PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Bästa vårdcentralerna straffas

2018-01-23 09:06

I Region Skåne kan det bli en bestraffning att bli utsedd till årets bästa mottagning.

Familjehälsan i Åstorp blev Region Skånes bästa mottagning 2016. Vilket företag som helst hade blivit mycket glad för all denna gratisreklam som borde lägga grunden för en framgångsrik verksamhet. Men vad händer i sjukvården?

För att kunna driva en familjeläkarmottagning med god ekonomi krävs att man har ett genomsnitt av befolkningen i området. En blandning av friska, sjuka, unga och gamla. En blandning av kroppsliga och själsliga sjukdomar men också krämpor som inte är sjukdom och som går över eller som man får lära sig att leva med. Kunskapen om patienten och det ömsesidiga förtroendet ger en trygg vård och en region med en bättre ekonomi.

Om en mottagning uppfattas ge en god vård med en hög kompetens är att många söker sig dit. Nu blir det inte ett genomsnitt av befolkningen längre. De flesta som vill lista sig till denna dugliga mottagning har en eller flera kroniska sjukdomar. Det är helt rationellt tänkt. Bra tänker du som läser men…..

En patient med några olika sjukdomer och ett antal läkemedel ger i Region Skåne följande resultat. En sjuk patient behöver en trygg hand att hålla i men också
läkemedel – familjeläkaren betalar 
provtagningar och provanalyser – familjeläkaren betalar 
röntgenundersökningar – familjeläkaren betalar

Följande kan inte familjeläkaren inte styra över
mottagningsbesök inom specialistsjukvården – familjeläkaren får betala
specialistläkare behåller patienten på sin mottagning – familjeläkaren får betala
sjuksköterske-drivna sjukhus-anknutna mottagningar – familjeläkaren får betala
besök hos sjukgymnast – familjeläkaren får betala
besök hos arbetsterapeut – familjeläkaren får betala
kontakt med nätläkare – familjeläkaren får betala

Ju duktigare familjeläkaren är på att ta hand om gamla och sjuka ju flera gamla och sjuka listar sig till denna mottagning. Detta ger personalen mer arbete på mottagningen och en allt sämre ekonomi därför att de har ett större behov också av vård också på andra mottagningar.

Systemet heter ”täckningsgrad” och beskriver hur stor andel av besöken som sker hos familjeläkaren. För närvarande ska 63% av patienternas besök ske på husläkarens mottagning för att ekonomin ska vara i balans. Ju fler mottagningar Region Skåne ger tillstånd till ju svårare blir det att hålla täckningsgraden uppe och pengarna rinner ut från primärvården. Det finns också en mottagning i Landskrona som kommer att dräneras på mer än 3 miljoner kronor.

Nej det är viktigt att vårda er som är gamla och sjuka men med Region Skånes styrsystem blir det en ekonomisk bestraffning för de mottagningar som engagerar sig. Den satsning på primärvården som regionen pratar om har i själva verket blivit en åderlåtning av primärvårdens resurser! Region Skåne behöver en ny ledning!

Sven Svederberg ( C )
f.d. distriktsläkare
Landskrona och Ven


Förbjud fyrverkerier för privatpersoner

2018-01-22 17:26

Vi har i Sverige de senaste åren sett ett tilltagande problem med fyrverkerier kring jul och nyår. Byggnader, men även räddningstjänst och polis, beskjuts med smällare och raketer. Förövarna är ofta unga vuxna och barn. Landskrona är inget undantag i denna utveckling.

Räddningstjänsten i Landskrona får allt oftare rycka ut med anledning av raketskjutande. Påfallande ofta är det stadens egna byggnader som utsätts för skadegörelse. Skolor, idrottshallar och förskolor hör till de byggnader som oftast beskjuts.  Kostnaderna för reparation av krossade fönster och rökskadade lokaler har varit betydande för staden.

För allmänheten är okynnesskjutningen kring jul och nyår en källa till omfattande rädsla och obehag. Många, inte minst djurägare, drar sig för att röra sig ute kvälls- och nattid.

För räddningstjänstens personal har utvecklingen inneburit en radikalt försämrad arbetsmiljö. Under december månad har räddningstjänsten i Landskrona systematiskt blivit attackerade när de ryckt ut för att göra sitt jobb. Under julhelgen fick polis vid flera tillfällen tillkallas då räddningstjänst och väktare blev beskjutna med fyrverkerier och smällare.

Räddningstjänsten har redan som det är ett riskfyllt uppdrag. Det är inte rimligt att man i sin yrkesutövning ska utsättas även för detta. Att polis ska behöva tillkallas varje gång räddningstjänst ska göra sitt jobb är i längden ohållbart. Insatser förhindras och fördröjs, vilket i sin tur drabbar dem som behöver vår hjälp.

I Landskrona har vi sedan 2008 gjort stora samordnade insatser i samarbete med den lokala polisen.  Arbetet fortsätter och varje år ställs frågan om vi kan göra mera. Åtgärder som vi ser nödvändiga för att nå en större effekt, men saknar laglig möjlighet att vidta, är:

• Minska tillgängligheten av fyrverkeripjäser för allmänheten, genom att neka tillstånd för försäljning.

•  Förbjuda all avskjutning av fyrverkeripjäser och smällare i den lokala ordningsstadgan.

Vi kan inte acceptera att fyrverkerier och smällare används för att beskjuta livräddande personal. Problemet måste stävjas med lagstiftning. Grundinställningen bör vara att man ska ha tillstånd för att få avfyra raketer. Privatpersoner bör, med andra ord, inte ges möjlighet till detta.

Mark Sarnik (L), Räddningsnämndens ordförande


Buss till byarna

2018-01-18 16:26

Närbyarna till Landskrona är oftast högre inkomsttagare än Landskronabon i snitt och betalar därmed mer skatt än den genomsnittlige Landskronabon. Boende i Härslöv, Vadensjö, Arrarp, Hilleshög, Örja, Växthusvägen, Smörhålan, Egnahemsvägen m.fl har samma skyldigheter som övriga Landskronabor men inte samma rättigheter.

De har inte buss var tredje minut som de som kanske bara åker en hållplats i centrala Landskrona.

Härslöv har buss fem dagar i veckan mellan 5:52-20:12. Lokalbussarna i Landskrona (gröna) trafikerar alla dagar från 05:01-02:35 med 6 minuters turtäthet. En av dessa lokallinjer kunde utsträckas till att gå runda enligt kartan ovan. Den skulle passera Örja industriområde med Stora Coop, Jysk, ÖoB, Elgiganten, Rusta, Brandstationen, DSV-terminalen, Oatley m.fl. Örja Kyrkby, Vadensjö Kyrka, Vadensjö, Arrarp, Härslöv Aspan, Hilleshög, Växthusvägen, Smörhålan, Säby kyrka, Egnahemsvägen och några stadshållplatser.

Det skulle ge ungdomar på dessa boställen möjlighet att delta i aktiviteter i sporthallen utan att föräldrar måste skjutsa. De skulle öppna för icke bilburna att besöka affärer som de behöver för sina inköp. Det skulle ge möjlighet för alla att besöka restaurang och kulturutbud i centrala Landskrona.

Är inte detta en kommunal rättighet. Eller har vi som bor i utkanten bara skyldigheter?

Birger Sölverud


Löss i den röda fanan

2018-01-10 09:32

”Du ses som löss i den röda fanan och du kommer inte att bli vårt kommunalråd!”, dom orden fick jag skickade till mej via sms från en högt uppsatt partikollega i Socialdemokraterna i Landskrona strax efter valet år 2014. Det var magstarka hårda ord från en i samma ”lag” som mej. På Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista i Landskrona i valet 2014 hade jag stått som andra namn på listan efter Niklas Karlsson, som då även kandiderade till riksdagen.

Jag grät när jag läste det, men jag bestämde mej för att jag inte skulle låta detta knäcka mej. Jag har gråtit många tårar sedan dess men jag är inte knäckt. Dom har berövat mej glädjen i att vara aktiv fritidspolitiker i Socialdemokraterna med sitt skitsnack, detta fick mej att lämna mitt uppdrag i Kommunstyrelsen. Jag har mer än en gång fått en utsträckt hand från partiföreträdare från andra politiska partier som ser mina kvalitéer som politiker och gärna hade sett mej i sitt parti. Trots detta lät jag mej strax innan jul i ett svagt ögonblick övertalas till att ställa upp som kandidat till Regionfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i 2018 års val. Något som jag nu efter en intensiv arbetsperiod i jul och nyår ångrar. Jag har bett partiet att riva min kandidatförsäkran. Jag vill inte och jag kommer inte att kandidera till några politiska uppdrag för Socialdemokraterna i valet 2018.

Vänligen
Alinda Zimmander


En nästan sann julberättelse - Epilog

2018-01-04 09:01

Vad hände med de argentinska bröderna?
Det är en lång historia som inte kan berättas här i sin helhet utan bara några fragment förtäljs här. Numera har den ena brodern åkt hem till Argentina och bor i Rosario och håller på fotbollslaget där, Rosario Central, som fostrat många duktiga fotbollsspelare, men han är alltid BoISare.

En episod från brödernas uppväxt på barnhemmet Nueva Estrella där det malmöitiska diplomatparet hämtade bröderna och tog dom till Sverige och Malmö var när en ung läkarkandidat tjänstgjorde på barnhemmet strax innan han skulle ta sin examen. Kandidatens namn var Ernesto Guevara, han lärde bröderna allt om hur en god människa skall vara.

Den andre av bröderna bor i vårt land och är BoISare av hela sitt argentinska hjärta. Av en slump sprang han på en man i Malmö när han skulle hälsa på sin dotter som bodde vid Davidhallstorg. Han gick in på ett kafé för att ta sig en morgonfika och beställde kaffe och två smörgåsar. När han skulle sätta sig vid ett bord så hör han en gammal man säga ”jag hör på din dialekt att du kommer från Landskrona” och erbjöd honom en plats vid sitt bord. Mannen berättade att han och hans fru adopterade två bröder i Argentina som rymde till Landskrona och att hans fru inte gått ut sen den dagen. Mannen undrade hur det hade gått för bröderna. De två språkade en stund innan brodern skulle uppsöka sin dotter och reste sig för att gå och sa du kan hälsa din fru att det gått bra för dom och gick.

Hälsningar Bengt Johannesson
Landskronas meste akademiker 


Välgörenhet på Kvinnohuset

2018-01-02 10:42

ExÖM Per-Olov Karlsson som tomte knackar på hos Kvinnohuset för att överlämna julklappar till barnen, i sällskap med tomtenissarna StRepr Rolf Stridh och broder ExÖM Lars Karlsson, där sistnämnda höll i kameran.

Även i år var vi i Odd Fellow logen nr 23 Urania på besök på Kvinnohuset i Landskrona, för att dels överlämna några kartonger med 80 st. Oddbjörnar, vilket storrepresentant Rolf Stridh gjorde till barnansvarig Julie Bergman. Sedan gjorde broder ExÖM Per-Olov Karlsson entré som tomte för att överlämna julklappar till barnen, i sällskap med tomtenissarna StRepr Rolf Stridh och broder ExÖM Lars Karlsson. Ett mycket uppskattat besök.

Storsiren säger att Odd Fellow behövs mer än någonsin idag, vilket vi instämmer i. Men vi måste omsätta våra vackra ord till handling, för att det ska räknas på riktigt.
God Jul på er alla bröder och systrar i vårt avlånga Odd Fellowland!

Med Broderliga Hälsningar i
Vänskap Kärlek Sanning
Tro Hopp Barmhärtighet

Lars Karlsson


Okynnessmällandet, en fara för samhället.

2018-01-02 08:42

Nyår och samma gamla vanliga visa upprepade sig…
det farliga okynnessmällandet! Efter den ”stora” insatsen på torsdagskvällen av
olika myndigheter sägs det varit lugnt tag runt Dammhagsskolan. Det var bra men jag tror knappast det räcker för att stävja sådana fasoner av dagens ungdomar. Min fråga till berörda myndigheter, vilka följdverkningar får det för ungdomarna när de ertappas med smällarna och deras skadegörelse?

Man skall komma ihåg att det även är föräldrarnas ansvar för sina omyndiga barn! Blir det några överhuvudtaget? Jag tror att polisen gör vad de kan och jag högaktar deras arbete, men vad händer sedan?

Kjell Andersson


En nästan sann julberättelse - Landskrona del V (Sista)

2017-12-22 14:01

Det skulle dröja några år innan BoIS kvalade till allsvenskan igen. 1962 var det nytt kval och BoIS var i allsvenskan några minuter men tyvärr även denna gång missade man en allsvensk plats liksom 1968.

Missen 1962 är för mig den mest bedrövliga, skulle vi aldrig få se vårt randiga lag i allsvenskan?

Detta bekräftades än mer 1968 då nästa missat tåg till allsvenskan skedde. Hoppet hade nästan övergett oss om att se BoIS spela allsvensk fotboll. Men så äntligen 1970 lyckades klubben gå hela vägen efter alla års väntan. Pågarna från Argentina blev äntligen lyckliga. Senare har åren fortsatt ungefär likadant med ömsom vin och ömsom vatten, men en BoISare är BoISare i vått och torrt. I år har de randige åter tagit ett steg närmre allsvenskan och det skall tomtarna från staden premiera denna jul.

På julaftonsnatten kunde man se en släde dragen av svartvitrandiga renar på himlavalvet över Landskrona samtidigt som man hörde en sång ”Vi är inte från Hittarp, vi är närmre Hven och vi älskar Landskrona BoIS. Heja BoIS”. Sen delade dom ut sina julklappar till barnen och alla barn fick varsin fotboll och ett BoIS-matchställ.

God Jul alla i Landskrona och alla BoISare i hela världen.
Bengt Johannesson


Nämnden står inte över fullmäktige

2017-12-22 11:08

Är det okunskap eller ren ovilja att inte genomföra ett kommunfullmäktigebeslut?

”Vad menar de egentligen med motionen? Ska alla pensionärer som är med i en förening få bidrag så blir det hiskeligt dyrt”, säger Birgitta Persson i torsdagens artikel i HD. Birgitta är ordförande i fritidsnämnden och avslöjar med sitt uttalande möjligen flera saker.
För det första att hon inte orkat läsa mer än rubriken på motionen. Om hon orkat ta sig till att-satsen som godkändes av fullmäktige hade hon kunnat läsa att motionen gällde att:

”att reglerna för kommunalt aktivitetsstöd till föreningslivet i Landskrona ändras så att stöd utgår även för personer som har fyllt 65 år under det halvår som ansökan avser.”

Vi lade förslaget som en ändring av det befintliga regelverket för kommunalt aktivitetsstöd just för att det som beslutades skulle vara lätt att förstå avseende vilken typ av aktivitet som omfattas av bidraget. Det finns ju redan stipulerat i ett beprövat regelverk. Det skulle vara lätt att se bidragets ”stycke”-storlek i kronor och ören och lätt att med det som grund dra fram ett underlag för hur mycket det skulle komma att kosta i sin helhet.

Till och med Torkilds, Björns och Mikaels förtydligande (särskilda yttrande) efter motionen täckte inget behov då regelverket kvarstår i sin helhet och hänvisar i sitt reglemente till RF:s regler för statligt LOK-stöd.

Tyvärr verkar det inte som om någon satt sig in i vad motionen står för utan från början bestämt sig för att helt sonika ”glömma bort den” i enlighet med tjänstemännens inrådan i dess första skede.

Ett bevis på detta är att ingen från förvaltning eller nämnd vid något tillfälle under det år som förflutit tagit kontakt för att få ett ordentligt statistiskt underlag för den kostnadsanalys man hävdar pågå och som upp till nu tagit mer än 12 månader att genomföra.

Att man säger sig behöva invänta revisorernas analys i mer än ett år låter lite långsökt då man i protokoll från mötet den 27 september 2016 säger att man enligt dem har god kontroll på sina bidrag. En kontroll som enligt föredragande dock visar på att det finns utrymme för möjliga förbättringar.
Avslagsyrkan från fritidsnämnden är i sig knappt värd att nämna då den i sin grund verkar vila på en ideologisk uppfattning att ”aktiviteter för gruppen skall vara öppna för alla och inte begränsade i att vara organiserade”. Vilket klart uttryckt är att underkänna det ideella föreningslivets inom detta och andra områden.

Jag anser fortfarande att förslaget i motionen var riktigt bra, men för mig har detta goda överglänsts av det suspekta i förhalandet av beslutet, beslutsformer som inte tar hänsyn till korrekta beslutsnivåer och som dessutom dokumentering som inte upprättas.

Jag föreslår alla som lämnat in eller haft intresse i motioner att gå tillbaka för att kontrollera om dessa omsatts i enligt motionernas syfte eller tappats bort nånstans i tjänstemannaledet.

Björn Wiklund


Alla ska med när Landskrona växer

2017-12-22 10:56

Replik till Treklöverns kommunalråd

Landskrona är på många sätt fantastiskt. Men det finns också många problem i Landskrona. Välståndet kommer inte alla till del och välfärden knakar i fogarna.

Generell välfärd för alla ger trygghet och framtidstro även i perioder av nedgång.

Arbetslösheten har bitit sig fast och Landskrona har högsta arbetslösheten i Skåne.
Starka arbetsmarknadsparter garanterar goda löner och villkor på jobbet. Genom ekonomisk politik med fokus på tillväxt skapas arbetstillfällen som ger jobb med möjlighet för fler att försörja sig.

Skolan dalar i nationella jämförelser och skolorna i Kommunen är nu, enligt Lärarförbundet, bland de sämsta i landet. Vi står inför stora utmaningar och vi vet att många är oroliga. Det är därför vi vill investera i den generella välfärden så att fler vuxna i skolan kan anställas för att höja kvalitén.

Vår väg går inte bakåt mot sämre välfärd och statliga fattiglöner – utan framåt mot ett samhälle som fortsätter vara ledande i både jämlikhet, hållbarhet och välstånd.

Äldreomsorgen är inte tillräckligt utbyggd för att möta de stora behoven. Många får inte det stöd och den hjälp som de behöver och har rätt till.

Det måste inte vara så. Lika övertygade som vi Socialdemokrater är om att Landskrona är en bra kommun att bo i, lika övertygade är vi om att Landskrona kan bättre.

Jonas Esbjörnsson (S) Jenny Tillander (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser