Annons

Landskrona nu en del av Greater Copenhagen

På Köpenhamns Universitet togs idag beslut om att Öresundskomiteens medlemmar ombildas tillsammans med den danska organisationen Greater Copenhagen.

På Köpenhamns Universitet togs idag beslut om att Öresundskomiteens medlemmar ombildas tillsammans med den danska organisationen Greater Copenhagen.

Ledande skånska och själländska politiker har under året arbetat med att ta fram en ny organisation för Öresundssamarbetet. Vid torsdagens möte i kommunstyrelsen fattades beslut att Landskrona stad vill bli medlem i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Annons
 

Redan idag var det dags för det första mötet i den skånskdanska samarbetsgruppen. Landskrona representerades av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) samt av oppositionsråd Jonas Eesbjörnsson (S).
– Det som är skönt är att det inte är förknippat med några kostnader för staden. Region Skåne betalar den årliga medlemsavgiften. Inte heller finns några förpliktelser att delta i marknadsföringsaktiviteter eller liknande. Det kommer däremot att finnas möjlighet att på frivillig basis delta i projekt och aktiviteter och kostnaderna för dessa frivilliga åtaganden står kommunerna i så fall själva för, sa Torkild Strandberg efter att KS fattat beslut om medlemskapet.

Syftet är att återvitalisera samarbetet i den gemensamma regionen. I dag tog Öresundskomiteens medlemmar beslut om att ombildas tillsammans med den danska organisationen Greater Copenhagen. Arbetet med att bryta ner gränser mellan kommunerna, regionerna och länderna fortsätter. Nu med större fokus på att skapa jobb och stärka utvecklingen i regionen samt röjning av gränshinder, som utgör barriärer för tillväxt i regionen.
– Det kommer att innebära att vi nu utökar samarbetet med Danmark och för Landskrona tycker jag det är viktigt att vi tar del av den utvecklingen som råder i regionen, säger Jonas Esbjörnsson

Fakta
Greater Copenhagen & Skåne Committee ska ha till huvudsyfte att öka hållbar tillväxt och sysselsättning i regionen. Kommitténs arbetsuppgifter omfattar:

  • Arbeta för en stark internationell infrastruktur.
  • Stödja till att locka investerare, turister, företag och talanger.
  • Arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion, bland annat genom att understödja integreringen av arbetsmarknaden och försöka påverka den lagstiftning och de gränshinder som bedöms utgöra hinder för tillväxt.
  • Skapa gemensamma strategiska näringslivssatsningar.
  • Stödja den gemensamma marknadsföringen av ”Greater Copenhagen”.

Greater Copenhagen & Skåne Committee ska ledas av en styrelse med ledamöter från båda sidor av sundet. I dagsläget är det klart att Region Hovedstaden, Region Själland, Region Skåne och samtliga 46 kommuner på Själland deltar i samarbetet, och 30 skånska kommuner har gett förhandsbesked om medlemskap.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser