Annons

Stipendier till konstnärer baserade i Landskrona


I våras kunde man beskåda konceptuell konst av Nina Slejko Blom och Conny Bloms i Landskrona konsthall.

Tidigare i höst fick Nina Slejko Blom ett två-årigt arbetsstipendium från Svenska Konstnärsnämnden. I morgon, fredag kommer Nina tillsammans med Conny Blom också tilldelas Ester Almqvist stipendium på 70 000 kronor. Stipendiet är inte sökbart utan stiftelsens styrelse nominerar kandidater. I styrelsen sitter bland annat Åsa Nacking konsthallschef, Lunds konsthall, och Dan Jönsson, konstkritiker för Dagens Nyheter.
– Pengarna kommer onekligen väl till pass. Vi har bland annat flera större utställningar nere i Slovenien nästa år där alla kostnader ännu ej var lösta, så det blir en del materialinköp och liknande. Pengarna försvinner så att säga snabbt in i verksamheten, säger Conny Blom.

Annons
 

År 2015 års Ester Almqvist-stipendium tilldelas konstnärerna från Landskrona för deras individuella konstnärskap såväl som för deras gemensamma projekt Conceptual Art Centre Bukovje Landskrona.  Med Conceptual Art Centre har Conny Blom och Nina Slejko Blom satt Landskrona och Postojna i Slovenien på den internationella konstkartan. I båda länderna har paret Blom givit konstpubliken tillfälle att knyta kontakter med konstnärer från hela världen. I sina individuella konstnärskap har paret Blom, på var sitt sätt, uppvisat en konceptuell konst som på mångskiftande sätt problematiserar konstens egen historia såväl som den etablerade konsthistorien och dess begreppsapparat.
– Det är givetvis jätteroligt att få ett stipendium som inte är sökbart. Det betyder ju så mycket mer att bli nominerade så att säga. Det tvååriga arbetsstipendiet från Konstnärsnämnden i höstas innebär att vi har hyran betald under två år framöver. Men på sätt och vis är ett oväntat stipendium som Ester Almqvist-stipendiet roligare. Arbetstipendium söker man årligen och ibland får man dem, ibland inte, säger en glad Nina Slejko Blom.

Nina och Conny har bott i Landskrona sedan 2011 och har på den relativt korta tiden gjort sig ett namn inom det lokala kulturlivet. Båda har erhållit stadens kulturstipendium och i våras såg de till att hela konsthallen stod i full Blom.
– Vi tycker det är roligt att Landskrona faktiskt försöker lyfta kulturen. Vi känner oss uppskattade här i staden vilket ju är viktigt. Vi är övertygade att kulturens status säger en hel del om samhället. I ett välmående samhälle har kulturen en given plats, men generellt försöker man i Sverige på senare år prioritera bort kulturen vilket vi är övertygande kommer ha förödande effekter i förlängningen. Kultur kan erbjuda nya perspektiv och fördjupning, ge inlevelseförmåga och förståelse. Utan kultur blir samhället råare, anser konstnärerna som imorgon kväll får motta sitt stipendium.

Om Ester Almqvists Minnesfond
Ester Dorothea Almqvist (1869-1934) hörde till de konstnärer som banade väg för modernismens genombrott i Sverige.  Hennes konst präglades av expressionismens intensiva färgmättnad, och – framför allt – en oförvägen linjeföring som fick full frihet i hennes kraftfulla och dynamiskt komponerade dukar, ofta landskap, där motiven helt och hållet genomträngs, ja besjälas, av den måleriska gesten. I hennes vänkrets återfanns flertalet av dåtidens store konstnärer; Tora Vega Holmström, Maja Fjaestad, Maj Bring, Siri Derkert och Vera Nilsson med flera. 1992 uppmärksammades Ester internationellt då Förenta Nationerna valde hennes målning Sammankomsten (1929) som motiv för ett av sex frimärken i en serie som hyllar Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Esters målning illustrerar Artikel 20: “Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.”
Ester Almqvists Minnesfond instiftades 1965 med syftet att förvalta den förmögenhet som testamenterats av Esters syster, Maria Almqvist (1871-1964). Av fondens årliga avkastning ska stipendier utdelas till en eller flera konstnärer födda eller verksamma i Skåne.

Sedan instiftandet har sextionio konstnärer mottagit stipendium från Ester Almqvists minnesfond. År 2015 delas stipendiet ut för trettionioende gången. Årets mottagare är Conny Blom och Nina Slejko Blom. 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser