Annons

Föga överraskande med överklagande

När Landskrona stad ifjol införde miljönämndens förslag till taxor på miljöbalkens område föll det inte alla på läppen. Vi har tidigare skrivit att 31 företag/verksamheter under året överklagat sina miljötaxor. Att så pass många haft klagomål på taxorna är inget som förvånar miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP)
– Att det blir överklagande vid beslut om ny taxa finner jag inte särskilt överraskande. På totalt 503 beslut har det kommit in 31 överklaganden vilket motsvarar 6%. Många av dessa verksamheterna har inte haft avgift tidigare. För många av dessa verksamheter är den nya avgiften en stor förändring som jag har förståelse för att man reagerar på. Nämnden har som mål att öka rättssäkerheten och ett led i detta är att man gjort informationen om att man kan överklaga utan kostnad ännu tydligare än tidigare. Sammantaget anser jag därför inte att 6% är en anmärkningsvärt stor andel överklagande. Det skulle givetvis varit önskvärt med mindre antal överklagningar. Men det som är viktigt är i vilken grad som överprövande myndighet dömer till nämndens nackdel. Än så länge har det vad jag blivit informerad från förvaltningen inte blivit bakslag i något ärende som överklagats beträffande taxan.

Hur ser du då på att kommunen följer likhetsprincipen för de olika verksamhetsutövarna när Landskronahem betalar i runda svängar knapp 4 kronor per lägenhet i fast tillsynsavgift medan den lille fastighetsägaren med tio lägenheter betalar 330 kronor per lägenhet?
– Beträffande den stora skillnaden i avgift mellan Landskronahem och den lilla bostadsrättsföreningen så håller jag med om att den är stor. Till en del finns det en förklaring i att det kostar relativt mer att bedriva tillsyn på en mindre verksamhet än en stor. Tiden att förbereda, genomföra och efterbearbeta en inspektion skiljer sig inte särskilt mycket oavsett verksamhetens storlek. Sedan vet jag att förvaltningen håller på och tittar på tillämpningen av taxan. Nu har man behandlat hela Landskrona som ett bostadsområde. Genom att identifiera flera enskilda bostadsområden skulle de som är vitt utbredda bostadsförvaltare få en högre avgift jämfört med de som bara har bostäder i ett område. Bostadsrättsföreningen skulle inte få en lägre avgift men de större bostadsbolagen skulle få en högre avgift. Det ligger också i linje med att förvaltningen är tveksam till att de årliga avgifterna fullt ut täcker grundkostnaden för tillsynen på de stora bostadsbolagen.

Annons
 

Läs mer:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser