Annons

Svar dröjer om Landskronahem

Svar dröjer till januari, det har Kenneth Håkansson meddelat till kommunens juridiska avdelning sedan han blivit interpellerad av Niklas Karlsson (S) med frågor som rör Landskronahem.

Svar dröjer till januari, det har Kenneth Håkansson meddelat till kommunens juridiska avdelning sedan han blivit interpellerad av Niklas Karlsson (S) med frågor som rör Landskronahem.

Vid det senaste kommunfullmäktigemötet ställde Niklas Karlsson (S) i en interpellation fyra frågor till Landskronahems ordförande Kennet Håkansson (som nämns som opolitisk trots att han sitter på ett mandat från Liberalerna). Socialdemokraten hoppades på ett svar på det möte som hålls på måndag men så blir inte fallet. Svaret kommer inte förrän till mötet i januari.
– Det är kutym att man svarar till kommande möte. Det känns som att ordföranden vill förhala svaren. Vi ställer frågor, media gör det samma men svaren uteblir eller är svävande. Vad har Treklövern för agenda med Landskronahem, frågar sig Niklas Karlsson.

Annons
 

– Jag vill därför fråga Landskronahems styrelseordförande Kenneth Håkansson (FP) vad styrelsen kommit fram till; helt enkelt hur arbetet med vad som skall göras och när det skall göras fortskridit?, skriver han i interpellationen.

Den nyligen utkomna boken, Nyttan med allmännyttan, handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden.Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, är huvudredaktör för boken. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmännyttan för med sig, inte bara för de kommunala bostadsföretagen utan också för svensk bostadspolitik framöver. Boken är resultatet av ett flervetenskapligt forskningsprojekt som har engagerat ett dussintal forskare specialiserade på olika aspekter av allmännyttans förändrade roll. Den nyligen utkomna boken, Nyttan med allmännyttan, handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden.Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, är huvudredaktör för boken. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmännyttan för med sig, inte bara för de kommunala bostadsföretagen utan också för svensk bostadspolitik framöver.
Boken är resultatet av ett flervetenskapligt forskningsprojekt som har engagerat ett dussintal forskare specialiserade på olika aspekter av allmännyttans förändrade roll.
I de nya ägardirektiven framgår att ”Bolaget ska i sin verksamhet beakta att Bolaget är ett så kallat allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag och ska säkerställa att denna status bibehålls.” Detta är något som Niklas Karlsson vill ha förtydligat.
– Jag vill fråga Landskronahems styrelseordförande Kenneth Håkansson (FP) hur han ser på Landskronahem som ett allmännyttigt bolag och hur den statusen kommer att bibehållas?

Tidigare var allmännyttans roll klar. Men i och med Sveriges EU-inträde så startade diskussioner kring allmännyttan. Detta eftersom det inte finns någon allmännytta utanför Sverige.
– I Sverige har vi en gemensam bostadspolitik för hela befolkningen men så ser det inte ut utanför landets gränser. Där har man en bostadspolitik för de som har det gott ställt och en annan för de som är mindre bemedlade. På kontinenten har man exempelvis så kallad ”social housing” det vill säga bostäder som är byggda speciellt till den fattiga delen av befolkningen. Dessa är oftast uppförda i egna områden. Motsatsen är så kallade gated communities, där den välbeställda befolkningen bor, säger professor Tapio Salonen till Landskrona Direkt.
– Men här verkar det som att de styrande i Landskronahem vill bli av med problemen för gott genom att renovera. Därmed kan man höja hyrorna och de som har låg inkomst tvingas att flytta. Detta sker då antingen till den svarta marknaden eller till mindre seriösa privata bolag. Alternativet är att flytta från stan.

Motståndarna till allmännyttan lutar sig till stor del mot EU-lagar och mot en ny lag som tillträdde 2011. Den innebär bland annat att allmännyttan ska drivas i vinstsyfte som vilket privat bolag som helst. Detta är dock något som Anders Kjellström, jurist samt adjunkt på Malmö Högskola reagerar starkt på.
– Det är lurendrejeri. Det går inte att skylla på EU och dess lagar. Jag har hittat glasklara fall i Italien där kooperativa fiskegrupper fått subventioner eftersom det är något som funnits alltid och något som bygger landet. Och man kan säga exakt det samma om allmännyttan i Sverige. Den behöver inte bedrivas marknadsmässigt. Vad som hänt är helt enkelt att juridiken tagit över politikens roll. Men det är alltså fel, säger Anders Kjellström.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, som syns i spegeln är huvudredaktör för den nyligen utkomna boken, Nyttan med allmännyttan. Landskronabon Anders Kjellström, jurist och adjunkt vid Malmö Högskola är en av medförfattarna.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, som syns i spegeln är huvudredaktör för den nyligen utkomna boken, Nyttan med allmännyttan. Landskronabon Anders Kjellström, jurist och adjunkt vid Malmö Högskola är en av medförfattarna.

 

En kommentar till "Svar dröjer om Landskronahem"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Inget försäljning innan den 1 februari

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser