Annons

75 nya jobb när Oatly expanderar

Sedan 2006 har Oatly producerat livsmedel med havre som bas i en högteknologisk anläggning i Landskrona.

Sedan 2006 har Oatly producerat livsmedel med havre som bas i en högteknologisk anläggning i Landskrona.

Efterfrågan på hälsosamma och hållbara livsmedel ökar och Oatlys försäljning av havrebaserade produkter går stadigt uppåt. Nu gör Oatly en större investering och bygger ut fabriken i Landskrona. Något som enligt företaget kan innebära 75 nya arbetstillfällen på fem år.

Annons
 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att ge sin förvaltning i uppdrag att påbörja planarbetet för utbyggnaden. Området är idag planlagt för kontor och icke störande industri. Något som nu ändras till kontor och industri. För att verksamheten ska kunna expandera krävs en detaljplan som tillåter industriändamål och stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att verksamheter som är att betrakta som störande inte vållar problem inom Kronan-området.

Utbyggnaden av Oatly innebär en rejäl höjning av produktionskapaciteten, från dagens 30 miljoner liter per år till 100.

Företaget har en mycket stark tillväxt, inte bara i Sverige utan även på sina andra så kallade nyckelmarknader i Europa. Toni Petersson, Oatlys vd menar att konsumenter fattar medvetna val i en helt annan utsträckning än tidigare och att de efterfrågar hälsosamma och hållbara produkter.
– Det är en global trend och jag tror att vi bara sett början på den. Vi vill bidra till ett mer klimatsmart samhälle genom att erbjuda konsumenter vegetabiliska mejerialternativ som har betydligt mindre klimatpåverkan än animaliska produkter, säger han.

Oatly planerar att investera cirka 350 mkr i ökad produktionskapacitet mellan 2016 och 2020. Utbyggnaden av produktions- och lagerkapaciteten kommer att ske stegvis, i takt med att fabriken byggs ut. Byggytan kommer att vara dubbelt så stor som idag när den nya fabriken står klar och ytterligare cirka  75 personer kommer att anställas de kommande fem åren.
– Hållbara livsmedel är en framtidsbransch för Sverige. Det skapar arbetstillfällen, ett bättre klimat och friskare människor, avslutar Toni Petersson, Oatlys vd.

Sedan Toni Pettersson tillträde 2012 har Oatly gått från 47 till cirka 75 anställda. Nu ska företaget fördubbla antalet anställda inom fem är. När företaget ifjol flyttade sitt huvidkotor till Malmö sa han blnd annat: - Landskrona är navet. Här har vi produktionen och här kommet vi att produktutveckla. Och nu alltså också exandera.

Sedan Toni Pettersson tillträde 2012 har Oatly gått från 47 till cirka 75 anställda. Nu ska företaget fördubbla antalet anställda inom fem år.
När företaget ifjol flyttade sitt huvudkontor till Malmö sa han bland annat:
– Landskrona är navet. Här har vi produktionen och här kommet vi att produktutveckla. Och nu alltså också expandera.

Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser