Annons

Landskronahems framtid upp i riksdagen

Vad anser bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) om Boverkets förslag på att degradera svensk bostadspolitik genom att införa ”social housing” i Sverige? Den frågan ställer nu riksdagsledamot Niklas Karlsson (S) från Landskrona med anledning av att Boverket i en rapport förespråkat att”social housing” skall införas i Sverige.
– Det finns redan idag problem i våra stora, allmännyttiga bostadsområden. Vill vi permanenta och fördjupa dessa så ska vi givetvis satsa på ”social housing”, säger Niklas Karlsson och fortsätter.
– Att förslaget kommer i en tid när vissa helt seriöst pratar om behovet av en låglönearbetsmarknad, försämrad arbetsrätt och öppnandet av särskilda butiker med ”uttjänt” mat för låginkomsttagare är ingen tillfällighet. Det är en tydlig amerikansk samhällsutveckling som förespråkas.

Allmännyttan vs. Social housing
Bostadsfrågan var länge en del av välfärdspolitiken. Sveriges massiva bostadsbyggnation via inte minst allmännyttan och bostadskooperationen ”löste” problemet med bostadsbrist och trångboddhet. Bostadsfrågorna försvann delvis från den socialpolitiska agendan. Utanför Norden gjordes inte motsvarande satsningar i bostadsproduktion och istället för allmännytta satsades på ”social housing”, hyresrätter för låginkomsttagare och ännu fattigare.
Den skriftliga frågan till bostadsministern har också en lokal prägel.
I Landskrona har den borgerliga Treklövern tillsammans med Sverigedemokraterna beslutat att Landskronahem öppnat för möjligheten att sälja ut stora delar av sina fastigheter.
– Allmännyttan riskerar att försvinna med den politik som nu förs i Landskrona, med konsekvensen att Landskronahem blir ett litet bostadsföretag för mindre bemedlade. Så såg Sverige ut fram till 1940/50-talen då välfärden började byggas och ett bra boende för alla, bland annat genom allmännyttiga bostadsföretag, blev en viktig del i folkhemsbygget, säger Niklas Karlsson och anser att Sverige har all anledning att vara stolt över sin allmännytta.
– Den har bidragit till att Sverige haft en högre bostadsstandard för vanligt folk än i stora delar av övriga Europa och genom att allmännyttan riktat sig till alla typer av inkomsttagare, poängterar Niklas Karlsson.
– Vi måste stå upp för allmännyttan. ”Endast det bästa är gott nog för folket”, ansåg Gustav Möller (S), den svenska socialpolitikens och bostadspolitikens fader. Kring det bör vi stå fast, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser