätt.

Jag får dock ge Tony Peterson (L) credit för att inte, som somliga andra av hans politiska kollegor, tala om nått så vansinnigt som en ”lasershow”.

Men även denne liberale politiker, tycks tyvärr likväl fastklistrad gällande traditionellt nyårsfirande som att det vore en slags kommunal angelägenhet, på skattebetalarnas bekostnad. Efter ett århundrade eller mer med fyrverkerier.

Det är det inte enligt min uppfattning! Det får mig också att undra hur man skall kunna få de som gör fel, att få dem förstå detta. Om samhället självt gör samma sak !?

Det känns föga pedagogiskt.

Det finns de som menar att dödsstraffen i USA (eg. avrättningarna) i avvikande personers sinne, berättigar sig själva till rätten att ta livet av andra.

Den amerikanska staten och många av dess delstater ju gör detsamma. Naturligtvis har varje ”masskjutning” fler orsaker än så, men undermedvetet kan avrättningar bli ”den sista mentala spärren som släpper”, hävdas av inte så få experter.

Kausaliteten (orsakssambandet) i detta är naturligtvis svårbevisad.

Men bevisligen är s.k. ”masskjutningar” vanligare i USA än här. Likväl finns det ungefär lika många skjutvapen per invånare i Sverige som i USA. Faktiskt!

Likaså, brittisk polis bär normalt inte vapen, och gangsteruppgörelser med skjutvapen är där färre än här hemma, mätt per invånare.

Det samhällets representanter beslutar, gör eller undviker att göra, har en i alla händelser en påverkan på befolkningen i allmänhet. Och då långt i från alltid den önskade effekten. Vore ”totalförbud” att föredra, även om det skulle förvärra problemen?

Så tycks våra politiker vilja framhäva sig själva. Även om den tyngste av dem, väljer att göra detsamma i huvudsak i sina ”privata brev” – olika för olika postnummer..

I ett fall som detta – måhända i viss mån uppdelat i yngre mot äldre, och i alla händelser med uppskattningsvis flera tusen Landskronabor som avfyrar minst någon pjäs, kommer förbudsvägen mest sannolikt bara leda till en förvärrad situation. Till att fler intresserar sig för det olagliga, och finner stort nöje i  spänningen med hemmabyggen och ”bangers”.

Enligt fd Sydnytt, beslagtog tullen nyligen 4000 ”bangers”! Hur många kommer likväl in eller tillverkas inom riket ? En del ”bangers” framställs inte med krut,utan istället med detonerande sprängmedel! Nitroglycerinbaserat eller plastiskt sprängämne – för militärt bruk endast.

(Detonation = explosion med en spridningshastighet högre än ljudets. Krut exploderar med lägre hastighet än ljudets. Skillnaden är påtaglig )  

I alla händelser måste problemet med ”bangers”, stulna militära knallskott och hemmabyggen etc. lösas först och separat. Dessa har potentiellt dödande verkan.

Och jag vidhåller att detta bör inte blandas ihop med nyårsfyrverkeri.

Och kan bara intresset (bland de ytterst få) för dessa grovt olagliga pjäser lösas, är jag personligen övertygad om att resten kommer bli på en acceptabel nivå. Som det var förr. (och själv är jag är 53)

*

Angående övervakningskameror tror jag väldigt få ser detta som ”integritetskränkande” på gator och torg. För Landskrona stad, borde detta inte vara så svårt.

Det finns alltid något att åberopa juridiskt nånstans, det är bara att sätta upp dem. Sen får väl Länsstyrelsen inleda nån process om de så vill, och behövs det, får saken tas upp till högsta instans, som för skånska ärenden torde vara är Europadomstolen, ej att förväxla med EU-domstolen. (Det är bara att läsa lagtexten från 4 juli 1720, Stockholm, och innan dess i Fredensborg och Fontainbleu samma år. Det var f.ö. det datum Skåne blev en del av Sverige, inte en  Kronans koloni.)

Pontus Eriksson
(oberoende av det 19:e & 20:e århundrades alla ismer)


Privatiseringshysteri vs. samhällskassorna

2018-01-29 16:14

Det är något i Håkan Lans text publicerad på Planket i Landskrona Direkt för några dagar sedan som jag har svårt att ta till mig, därför denna kommentar.

Håkan, vi kan väl tänka oss att från dag till annan sänks våra pensioner med låt oss säga 25 %. Självklart måste vi på något sätt minska våra kostnader och förändra vår livsföring. Till exempel söka billigare bostad, förändra matvanor, dra ner på nöjen som bio och teater och så vidare.

Minskade inkomster innebär nog för de flesta tvånget att minska kostnaderna om man nu inte har en massa pengar i en strumpa någonstans.

Minskade inkomster var precis vad som hände samhällskassorna under de åtta Alliansåren, 140 miljarder kronor i skattesänkningar plus lite annat smågodis som till exempel RUT-bidrag och några andra käcka påfund. Mer pengar till medborgarna för privat konsumtion. Någonstans måste samhällskassorna minska sina utgifter. Och det är ju för samhället som för oss som privatpersoner, det som kostar mest får bidra med mest och det här som skola, vård och omsorg får stå för fiolerna.

Håkan frågar, var pengarna har gått? Svaret är enkelt till oss som privatpersoner. Och vi vågar tyvärr nog dra slutsatsen av valresultat och opinionsundersökningar att svenskarna är ännu inte beredda att förstärka samhällskassorna.

Privatiseringshysterin som också tog raketfart under Alliansåren har nu nått fram till debatten om skattefinansierade vinster, ett ofog i och för sig men att få till det som om det är orsaken till resursbristerna är att vilseleda.

Arne Nilsson


Pajkastning om nyårssmällare

2018-01-29 11:29

Det är lite av pajkastning gällande (bla.) nyårssmällare i detta forum , och anar mig till att man i vissa områden blandar ihop saker och ting.

Jag är så pass gammal (50 år) att jag kan se hur utvecklingen går mot att personer som inte kan sköta handhavande, platser samt tidpunkt för smällandet gör att den stora massan, blir lidande.

Nästan alla jag pratat (alla åldrar, alla samhällsgrupper) med om ”okynnes smällande” (dvs. smällande utanför tolvslaget) är unisont samstämmiga i att smällare och raketer skall förbjudas, helt och alltid, och att ett kommunalt fyrverkeri räcker. Det har helt enkelt gått för långt. Dom enda förespråkarna är tillverkare och återförsäljare, då dom ser en inkomstförlust.

Till detta har det kommit sk. bangers , som det smälls av alla dagar på året, så dom ligger kanske utanför debatten. Detta har inget med nyårsfirande att göra , utan är till för ren kriminell verksamhet utanför tolvslaget. Där har tullverket ett arbete att göra att förhindra införandet, samt Sveriges riksdag att se över lagstiftning gällande innehav.

Det framkommer krav på att lagföra personer, eller deras föräldrar, när det påvisas att det skjuts med smällare, och/eller detta leder till skadegörelse. Problemet ligger i att dels kunna identifiera gärningsmännen, men även att bevisa brottet.

Vi har en lagstiftning som i stort innebär att är du inte straffmyndig (vilket det oftast handlar om), är det inte mycket mer än att föräldrarna kontaktas. Detta är (återigen) inget man kan styra på kommunal nivå , utan det är riksdagsbeslut det handlar om.

Tillstånd att sälja fyrverkerier söks hos polisen , och uppfyller man dom av Sveriges riksdag uppsatta krav, får man sälja , och det kan inte staden förhindra (än så länge).

En insändare har invändningar mot ett ev. laserspel , och att det skulle störa flyget, men saken är den, att sådant undersöks mycket noga, och kontakten med luftfartsverket är av avgörande betydelse när och var man riktar lasern , så det är inget man helt slumpvis , och på eget bevåg ”bara sätter igång”.

Jag har full förståelse för att det är trevligt med raketer på tolvslaget (och endast då) , men på avsäkrade platser , och under ordnade former. Men , tyvärr har det eskalerat helt utanför all kontroll , och då finns det ingen gyllene medelväg för gemene man, som att man får smälla ”lite och tyst”. Antingen förbjuder man det för allmänheten , eller så accepterar vi krigsrubrikerna med attackerad blåljuspersonal , skadade medborgare , skrämda djur och kaosartade scener veckorna innan och efter nyår.

Sen kommer vi då, till sist, gällande kameraövervakning , och där har Landskrona , dom sista åren , varit ytterst drivande i att få ökad kameraövervakning, men , återigen är det lagstiftningen som sätter stopp. Länsstyrelsen har höga krav , gällande den personliga integriteten . Så , att se en helt kameraövervakad stad som tex. London , är en fråga för dels lagstiftningen på riksdagsnivå , men även hur polismakten väljer att fördela sina resurser. Anser man detta vara en så klipsk ide , går det bra att kontakta våran justitieminister –Morgan Johansson , och framföra sina åsikter och synpunkter. Hans kontaktuppgifter finns på Sveriges riksdags hemsida.

Mvh//Tony Petersson (L)


Avslutande replik till Niklas Karlsson

2018-01-29 11:26

Precis som statsminister Stefan Löfven har Niklas Karlsson uppenbara problem med att läsa ett budgetdokument. Stefan Löfven och Niklas Karlsson verkar bara läsa de delar som passar deras agenda, och har tydligen svårt att förstå att man röstar på en hel budget och inte rycker ut olika delar ur den.

Sverigedemokraterna ville spara 29 miljarder på migration och integration och 26 miljarder på kommunerna 2017. I stället föreslog partiet lägre pensionärsskatt, högre garantipension. Det stämmer att SD sa nej till regeringens 10 miljarder till kommunerna men sparar även in drygt 25 miljarder på kommunalekonomisk utjämning. Det var för att kommunerna får mer pengar genom förändringar i pensionärernas skatt. Samt att SD har under många år förstått att man kan inte ha en generös invandring och samtidigt trygga välfärden. En trygg välfärd skapar man inte genom att höja skatterna för att finansiera en havererad migrationspolitik.

SD vill höja garantipensionen med 10 procent, slopa skillnaden mellan pensionärer och löntagare samt spara 29 miljarder på migration och integration. Med SD:s förslag så för en garantipensionär med maximalt bostadstillägg innebär förslaget att nettoinkomsten ökas med omkring 2 000 kronor per månad. Detta är en mycket välbehövlig och avsevärd förbättring för våra äldre, och inte brödsmulor som S nu ger våra pensionärer.

Niklas, lura gärna väljarna med er politik, men lura inte de som byggt vår välfärd det blir bara pinsamt.

Svenny Håkansson
F.d kommunanställd och stolt SD-medlemFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser