Annons

Sänkt hastighet i stan


Nu blir det 40 km/h i nästan hela stan.

I september 2014 påbörjades införandet av en hastighetssänkning i Landskrona stads södra centrum, nu fortsätter arbetet.

Annons
 

40-skyltningen kommer att utföras successivt under 2016.

Som ett led i stadens arbete med ökad trafiksäkerhet och förbättrad stadsmiljö sänks nu hastigheten i centralorten. Grundhastigheten blir 40 km/tim. De gator som idag har 30 km/tim behåller denna hastighet. Infarts- och ringleder behåller 50 km/tim.

Nollvisionen är grunden och vägledande: ingen ska mista livet eller skadas svårt i trafiken.
Det ska bli tryggare, trivsammare och tillgängligare för dig som cyklar och går. I Landskrona sätter vi människan i centrum, säger Bosse Lundgren (FP), trafiknämndens ordförande.

Hastigheten har stor direkt inverkan på trafiksäkerheten när det gäller konsekvenserna av en kollision. Lägre hastigheter påverkar också både stadsmiljön och luftkvalitén samt minskar risken för en olycka och minskar konsekvenserna om en olycka ändå inträffar.

Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige och är därmed ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem.
– Sänkt hastighet minskar buller.

Beslutet togs enhälligt i nämnden.
– Vi vill försöka att göra Landskrona tryggare och säkrare, avslutar Bosse Lundgren.

En kommentar till "Sänkt hastighet i stan"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | De första 40-skyltarna är uppe

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser