Annons

S undrar: ”Vilka av Landskronahems områden ska säljas?”

Mitt i högsommaren, den 3 juli, när semestrarna stod för dörren och journalistkåren tillsammans med räddningstjänsten betygsatte glass vid den nyöppnade kiosken i Nyhamn kallade kommunfullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt (L) till extra fullmäktigesammanträde, med en punkt på dagordningen – nya ägardirektiv till Landskronahem.
Nu var det bråttom. I runda slängar uppges extramötet kostat 100 000 kronor, men det fick man ta, detta kunde inte vänta till augusti, då det annars alltid finns en möjlighet att kalla till ett ordinarie kommunfullmäktige sammanträde. Varför denna brådska?
Den raka frågan ställer emellertid inte Niklas Karlsson (S), däremot fyra andra frågor, när han nu interpellerar Landskronahems styrelseordförande Kenneth Håkansson (-), som sitter på mandat från Liberalerna.

Med anledningen av brådskan vill Niklas Karlsson veta vad styrelsen kommit fram till; helt enkelt hur arbetet med vad som skall göras och när det skall göras, fortskridit.

Annons
 

Socialdemokraten gör sedan en historisk tillbakablick på allmännyttan och frågar därefter hur Kenneth Håkansson ser på Landskronahem som ett allmännyttigt bolag och hur den statusen kommer att bibehållas.

Beroende på vem man frågat så har olika bilder målats upp kring bolagets ekonomi. Som sin tredje fråga undrar därför Niklas Karlsson hur styrelsen resonerar när det gäller att sälja ut bostadsområden för att stärka soliditeten.

Avslutningsvis menar Niklas Karlsson att Landskronahems styrelse fått en långtgående handlingsfrihet utan att inhämta ägarens, det vill säga kommunfullmäktiges, synpunkter på framtida fastighetsaffärer. Bolaget kan som vi tidigare skrivit nu sälja maximalt tio procent under ett år av det sammanlagda bokförda värdet av det befintliga fastighetsbestånd utan att först konsulterar KF.
– Eftersom många av Landskronahems bostadsområden är väldigt attraktiva vet jag att en del fastighetsbolag varit i kontakt med bolaget och anmält sitt intresse för att köpa till exempel Sandvången, Larvi och Säbygatan, skriver Niklas Karlsson och avslutar med att fråga Kenneth Håkansson vilka områden som styrelsen diskuterar att sälja och i vilken ordning de ska genomföras.

Svar på frågorna kommer Kenneth Håkansson att få ge vid fullmäktiges möte i december.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser