Annons

Förskola byggs och idrottshall rustas upp i Häljarp

Nu har klartecken för en upprustning av idrotthallen i Häljarp och en ny förskola klubbats i kommunstyrelsen.

Nu har klartecken för en upprustning av idrottshallen i Häljarp och en ny förskola klubbats i kommunstyrelsen.

Nu kan arbetet med att bygga om idrottshallen i Häljarp påbörjas. Dessutom är det också klart för byggande av en ny förskola i samhället. Det beslutades på torsdagens kommunstyrelsemöte.

Annons
 

Först var det meningen att en ny idrottshall skulle byggas i Häljarp. Men den styrande treklövern gjorde tillsammans med Sverigedemokraterna en kovändning och beslutade istället att den nuvarande idrottshallen skulle genomgå en rejäl ombyggnad.

Socialdemokraterna har inget att erinra mot ombyggnaden men kommer trots det att lämna in ett särskilt yttrande.
– Häljarpsborna var lyckliga i fem månader. Sedan rycktes mattan under fötterna undan för dom, säger Jonas Esbjörnsson (S).
– En ombyggnad av den nuvarande hallen är nödvändig men vi vill även bygga en ny hall. Det kommer att behövas, säger Jonas Esbjörnsson.

På samma kommunstyrelsemöte togs ett igångsättningsbeslut om att en ny förskola ska byggas i Häljarp. Driften av förskolan finansieras genom två hyresavtal, ett avseende förskolan för utbildningsnämnden och lokaler till idrottsändamål för fritidsnämnden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser