Annons

Barn referensgrupp åt kyrkorådet

Vendela 11 år är mötesordförande och Tobias 14 år är bistittare den här gången när BAKA-gruppen håller möte för att ge sina synpunkter till kyrkorådet.
Foto: Hjördis Thelander.

Landskrona församling har tillsatt en referensgrupp bestående av barn, BAKA-gruppen som är i åldrarna 11-15 år.
– Svenska kyrkan centralt har bestämt att alla församlingar ska synliggöra barnen och väga in barnens bästa i varje beslut på alla nivåer, berättar Erica Lennartsson och Helena Eriksson, församlingspedagoger.

Annons
 

Erica Lennartsson och Helena Eriksson,är ansvariga för BAKA-gruppen, med sju medlemmar i åldrarna 11-15 år.
– Centralt inom Svenska kyrkan förkortas barnkonsekvensanalysen BKA, men vi tyckte att BAKA var ett roligare namn på gruppen, säger de.

FAKTA om BAKA:
Svenska kyrkan vill omsätta FN:s barnkonvention i handling. Fr.om. januari 2013 ska alla beslut på alla nivåer inom organisationen, ta hänsyn till barnens intressen och väga in deras bästa.
BAKA-gruppen som startade under våren, träffas fyra gånger per termin och går igenom de förslag och motioner som arbetsutskottet tagit fram och som sedan tas upp till beslut i kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Barnen kommer med synpunkter och förslag och väger in barns bästa inför varje beslut. Barnen leder mötena själva med stöd av församlingspedagogerna. På ett rullande schema väljer de ordförande, sekreterare och justerare. Alla får prova på de olika funktionerna.

Genom att tillsätta en referensgrupp bestående av barn och unga vill kyrkorådet visa att de menar allvar med att omsätta FN:s barnkonvention i handling. Alla beslut – på alla nivåer diskuteras av BAKA-gruppen. Barnens intressen vägs in innan något beslut klubbas.

– Det är roligt att kunna påverka, tycker Tobias Rosenbäck.
– När Helena frågade om jag ville vara med tyckte jag att det var kul att testa på.
– Det är kul att vara med, vi får läsa alla förslag till beslut och säga vår åsikt, berättar Lovis Egard.

Igår var hela gruppen på studiebesök vid kyrkomötet i Uppsala. På plats hade man förhoppningar om att träffa biskoparna och alla de som har makten i kyrkan.
–  Vi vill också träffa Svenska kyrkan Unga på deras förbundskansli, sa församlingspedagoger, strax innan man åkte.

Nästa BAKA-möte är den 25 november kl 17-19 i Landskrona församlingshem.

Erica Lennartsson, presenterar budgeten som sedan diskuteras. Foto: Hjördis Thelander.

Mötesfika – i förgrunden Vendela och Ellen, båda 11 år. Foto: Hjördis Thelander.

Gruppen diskuterar budgeten – Närmast i bild Lovis, Michelle, Melinda och Cornelia som alla är 15 år. Tobias, 14 år, Vendela och Ellen 11 år samt församlingspedagogerna Erica Lennartsson och Helena Eriksson.

Foto: Hjördis Thelander.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser