Annons

Biblioteket får utvecklingsbidrag

Åtta biblioteksprojekt i Skåne får dela på 1,1 miljoner kronor för att utveckla sina verksamheter bland annat inom områdena demokrati, läsfrämjande och folkbibliotek för alla.
Av dessa pengar får Landskrona 140 000 kronor.

Annons
 

Den regionala biblioteksverksamheten ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Skåne. Projekten ska påbörjas hösten 2017 och slutföras under 2018.

Landskrona bibliotek får 140 000 kronor för att genomföra en serie möten mellan fristadsförfattare, fristadsartister i samtal med journalister, författare och landsmän till fristadsartisterna under hösten 2017 och våren 2018.

Region Skånes kulturnämnden har 2017 avsatt 1,5 miljon kronor som bibliotek, eller bibliotek med samarbetspartners har kunnat söka för utvecklingsarbete. Den regionala biblioteksverksamheten ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Skåne. Region Skåne stödjer utvecklingsarbete vid folkbiblioteken i Skåne som bidrar till att Region Skånes kulturpolitiska mål nås.

Totalt har nio ansökningar från folkbiblioteken kommit in, med ett sammanlagt ansökningsbelopp på 1 371 000 kronor. Projekt som bedöms bidra till ett regionalt mervärde, som sker i samverkan över kommungränser eller med andra aktörer och som syftar till långsiktigt förändringsarbete har prioriterats

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser