Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Skåne bortglömt

2019-02-19

Trafikverket i Borlänge har låtit utreda “E6 i Skåne”  och gjort en så kallad åtgärdsstudie.

Denna åtgärdsstudie fokuserar väldigt mycket på vad som kallas “topptimme” och “smart väg”. 
Men köerna beror i huvudsak på den enorma lastbilstrafiken – 40.000 bilar + 10.000 lastbilar per dygn är inte samma sak som 50.000 fordon i Stockholm. På t.ex Essingeleden kan “topptimmen” vara relevant – där ett fordon på 100 är en lastbil. På E6 genom Skåne är var femte fordon en lastbil. Och köer uppstår i princip när som helst kl 6-20. Fotot ovan är taget kl 10:30 – och kön uppstod medan jag tankade och betalade på Milstolpen, på mindre tid än 5 minuter.  
 
Dessutom ökar trafikvolymen från år till år. Vilket trafikverket inte heller vill inse. 
 
Jag vill därför hävda att det inte finns någon annan rimlig lösning än att bredda E6:an – och det fortast möjligast.
Mellan TPL Kronetorp och TPL Kropp direkt till minst 3+3 filer (ännu bättre 4+4) – och med nödspår.
Vi talar inte ofantliga summor här, nästan alla broar är förberedda för en breddning, terrängen är föga besvärlig (dvs. här finns inga klippor som måste sprängas bort) – medan man i Stockholm bygger en underjordisk motorväg (!) två mil för 32 miljarder (i penningvärde 10 år gammalt) – borde en breddning av E6 kosta mindre än en femtedel.

Lika illa är det med järnvägen. Västkustbanan slutar i princip på Knutpunken norrut. Mellan Helsingborg och Ängelholm finns bara ett enkelspår. Och det följer en banvall planerad för 150 år sedan (ingen överdrift, 150 år) som är både krokig
lateralt och i höjdled. De två Öresundståg som kolliderade på Knutpunken nyligen , borde inte kunnat ha krockat. Men där fyra spår (perrongspåren på Kuntpunkten) binds samman till ett enda , blir det möjligt. Om fyra av Skandinaviens fem största städer (Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Oslo) skall bindas samman, finns ingen annan lösning än att borra några kilometer tunnel genom norra Helsingborg. Hela Hallandsåsen-tunnlen är nära nog onödig innan dess; en kedja är inte starkare
än dess svagaste länk.
 
Det finns även en lång rad andra väg- och järnvägsprojekt som Skåne självt hade kunnat finansiera – med egen beskattningsrätt, inklusive momsen. Jag vill påstå att Stockholm suger ut resurser från norr, väster och söder – och medlen fördelas sedan
till förbättrad infrastruktur i huvudstaden. Men åtminstone Skåne har laglig rätt till “egen beskattning” – vilket framgår av det gällande traktaten med Danmark (och Frankrike), undertecknat  i Fontainbleu , Fredensborg och Stockholm 1720. Det finns inget senare traktat som upphävt detta. Och Skåne är ekonomiskt misshandlat av centralmakten.  

Trafikverkets åtgärdsstudie hittar du på:
https://www.trafikverket.se/ nara-dig/Skane/projekt-i- skane-lan/e6-genom-skane/ atgardsvalsstudie-om-E6-genom- Skane/

Pontus Eriksson


Svar till Stefan Olsson

2019-02-18

Svar till Stefan Olsson (SD) ”Vi Sverigedemokrater är stolta.”

Stefan Olsson (SD) kommenterar min uppfattning att man måste bygga bostäder som vanligt folk har råd att bo i på följande sätt: ”Det speglar hur lite verklighetsförankring Larsson har. Visste han något om byggbranschen skulle han inse att nybyggda bostäder alltid blir dyra, för dyra för en majoritet av befolkningen.” Det är inte en överförfriskad besserwisser som precis lämnat krogen som gör detta uttalande utan ett kommunalråd i Landskrona med inflytande på stadens utveckling.

I Göteborgsposten för ett år sedan kunde man läsa att en stjärnarkitekt inspirerat till bostäder för ’vanligt folk’. ”Hans idéer kan ge Göteborg en injektion att bygga både för dem med mindre plånböcker och kombinera det med social hållbarhet,” skriver Björn Siesjö, stadsarkitekt. Vi kan inte fortsätta att producera bostäder som majoriteten inte har råd att bo i. På konstmuseet Louisiana pågår en utställning där man kan följa hur arkitekten ifråga har gått från ord till handling.

Är Nya Borstahusen ett exempel på hållbar utveckling?  Vad säger man t.ex. inom Räddningstjänsten som måste passera otaliga gupp och rondeller innan man når stadsdelen för att göra en insats? Eller att stadsdelen saknar köpcentra. Fortfarande efter två år, står villor osålda.

Vidare skriver Stefan Olsson att ”Att anklaga oss för att sprida hat och fördomar är både okunnigt och djupt felaktigt.” I en partiledardebatt säger (SD)- ledaren ”man måste ställa frågan varför det är så svårt för de här människorna (invandrarna) att få jobb. Det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige och då är det svårt att få jobb”.  

Ibland slinter tungan och partimedlemmarna säger vad de tänker. Några utesluts andra sitter kvar. Till exempel så pekar Annika Rydh (SD) ut muslimer som en grupp, som hon menar ska förbjudas att föda flera barn och efterfrågar en global lagstiftning. Martin Strids uttalande att muslimer ”inte fullt ut är människor” under (SD)`s landsdagar förra året under en live sändning i SVT Forum. ”Jäkla va bra gjort! Nu hoppas vi att detta sprider sig till Sverige som en löpeld”, skrev Mikael Bystedt i en kommentar till en artikel i Fria Tider om moskèer som bränts ner i London.

1933 brände nazisterna tusentals (otyska) böcker som var skrivna av judar eller av politiska motståndare. Börje Tranvik (SD) vill inte se  litteratur på andra språk än svenska i biblioteken. Det räcker inte med att (SD) 2006 bytte partisymbol från den fascistiskt anstrukna facklan till en blåsippa.

2012 års SOM-undersökning visade att gruppen (SD) väljare med enbart grundskola var 58 %.  Högutbildade är inte nödvändigtvis smartare, men de utbildas i kritiskt tänkande och självreflektion. Avsaknad av kritiskt tänkande gör det lättare att acceptera förenklade lösningar på mycket komplexa samhällssystem. Mellan 10 och 12 % av befolkningen i landet har enligt samma undersökning främlingsfientliga attityder. (SD) väljarbas?

Om (SD) bara andas en försoning med människor födda utanför Sverige men bosatta i landet skulle partiet hamna under 4% spärren vid nästa val.

Lennart Larsson


Svar till Johan Laurin

2019-02-15

Vad whataboutism anbelangar är det en metod som alltför ofta tas till när man inte har några artikulerade argument. En strategi som förmodligen har tillämpats sedan talets uppkomst … vilket givetvis inte gör förfarandet mer sympatiskt.

Således: om jag inte hade haft något sakligt svar skulle jag självfallet inte kommenterat Håkan och Lenas insändare överhuvudtaget.

Thomas H Johnsson


Svar till Thomas H Johnsson

2019-02-15

Hej Thomas,

Inte någonstans i min text anklagar jag dig för att kalla mig för nättroll. Mitt svar är att jag inte ser mig själv som nättroll. Pennan var visst vass.

Jag har ingen som helst lust att ingå i något som börjar med poly med dig, det kan du vara lugn över.

Om vi återgår till sakfrågan, så vill jag dra en parallell till maktmissbruk och (S). Detta är svårt att göra på kommunal nivå eftersom det blev en svidande förlust och de därmed inte har någon makt. Då tog jag ett exempel på nationell nivå. Att kalla det whataboutism kan kanske vara lätt för att just förminska mitt inlägg. Men uttryck som kasta sten i glashus, rent mjöl i påsen och låt den som kastar första stenen.. har funnits bra mycket längre än vad du refererar till och är ganska vanligt när man försöker debattera.

Hur hade du svarat Håkan och Lena om situationen vore omvänd? Jag kanske kan lära mig ett eller annat!

Trevlig helg!
Johan Laurin
Filiokus


Svar till Johan Laurin

2019-02-15

Min kommentar till din replik var ett konstaterande. Och ingenstans i texten kallar jag dig för nättroll. Om du ska ingå polemik med mig föreslår jag att du vässar pennan.

Thomas H Johnsson


Svar till Thomas H Johnsson

2019-02-15

Hej Thomas (och Håkan & Lena),

Jag ser inte riktigt mig själv som ett nättroll för att jag drog en parallell kring maktmissbruk på nationell nivå. Kategorin vi berör är politik, vare sig den är nationell eller kommunal. Jag förstår dock enkelheten i att kunna hänvisa till whataboutism för att förminska min replik. Mitt försök att belysa att det kan vara besvärligt att kasta sten i glashus står jag för, vare sig ni kallar mig nättroll eller inte. Jag tror nog mina tidigare inlägg motbevisar att jag är ett nättroll.

Ska vi hålla oss till kommunal nivå då, så att vi inte gör det för komplicerat, är min åsikt att vi har en treklöver som blivit omvalda för att man styr staden åt rätt håll. Uppenbarligen håller väljarna med om detta då förtroendet förnyades. Nuvarande mandatperiod avgör huruvida dessa politiker kommer bli omvalda, det är alltså inte Håkan & Lenas röda kort som bestämmer.

Mvh,

Johan Laurin
Hokus Pokus Simsalabim


Svar till Lennart Larsson

2019-02-15

Det finns mycket som vi Sverigedemokrater är stolta över. Vi har på kort tid etablerat oss som Sveriges och Landskronas tredje största parti. Därigenom har vi ett stort inflytande på både rikspolitiken och Landskronas politik, även om vissa partier försöker förneka det uppenbara.

I riksdagen har vi fått både socialdemokrater och moderater att ta efter oss genom att förorda en mer restriktiv invandringspolitik. Vad som för några år sedan betraktades som ren rasism när förslagen kom från oss har nu blivit en accepterad politik från våra två största partier.

Jag har både i tal och skrift uttalat att vi absolut inte har något emot invandrare som grupp. Däremot har vi skarpt fördömt Sveriges migrationspolitik. Att anklaga oss för att sprida hat och fördomar är både okunnigt och djupt felaktigt.

Lennart Larsson skriver att man ska bygga nya lägenheter som vanligt folk har råd med. Det speglar hur lite verklighetsförankring Larsson har. Visste han något om byggbranschen skulle han inse att nybyggda bostäder alltid blir dyra, för dyra för en majoritet av befolkningen.

Det finns så många fler felaktigheter i Lennart Larssons inlägg. Jag nöjer mig med att konstatera att vi har en oerhört skild bild av verkligheten, och det ska man få ha i en demokrati. Det är helt okej att ha en annan åsikt än mig. Jag kan inte tvinga dig att ha rätt. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Stefan Olsson (SD)

2019-02-13

Svar till Stefan Olsson (SD) med anledning av hans insändare “Makten är viktigare än vår gemensamma välfärd”.

Våra hjärnor är utformade för att leva i små stammar, att komma överens med en utvald grupp (vi) och att hålla alla andra (de) borta. Neurologer menar att delar i hjärnan skulle behöva förstöras om alla skulle vara Vi-person. Gruppering av människor i ”vi” och ”dom” ligger bakom allt från utfrysning, främlingsfientlighet och diskriminering till rasism, väpnade konflikter, krig och folkmord under hela mänsklighetens historia.

Varför förenar sig inte dom (invandrarfamiljerna) i sina hemländer, undrar Stefan och menar att dom tär på våra pensionssystem, sjukvård, äldreomsorg och rätten till LSS.

Tacka din lyckliga stjärna för att ditt parti lyckats göra muslimer till ett hatobjekt. Det går uppenbart att skapa ett politiskt parti med många anhängare på just denna grund. På det personliga planet kan du själv glädjas av den politiska drivkraften. Det har faktiskt givit dig en kommunalrådspost efter att ha ”slitit, jobbat och betalat skatt i hela livet”, som du så förtjänstfullt påpekar det. Vilken minoritetsgrupp står därefter på tur?

”Den värsta terrorattacken i Sverige utfördes av en person som borde varit avvisad, eftersom han nekats asyl.” Detta upprepas som ett mantra av (SD) politiker. En tragedi som utnyttjas i politiskt syfte. Terrorattacken den 11 september eller terrorattentatet 2011 mot ungdomar på ön Utöya visar hur sårbart ett demokratiskt samhälle är när det gäller att skydda sig mot terrorangrepp. Oavsett om det var demokrater eller republikaner som styrde, eller som i det andra fallet tre olika politiska partier.

”Var ska alla dessa människor bo i bostadsbristens Sverige?” undrar du vidare. Ett tips. Bygg bostäder som folk har råd att bo i, inte minst här i Landskrona.

För att bekämpa sprängningar, skjutningar och våldtäkter behövs samhällskontraktet mellan stat och medborgare anser Stefan Olsson vidare.

När du talar om samhällskontrakt tänker jag på en monolog från 60-talet av Beppe Wolgers och Yngve Gamlin. En enda lång monolog full med fördomar och stereotyper.  ”Stockholmare, finnar, lappjävlar och zigenare…De e´ bara och bunta ihop och slå ihjäl.” På 60-talet kunde man skämta om folk utan att vara rasist. Idag är fördomar och stereotyper en huvuddel i den politiska agendan. För vem kan man ligga vaken hela natten? ”Klimat-förnekare”, EU-skeptiker, eller nationalister med förenklade lösningar på samhälleliga problem?

Förbönen på torsdag kväll i Sofia Albertina kyrka för ett tryggare Landskrona betyder mer än vad (SD) lyckats åstadkomma under alla år i den politiska maktsfären.

Lennart Larsson


Sakligt och välartikulerat

2019-02-12

Tack för bra svar Thomas H Johansson!
Du förekom oss innan vi hann svara och vi håller med om allt du skrev. Bra!

Eftersom Johan Laurin tog upp regeringsbildningen och maktstrukturer i riksdagen, vill vi också utöver detta kort kommentera Johans inlägg:
1. Socialdemokraterna var tydliga långt innan valet med att man ville ha ett blocköverskridande regeringsunderlag.
2. S, Mp, V. C och L var alla fem väldigt tydliga innan valet med att man inte ville ge SD inflytande.
3. I de flesta, kanske alla, tidigare regeringar har det största partiet fått statsministerposten.
Vi vill också tillägga att ditt påhopp på statsministern, som varande maktgalen, i och med ovan skrivna förklarar hans position. Du Johan, bör istället fundera över maktstrukturer och maktgalenhet i Landskrona kommun.

I vår insändare ville vi bara påpeka att man gör klokt i att redovisa sin politiska agenda före valet och inte som i Landskronas fall, strax efteråt. Med stora konsekvenser för medborgarna.

Håkan Lans
Lena Nilsson


Osakligt. Och oartikulerat.

2019-02-12

Noterar att Johan Laurin i sin replik på Håkan Lans och Lena Nilssons insändare praktiserar Whataboutism* i sin renaste form.

För tydlighetens skull:

1. Håkan Lans och Lena Nilsson kommenterar Landskronas kommunalpolitik.

2. Det är pga att ett oanständigt ytterparti som SD inte ska få inflytande som riksdagspartierna S, MP, C samt L ingått ett blocköverskridande samarbete. I rak motsats till den sk Treklöverns (Landskronas: L, M och MP) kollaboration med SD Landskrona.

* Whataboutism är idag en vanlig strategi av sk nättroll. Men anses ha utvecklats under Kalla kriget där Sovjetregimen använde metoden som propagandaverktyg.

Thomas H JohnssonAnnonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser