Annons

Landskronahem avvaktar med nybygge i Norra Borstahusen

Vad Landskrona Direkt erfar så pågår mer eller mindre informella diskussioner i Landskronahem om byggande av hyreslägenheter i Norra Borstahusen. Vi vet också att ämnet ska ha diskuterats med Landskrona stad, såväl på tjänstemanna- som på politikernivå. Enligt kommunalrådet Mikael Fahlcrantz rör det sig om tomten norr om den som HSB nu ska bygga på, det vill säga på den plats där golfbanans hål längst med Erikstorpsvägen ligger idag. Mycket lutar dock åt att Landskronahem kommer att prioritera bostadsrätter i Karlslundsområdet före nybygge i Norra Borstahusen.

Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson, som sitter på ett mandat för Folkpartiet, medger att han pratat om Norra Borstahusen med kommunstyrelsens ordförande tillika ”partikollegan” Torkild Strandberg men att det inte finns något konkret i dagsläget.

Annons
 

Hur långt har ni kommit i diskussionerna?
– Jag har pratat med Torild om detta men vi är på samma plats som vi var när du och jag talades vid för ett par veckor sedan. Jag har sagt att jag personligen kan se ett intresse i att vi bygger ute i Norra Borstahusen men längre än så är vi inte idag.

Vilket blir nästa steg och när tas det?
– Det kan jag inte svara på eftersom vi inte har något konkret att gå på. Det är många faktorer som måste spela in. Den ekonomiska faktorn är viktig. Det kostar cirka tre miljoner att bygga en lägenhet. Det betyder att om vi ska bygga 100 lägenheter så kommer det att kosta 300 miljoner kronor.

Vi har även hört att Landskronahem vill att det ska bildas bostadsrätter i Karlslundsområdet. Är tanken att försäljningen där ska finansiera delar av nybygget i Norra Borstahusen?
– Det är en helt annan sak. Att vi ska förändra ute i Karlslundsområdet står i de nya ägardirektiven.

Vilket konkret intresse finns det idag för att bilda bostadsrätter i Karlslundsområdet?
– Just i Karlslundsområdet är det bara enskilda personer som hört av sig och ställt frågor. Men i andra områden börjar det röra på sig även om det är långt kvar. Vi vill skynda långsamt.

Finns det funderingar på nyproduktion av bostadsrätter i Karlsundsområdet, exempelvis på den plats där före detta Gullstrandsskolan ligger idag?
– Ni är lite för tidigt på det. Det är en senare fråga.

Även Landskronahems VD, Helena Fremle, är fåordig.
– Det finns i dagsläget inga konkreta planer på nyproduktion i Borstahusen. Karlslund skall ses i ett större sammanhang, det gäller faktiskt en hel stadsdel. Så vad gäller Karlslund, så får du gärna återkomma med frågor, när handlingsplan beslutats och fastställts, säger hon.

Stadsbyggnadsförvaltningens planchef Johan Nilsson tror att förändringar i Norrestad kommer att ske innan Landskronahem bygger i Norra Borstahusen.
– Frågar ni mig personligen så är det lika viktigt att bygga hyresrätter i Norra Borstahusen som det är att bygga bostadsrätter i Karlslund. Jag tror dock att man måste börja i Karlslund, säger han och förklarar.
– På tur i Borstahusen står marken som idag är golfbana. Innan man kan bygga där ska nya banor anläggas och få växa till sig. Det tar uppskattningsvis tre år. Men sen tror jag att det blir hyresrätter även Borstahusen men hur många och när detta kan ske är svårt att uttala sig om. Det är upp till marknaden, säger han och utesluter inte att Landskronahem då är en av aktörerna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser