Annons

Fler lokala företag ska anlitas

Treklövern har gett Landskrona stad i uppdrag att ta fram förslag för att stärka det lokala näringslivet i stadens inköps- och upphandlingsverksamhet.
– Varje år upphandlar Landskrona stad varor, tjänster och entreprenader för stora belopp. Nu vill vi använda dessa upphandlingar för att i högre grad anlita våra lokala företag, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) och poängterar att man inte kan eller tänker bryta mot Lagen om offentlig upphandling (LOU).
– Fler men mindre upphandlingar kan vara en väg att gå, förklarar han.

Staden ska också titta på hur krav kan ställas på anbudsgivaren att skapa förutsättningar för att anställa eller erbjuda praktikplatser åt arbetslösa. Det ska framförallt gälla ungdomar, bosatta i Landskrona. De upphandlingar som är aktuella här, är de som rör tjänster och entreprenader.
– På så sätt kan unga människor få en första kontakt med det riktiga arbetslivet vilket underlättar vägen in på arbetsmarknaden, inflikar kommunalråd Birgitta Persson (M).

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser