Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Värna mer om småföretagarna

2018-08-14

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt med en levande innerstad i Landskrona och anser att vi måste värna mer om småföretagarna i vår stad. De tillhör varken borgarklassen eller arbetarklassen, men har ofta svårt att få sin ekonomi att gå ihop. När arbetslösheten ökade lockades många av att starta eget och de som gjorde det för en ojämn kamp i sin vardag. Det är få som har möjlighet att anställa någon och får ta hjälp av välvilliga anhöriga istället. De har varken några skattesubventioner eller hyressubventioner att luta sig mot. Det är de som behöver stöttning av stat och kommun och inte de stora företagen som etablerar sig. För små företag är sjuklöneansvaret betungande. Vänsterpartiet vill därför att företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Vi vill också att egenföretagare med godkänd F-skattsedel, ska ha samma rätt till socialförsäkringar och välfärd som alla anställda har. Vi vill även att karensdagen ska tas bort för den som är sjuk.

Eftersom vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där det är marknadskrafterna som styr borde småföretagarna få hyressubventioner eller skattesubventioner så att de har en chans att överleva och kanske t.o.m. kunna anställa någon i sin verksamhet. Det hade varit bra för alla parter. Detta gäller även torghandlarna i vår stad som är en levande kultur som måste bevaras. Istället så skapas ett Landskrona som ser till de företag som redan är etablerade på marknaden och har en god ekonomi med sig i bagaget. De har alla möjligheter att klara sig utan hjälp från stat och kommun, men inte småföretagare som får kämpa hårt för att få sin verksamhet att gå runt

Turismen i Landskrona är viktig och även Ven är ett stort dragplåster. Har vi en levande innerstad med småbutiker som drar till sig turism och billigare resor till Ven så skulle med all säkerhet turismen öka ytterligare. De fattigaste familjerna kanske t.o.m. skulle ha råd att göra något med sina barn.

Vi tycker det är viktigt att ta tillvara det som är närodlat och gärna ekologiskt och därför är det viktigt att uppmuntra de som har just dessa produkter och låta dem få plats på marknaden. Vidare anser vi att en miljöanpassad upphandling i offentlig sektor skulle gynna lokalproducerade och ekologiska livsmedel och skapa fler jobb i kommunen. Med andra ord låt oss värna om småföretagarna

Maja Anselius
Vänsterpartiet i Landskrona


Visste du detta om Internationella Engelska Skolan?

2018-08-14

Torkild Strandberg (L) och Lisa Flinth (L) jobbade hårt för att få hit IES till Landskrona. Men visste du detta?

IES ägdes av Barbara Bergström som sålde av sina aktier till riskkapitalbolaget TCA Associates i USA. Då gjorde hon en vinst på närmre en miljard och var 2012 Sveriges rikaste person. Vinsten på försäljningen kom från vinst av skolverksamheten, dvs skattepengar som vi betalt in och som inte kom våra elever till del.

IES gör en vinst på drygt 8000 kr per elev av skolpengen till aktieägarna varje år. Om man läser IES hemsida  finns det 185 elever på IES i Landskrona. Alltså för man över 185 x 8000= 1480000kr varje år, vilket betyder att eleverna/skolorna i Landskrona går miste om cirka 1,5 miljoner i skattepengar varje år.

Riskkapitalisternas mål med verksamheten är att expandera, ta ut vinst och sedan sälja av verksamheten med största möjliga vinst.

Vi har ingen som helst insyn i IES ekonomiska verksamhet.
IES kan förflytta sina pengar hur de vill, till andra skolor i Sverige eller skolor utomlands. 

Pengarna går till vinst åt aktieägarna och investeringar i andra skolor utomlands  ffa i Spanien.

Vinst av skolverksamheten får IES genom att:

  • Ha lägre lärartäthet. 17 elever/ lärare mot 12 i kommunal skola.
  • Ha fler lärare utan lärarbehörighet. Cirka 50 % har svensk behörighet.
  • Etablera sig i socioekonomiskt starka områden, där extra resurser åt eleverna inte behövs i lika stor utsträckning.
  • Handplocka elever- färre ”stökiga”och elever med särskilda behov .Vi har        ingen insyn i deras intagningsprocess.
  • Locka många elever till skolan, bla genom att ge glädjebetyg.

Visste du att det är förbjudet i alla andra länder med vinster i skolor som finansieras med skattepengar?  Andra länder tittar med förundran på oss!

Lena Nilsson
Håkan Lans


Vad betyder valfrihet i Socialdemokraternas värld?

2018-08-14

Socialdemokraterna har sagt att valrörelsen bl.a. kommer att handla om att förbjuda vinster i välfärden. Många sätter likhetstecken med att de vill förbjuda människors valfrihet. Socialdemokraterna, som framträder som allt mer ideologiskt drivna av att begränsa rätten för människor att själva fatta beslut som påverkar deras vardag. Varför fokuserar vi inte på förlusterna istället? Förlusterna som svenska skattebetalare gör när stat och kommun driver välfärden så ineffektivt att andra aktörer kan göra det bättre och ändå tjäna pengar. De privata aktörerna får ju inte mer pengar än det offentligas självkostnader! Privata och offentliga välfärdsföretag har samma intäkter för sina utförda tjänster.

Privata och offentliga välfärdsföretag har samma kvalitetskrav, och de undersökningar som gjorts tyder inte på att de privata verksamheterna levererar en sämre tjänst än den som den offentliga verksamheten gör.
Vissa privata välfärdsföretag lyckas få pengar över trots samma intäkter.
Eftersom de pengar som eventuellt går till vinst uppstår genom att de privata bevisligen har lägre kostnader, så skulle det inte bli några pengar över om dessa tjänster utfördes av de offentliga verksamheterna (som behöver mer pengar för att åstadkomma samma sak).

Vår utgångspunkt i välfärdsdebatten är istället att vi måste fokusera mer på välfärdens kvalitet. Vi vill se hårdare kvalitetskrav och en skarpare tillsyn av såväl offentliga som privata välfärdsverksamheter. Hårdare kvalitetskrav med en skarpare tillsyn leder inte bara till höjd kvalitet i skolan, vården och omsorgen. Det leder även till att vi kan ha en valfrihet och en välfärd att lita på. Välfärd ska mätas i hur mycket välfärd vi får per skattekrona. Här är det ingen skillnad mellan privat och offentligt driven verksamhet, då det är samma ersättning till båda.

När det gäller privat drivna äldreboenden får den privata entreprenören maximalt vad det skulle kosta att driva boendet i offentlig regi. Nästan alltid är det vinnande budet kostnadsmässigt någon eller några miljoner billigare per år än kommunens kostnader. Det bör påpekas att vi Sverigedemokrater är en garant för att kvalitén på driften inte blir lägre utan oftast högre, vilket de årliga brukarundersökningarna från Socialstyrelsen fastslår.

Tyvärr är vissa partier ideologiskt drivna och vill inte att människor ska få ta egna beslut, utan det ska vara kollektivet som bestämmer och man måste anpassa sig till vad andra tycker. Det stavas socialism och inom socialismens ofta framhävda grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa.

Det är inte fult att tjäna pengar på människors valfrihet – däremot är det fult att ta bort eller begränsa människors valfrihet.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Prioritera primärvården

2018-08-13

Mer av samma ”medicin” kommer inte att lösa väntetider
och köer i sjukvården.

Min utgångspunkt är att en framgångsrik organisation vilar på
kundnytta (patientnytta) i första hand och därefter på ekonomi,
personal och organisation. En djup enighet råder om att vi solidariskt är beredda att finansiera välfärden där sjukvården är en del.

Den agenda som Alliansen i Region Skåne skisserade i debattartikeln i HD den 9/8 riskerar att leda till ytterligare fyra förlorade år. Alliansen tänker ordinera ”samma medicin fast i ännu högre dos” i form av större valfrihet.

Vilka forskningsrapporter lutar alliansen sig mot där man visat att en
ökad valfrihet kommer att lösa problemet med köer och ge en ökad
tillgänglighet?

Centerpartiets riksorganisation har förstått att en del av lösningen
för svensk sjukvård är en stark och väl utbyggd primärvård. Den två
år gamla statliga sjukvårdsutredning pekade på att Sverige har en
stor sjukhusorganisation och om man jämför med andra länder en
liten primärvård.

I alla andra länder (OECD) med en fungerande sjukvård finns i
basen en väl fungerande primärvård. Det senaste exemplet är
Norge där primärvården byggts ut. Reformen har blivit stor framgång och till och med har de tidigare köerna till sjukhusen har
försvunnit.

En väl utbyggd vård med kontinuitet i läkarkontakten leder till ett
längre liv för våra patienter! (Enligt New English Journal of Medicin)
Det finns ett antal studier som har visat att en väl utbyggd primärvård är vägen till en trygg vård. Det ger också en kvalitetsmässigt lika bra vård som den man kan få på sjukhuset
men till en lägre kostnad!

Remiss till sjukhusen kommer vara en nödvändighet för en ökad
tillgänglighet till specialistvården men kan inte bli verklighet innan
primärvården är utbyggd.

Att få ett stopp på sjukhusens kostnadsökning är en nödvändighet.
Under de sista tre åren har trots 2500 nya anställningar lett till en
lägre produktion. Det finns därför inget som pekar att ytterligare
anställningar plötsligt kommer att lösa problemen med väntetider
och tillgänglighet.

Primärvården måste vara den del av vården som nu ska prioriteras
och då får andra delar av vården stå tillbaka.

Sven Svederberg
Specialist i Allmänmedicin
Regionfullmäktigekandidat för Centerpartiet


Bad

2018-08-10

När jag gick med min pappa och badade på tjugo- och trettiotalen valde vi Nya Kallbadhuset vid Strandpaviljongen. Allt var perfekt vilket en heltidsanställd badmästare såg till att det var. Jag tyckte att det Gamla Kallbadhuset såg mörkt ut. Och var inte vattnet smutsigt vid hamnen?

Vid ett besök hos min bror Rolf,  jag tror på nittiotalet, följde jag med honom då han badade på Gamla Kallbadhuset. Han och tre, fyra bekanta hade nyckel till ett badhus som var höggradigt fallfärdigt. Alla var gråhåriga och verkade vara eller ha varit betydande män i stan. Badbyxor behövdes inte  för där var ingen insyn. De badade även på vintern. Det var väl Doppingarna men jag hörde inte namnet då.

Göran Hammarström
Melbourne


Instämmanden

2018-08-08

Jag instämmer till fullo med Ove och Birgitta Elf både angående platsen i sig och ”kontantfria banker” generellt.
(Vad har Strandberg gjort för att behålla åtminstone ett kontant bankkontor ? Handelsbanken i Hultsfred är kontant – bara som exempel)
Därutöver kommer vi av nöd, och inom en inte alls avlägsen framtid åter behöva fysiska pengar, som sedlar och mynt. Vi står på tröskeln till kvantdatoråldern – men fortsätter likväl ”lita på” binärt baserade brandväggar, lösenord,  RMS kryptering, Swish och Bizz.
 
Citat från
https://americanaffairsjournal.org/2018/05/winning-the-race-in-quantum-computing/
”Many experts agree that the new possibilities arising from advances in quantum computing will create a mortal threat to today’s IT security”

*

Instämmer även med Maths Backelin. 100%.
 
Och gällande Borstahusen – vad som kunde ha varit en bra idé , har enligt min uppfattning, istället eskalerat till en fullständig ödeläggelse, förstörelse – främst av de nybyggda områdena, genom de kustnära blockhusen med 5-6 våningar. Men hela det pittoreska Borstahusen påverkas även det, vill jag påstå. Man VET att längre fram bryts det fina abrupt. Och har jag förstått det hela korrekt finns numera inte ens en lokal mataffär norr och väster om Netto på Västra Fäladen. 
 
Dessutom – Ringvägens norra sida. För länge sedan urtrist, under 90-talet planterad och frodig, så de boende slapp se trafiken uppåt sju månader om året – och de som trafikerade Ringvägen, upplevde det nästan som att köra genom en skog. Nu har någon fått för sig att fjärna stora delar av vegetationen. Till vilken nytta ? 

Pontus Eriksson


Svar till Arne Nilsson

2018-08-07

Mycket i Sverige utvecklas i rätt riktning tack vare en Socialdemokratisk ledd regering. Arbetslösheten minskar, sysselsättningen ökar och tillväxten är hög. Statens ekonomi är god. Statsskulden minskar och stora överskott innebär mer resurser att satsa på välfärden. Nya steg har tagits för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten, höjda barnbidrag, mer resurser till kommuner och landsting för att klara den nära välfärden så som äldreomsorg, skola och sjukvård.

Den Socialdemokratiska regeringen gjort välfärdssatsningar på över 40 miljarder kronor. För Landskrona stad innebär detta ett tillskott på 100 miljoner kronor som kan komma kommunen till del genom riktat stöd. Vilket möjliggör att Landskrona kan tillsätta fler extratjänster inom äldreomsorgen om man vill.

Äldre människor ska inte behöva se nya ansikten varje gång hemtjänsten är på besök. Det är viktigt att det så långt det är möjligt är samma personer som besöker omsorgstagarna.

Personalen måste få tid att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Ett mål inom hemtjänsten är att personalen ska få en stund över för att kunna sätta sig ner och prata med de äldre. Omsorgen om våra äldre ska prioriteras. Äldre ska ha rätt till en värdig äldreomsorg som genomsyras av trygghet, meningsfullhet, delaktighet och ett gott bemötande.

Vi vill se en kraftfull satsning på trygghetsboende, serviceboende där de boende har egna lägenheter och tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Landskrona kan bättre.

Jonas Esbjörnsson (S)


Havsbad mitt i stan, eller?

2018-08-06

Straxt innan SM-veckan här i Landskrona monterades jättefina strandstolar upp nere vid vattentornet. Landskrona Stad passade också på att lägga ut sand på två tredjedelar av den gräsmatta där folk tidigare legat och solat, även en ”plantering”, rabatt eller något i den stilen iordningställdes .

”Planteringen” eller vad det skall föreställa vattnades ihärdigt några dagar, trots allmänna rekommendationer om sparsamhet med vatten, nu ser den ut så här (se bilderna nedan).  Den sand som lades på gräsmattan har blåst över halva ”planteringen” resten är helt täckt av ogräs, det ser för bedrövligt ut. Inledningsvis blåste sanden även ut över fritidsbåtarna i hamnen.

Där gamla kallbadhuset tidigare låg finns nu en brygga med en skylt  ”PRIVAT” undertecknat av ”Doppingarna”.  Jag har viss förståelse för att badvännerna  ”Doppingarna” är irriterade på att de själva får underhålla bryggan med allt vad det innebär och att sedan turister och allmänhet använder den. Vissa äldre herrar spatserar näck på bryggan och badar helt näck, om det är ett led i att skrämma iväg barnfamiljer eller egen njutning av nakenbad låter jag vara osagt.

Hur som helst får Landskrona Stad se till att komma överens med ”Doppingarna”, det är en självklarhet att det skall finns en badbrygga för allmänheten där.  Halvhjärtade ”genialiska” lösningar med lite sand och en ”plantering” som är totalt misslyckat, en ”privat” badbrygga, skämmer ut hela badplatsen.

Landskronas invånare, har badat på den udden i alla tider, nya bostäder är byggda i närområdet som naturligtvis ska ha tillgång till det närbelägna badet med en riktig brygga. Landskrona har ett unikt läge vid havet med möjlighet till ett havsbad i stort sett mitt i vår vackra stad, turister, gäster i småbåtshamnen är undrande om det är en badplats eller om de måste åka till Borstahusen och bada. Bedrövlig.

Den ensidiga satsningar till Borstahusen  börjar bli riktigt tröttsamma. Som Landskronabo undrar man i termer som vänskapskorruption, eller vad som annars kan ligga bakom besluten.

Många röster höjs om en vikande cityhandel och ett utarmat city, trots enormt fina möjligheter kan Landskrona Stad inte ordna, hålla reda på ett riktigt havsbad i stan, utan ser till så att alla turister och lokalbefolkning skall befinna sig i Borstahusen vid fint väder, där bland annat parkeringskaos råder. Hur tänker ansvariga i Landskrona Stad??

Maths Backelin

 


Fler dietister till hemvården

2018-08-06

I Sverige lider 40 000 äldre av undernäring.  Ytterligare 117 000  äldre är i riskzonen för undernäring. 

Detta enligt statistik från Socialstyrelsen (2017) över de 235 000 äldre över 65 år som har hemvård eller särskilt boende.

Med åldrandet följer inte bara nedsatt hörsel och syn utan också oftast nedsatt aptit och i många fall tugg – och sväljsvårigheter.

För lite eller näringsmässigt fel mat orsakar orkeslöshet och en ökad risk för fallskador och infektioner. Detta leder i sin tur till omfattande omvårdnadsbehov och ökade vårdkostnader, förutom sänkt livskvalitet och onödigt lidande. Dessutom har undernärda äldre en fyra gånger så hög risk att dö i närtid.

Dietisten är med sin kompetens den som kan upptäcka och förhindra undernäring. Bland landets 290 kommuner är endast 51 dietister anställda inom äldreomsorgen. 

Detta trots att landets kommuner är skyldiga att kunna identifiera och förebygga undernäring. (Socialstyrelsens föreskrift 2014)

Det är så skamligt och så ovärdigt att så många äldre människor i Sverige inte får i sig den mat och näring de behöver.

Ett av Sverigedemokraternas viktigaste valförslag för en värdig ålderdom är därför att anställa dietister för att förhindra undernäring och lidande. 

I Landskrona ska alla kunna åldras med värdighet!

Omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD)
Ulf Karlsson (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Anette Galia Olsson (SD)
Curt Jansson (SD)


Kontantcentret i Gallerian

2018-08-06

”Vilket jävla land vi lever i”

Ovanstående kommentar kom från en person som skulle ta ut kontanter i det nya ”kontantcenter” som finns i gången mellan Nygatan och Norra Långgatan.  Anledningen var placeringen av automaterna och en kommentar om öppettiderna

Där uttagsautomaterna finns placerade är det dålig belysning, vilket gör att många känner obehag att gå in och göra sina ”bankärenden” Flera äldre vi känner, vill inte gå in i gången då de känner sig otrygga.  Någon har berättat att de blivit bestulna i samband med uttag. Först kl 10 på förmiddagen öppnas ytterdörrarna. Av kön och irritationsnivån vid automaterna att döma, var det en hel del som stått och väntat på att lokalerna skulle öppnas upp.  Frånsett denna rusning vid öppningen är lokalen mörk och ”ödslig” om dagarna. Så idén att placera automaterna här verkar inte speciellt genomtänkt. Irritationen är också riktad mot bankerna som vägrar att hantera kontanter.

Vi tror att det parti som lovar att ”tvinga” bankerna att återgå till en kontanthantering, skulle få många röster i valet i höst.

Ove och Birgitta Elf  Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser