Annons

Sofia Albertina stängd nästan hela 2016

Sofia Albertina kyrka är i stort behov av renovering och kommer därför att hållas stängd under praktiskt taget hela 2016.

Sofia Albertina kyrka är i stort behov av renovering och kommer därför att hållas stängd under praktiskt taget hela 2016.

Sofia Albertina kyrka har länge varit i behov av en ordentlig översyn. Sprickor i tak och entré har varit det mest uppenbara men även tillgängligheten för funktionshindrade är ett problem. Därför kommer kyrkan att stängas efter trettonhelgen för att ett omfattande renoveringsarbete ska kunna utföras under större delen av 2016.
– Vi misstänkte att det fanns ett större renoveringsbehov och lät ett konsultföretag göra en utredning, säger Peter Grims, fastighetschef som kommer att ansvara för renoveringen.
– De konstaterade att det fanns flera brister som måste åtgärdas och vi har sökt och fått kyrkoantikvarisk ersättning för renoveringen genom Lunds stift.

Annons
 

Bland åtgärderna märks bland annat en ramp för rullstolsburna vid kyrkans huvudingång mot väster. Trapporna flyttas längre ut och en luftsluss ska uppföras innanför de stora portarna. Ytterligare en ramp kommer att byggas vid södra ingången. Dessutom kommer elsystemet att bytas ut och ett nytt brandskyddsystem ska installeras.
– Vi kommer även att göra en del sten-konserveringsarbete på kyrkans utsida och en omfattande renovering av norra tornet. Den enskilt kostsammaste och mest komplicerade momentet blir renoveringen av kyrkfönstren med en kostnad på knappa miljonen stycket, säger Peter Grims.

Naturligtvis kommer Landskrona Församling att bedriva verksamhet trots renoveringen av stadens stora kyrka.
– Under renoveringen flyttas gudstjänsterna till Landskrona församlingshems stora sal. Dop, vigslar och begravningar kommer att förrättas i församlingens övriga kyrkor, säger kyrkoherde Bengt Karlgren.

Om Sofia Albertina
Kyrkan som är belägen nere vid hamnen i Landskrona, ritades av arkitekten Carl Hårleman och uppfördes av fortifikationen i mitten av 1700-talet. Grunden lades 1754. Kyrkan invigdes i december 1788 och fick namn efter Gustav III:s syster Sofia Albertina. Tornen blev inte färdigbyggda förrän 1816. Kyrkan är 53 meter lång, 14 meter bred och 17 meter hög. Tornens höjd är 37 meter (med spirorna). Bredden över tvärskeppet är 32 meter.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser