PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Landskrona stad som en BRA arbetsgivare?

2018-05-15 14:54

Vi är lika oroande som Rosengren.

Vi socialdemokrater har under de två senaste mandatperioderna lagt åtskilliga förslag som innebär både bättre villkor och bättre arbetsmiljö för de anställda i kommunen.

Alla förslag har röstats ner av den styrande fyrklövern. (M, L, MP + SD)

När vi talat om arbetsmiljö, så pratar de om kostnader. Arbetsmiljön får aldrig vara en kostnadsfråga.

Likaså gäller delade turer, det är en arbetsmiljöfråga och en trygghetsfråga. Men även där hamnar diskussionen i en dragkamp om pengar. Det finns resurser. De ska bara användas bättre.

Jonas Karlsson
Ombudsman
Socialdemokraterna i Landskrona


Replik på Jonas Esbjörnssons senaste inlägg

2018-05-15 08:31

Angående S insändare om stadens minst sagt kaotiska arbetsmiljö så undrar jag varför S enbart nämner chefernas situation? Är inte S ett arbetarparti som även borde engagera sig i de övriga anställdas situation med? Baserat på att jag vet att information kommit S och övriga partier tillhanda i ämnet redan för 1,5 år sedan utan någon som helst respons gör det mig klart irriterad att S enbart verkar ta upp ämnet för att nyttja som taktik inför valet. Varför har inte S reagerat innan på hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut inom staden?  Jag tycker det är bra att S har tagit i ämnet, men det krävs ett större grepp i frågan.
Ledande kommunalråd verkar inte bry sig det vet vi, bara att se tidigare insändare. Ordföranden i de olika förvaltningarna har också i vissa fall visat total nonchalans. Som Håkan Lans och Lena Nilsson säger finns det mängder med exempel på anställda som inte vågar uttala sig av rädsla för sin arbetsgivare, alltså Landskrona Stad. Är inte detta helt sanslöst när man tänker efter, att man ska behöva vara rädd för sin arbetsgivare?
Jag tycker även man ska se över vilka man anställer i höga positioner, det kan finnas tveksamheter här och de som drabbas är de på golvet. 
Nu är det på tiden att vakna upp och börja inse att som kommunalråd och ordföranden har man tagit på sig ett ansvar och önskar man inte ta det ansvaret så lämna platsen till förfogande. Det är vi skattebetalare som betalar era löner. Om S menar allvar, ta då med alla och inte bara de på en chefsposition. Alla har lika värde, för staden ska väl följa sin egen slogan BRA? Anställda är en resurs och tillgång, vi ska vara rädda om våra medarbetare och de förtjänar att behandlas med respekt.

Fredrik Rosengren, opolitisk.


Skolans avfolkning

2018-05-14 15:38

Det är anmärkningsvärt att borgerligheten i Landskrona inte tycker att frågan om skolans avfolkning är viktig. Först har man mer eller mindre lagt ner gymnasieskolan och nu skickar man iväg delar av tjänstemannakåren utan att bry sig. Man svarar inte ens på tilltal. Kära väljare. Så ser den borgerliga utbildningspolitiken ut. Det ska man fundera över inför kommande  valrörelse.

Lars Svensson (S)


Chefskarusellen

2018-05-14 15:28

Bra Jonas E och Roger L!
Detta är precis vad som måste göras i Landskrona. Vi har talat med ett antal personer om detta och alla säger precis som ni: Det är något sjukt som inte verkar tåla dagsljus!
Jag har oxå talat med journalister som säger samma sak och att folk inte vågar bli intervjuade!

I en sådan atmosfär pratas det mycket om vänskapskorruption, tystnadskultur och en parti/person styrning samt dålig arbetsmiljö!

Vi välkomnar ert förslag!
Håkan Lans och Lena Nilsson


Kommer böneutrop att tillåtas i Landskrona?

2018-05-14 15:09

Böneutrop, likt det som nu getts tillstånd för från en moské i Växjö, hör inte hemma i en modern sekulär stat som Sverige. Vi ska försvara våra moderna, demokratiska, svenska värderingar och synsätt.

Det är inte rimligt att en religion återkommande ska kunna förkunna tro och makt genom högtalare över andra människors bostadsområden. Det som nu skett i Växjö kommer innebära just det.

Vi behöver lagstiftning som förbjuder denna typen av böneutrop. För Landskronas del är det fram tills en sådan är på plats avgörande att våra kommunpolitiker inser allvaret i att släppa fram möjligheten för böneutrop.

Jag vill därför ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, som dessutom styr staden tillsammans med Miljöpartiet som är starkt för böneutrop. Kommer Landskrona att följa Växjös exempel och släppa fram möjligheten till böneutrop?

Erik Rantzow (MED)
Riksdagskandidat, Medborgerlig Samling


Chefskarusellen i Landskrona kommun måste utredas

2018-05-07 08:59

Slag i slag kommer besked om chefer som lämnar sin anställning inom Landskrona kommun. Man skulle kunna tro att Donald Trump hämtat inspiration från Landskrona när det gäller att göra sig av med chefer som inte dansar efter hans pipa. Stadsdirektörer, bolagschefer, stadsbyggnadschefer och nu chefer inom utbildningsförvaltningen tvingas lämna eller säger upp sig. På kort tid lämnar utbildningschefen, gymnasiechefen och grundskolechefen sina uppdrag. Liberalernas ordförande i Utbildningsnämnden kommenterar bara med att ”chefer kommer och går” och tycker inte att det är något anmärkningsvärt. Nonchalansen inför de problem som avslöjas är häpnadsväckande. När chefer slutar på kort tid och bara hastigt försvinner så innebär det en stor kostnad och skapar stor och berättigad oro bland de anställda på den drabbade förvaltningen. Man kan med fog fråga sig vad det är som gör att de ordförande som sitter på Liberala mandat avverkar chefer på det här sättet.

Vi Socialdemokrater är tillsammans med säkert många andra djupt oroade. När chefer lämnar sina befattningar inom kort tid på sin tjänst så är det ett tydligt tecken på att den politiska styrningen har allvarliga brister. Uppenbarligen finns det ohälsosamma strukturer inom den övergripande politiska ledningen, som gör att annars välrenommerade tjänstemän väljer att lämna sina befattningar i förtid. Det är välkänt att det i kommunen finns en informell styrgrupp bakom kommunstyrelsens ordförande som styr och ställer med den kommunala organisationen efter eget godtycke. En informell ledningsgrupp som ingen kan kontrollera och som inte tar något politiskt ansvar för sina beslut. Övriga partier utom Liberalerna behandlas enbart som rundningsmärken i den här cirkusen. Vi socialdemokrater kräver nu att en oberoende utredare tillsätts för att analysera vad som är fel inom styrning och arbetsmiljö i kommunen. En utredare som blir ansvarig inför kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Kommuninvånarna och övriga partier har rätt att få veta.

Jonas Esbjörnsson (S)
Oppositionsråd

Roger Lindskog (S)
2:e Vice ordförande Utbildningsnämnden 


Höga hastigheter genom Asmundtorp

2018-05-04 09:13

Angående de alldeles för höga hastigheterna så behöver även vi i Asmundtorp fysiska hinder för att få ner de höga hastigheterna som råder i byn.

Vi behöver även någon form av parkerings övervakning då det ofta parkeras på huvudled som råder genom byn.

Anders Johansson


Tack Jonas

2018-05-04 09:07

Jag uppskattar ditt svar som får mig att ompröva mitt ställningstagande till S. Fikan avstår jag ifrån.  Är en 87-årig gammal gubbe med en ganska nedgången fysik som har det bäst hemma i min av landstinget lånade höj, sänk och rullande stol. Kokar mig en mugg cappuccino lyfter den och önskar dig lycka till med uppmaningen var noga med argumenten och gilla den milda anarkism som råder på vårt torg torgdagarna.

 Arne Nilsson


Svar till Arne Nilsson

2018-05-03 11:34

Köpet av Weibullmarken gjordes för kommunens del på den sidan av järnvägen som DSV ligger på och på den sidan som Kronan ligger på. Jag ber Arne Nilsson om ursäkt om det uppfattas på något annat sätt.

Köpet av marken har möjliggjort att Landskrona har mark att bygga på.

Jag diskuterar gärna denna fråga tillsammans med dig över en fika.

Jonas Esbjörnsson (S)


Svar på insändare om kommunens arbete med trafiksäkerhet

2018-05-03 10:23

Trafiksäkerhet har stor betydelse för vår vilja och möjlighet att röra oss i kommunen, inte minst för barn och äldre. Trafiksäkerheten är en viktig faktor för upplevelsen av trygghet. Genom att förbättra trafiksäkerheten förbättrar vi livskvaliteten för våra medborgare. Trafiksäkerhet bygger på ett samspel mellan väg, förare och fordon. Hur föraren väljer att framföra sitt fordon kan staden inte påverka. Om föraren bryter mot de bestämmelser som finns, är det en fråga för polisen.

Teknik- och serviceförvaltningen genomför fortlöpande trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig infrastruktur. Fokus ligger på oskyddade trafikanter med prioritet till våra barn. Säkra skolvägar och säkra avlämningsplatser vid skolorna är mycket angelägna åtgärder. Även här är dock samspelet viktigt. Stressade föräldrar utgör den största riskfaktorn i anslutning till skolorna.

Vi kontaktas ofta av engagerade medborgare som framställer behov av omedelbara trafiksäkerhetsåtgärder och där det påstås att det körs fört fort mm. När sådana uppgifter når oss undersöker vi förutsättningarna bland annat genom trafikmätningar och hastighetsmätningar. Tills vidare finns inga förutsättningar för fasta eller mobila kommunala fartkameror.

När vi genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder vill vi göra det metodiskt. Fysiska åtgärder ska göras där det finns behov och där positiva konsekvenser kan uppnås. Fysiska åtgärder får ofta negativa konsekvenser för framkomligheten för t.ex. kollektivtrafiken. För att veta var åtgärder behövs följer vi statistik i STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet) och vi gör givetvis egna iakttagelser. Uppgifter från medborgare och polis hjälper till. Uppgifterna värderas och sedan studerar vi och genomför lämpliga åtgärder i den takt våra resurser tillåter.

För närvarande pågår utvärdering efter vinterns hastighetsmätningar på Landskronavägen i Häljarp. Dessa kompletteras nu av trafikmätningar. Syftet är att kontrollera om det finns ett uttalat behov av fysiska åtgärder och var dessa skulle kunna göra störst nytta.

De omedelbara åtgärderna på Strandvägen och Erikstorpsvägen är följden av en allvarlig olycka. Åtgärderna får stöd av genomförda hastighetsmätningar och rapporter från allmänheten. Samtliga fysiska åtgärder blir inledningsvis av tillfällig art eftersom vi vill agera omedelbart och vara säkra på att åtgärderna får önskvärda effekter.

Niklas Geidenstam
Chef gatu- och parkavdelningenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser