Annons

Kryptering och chiffer på frimurarnas OnsdagsAkademi

Bo Wikström var föredragshållare på OnsdagsAkademins sista föredrag för terminen. Inför ett 20-tal deltagare berättade han om sin intressanta kunskap och erfarenhet av kryptering och att knäcka chiffer.

Kryptering är troligtvis lika gammalt som skriftspråket självt. Man vet redan att kryptering användes under Julius Caesar tid. När ett brev skulle skickas med hemlig information så krypterade man informationen. Julius algoritm var att förskjuta alfabetet n steg, och nyckeln var n. Om texten exempelvis är "kolobi" och n är tio blir det krypterade meddelandet "uzvzls" eftersom de bokstäverna är tio steg framåt i alfabetet. Detta kallas då för C-10. Mottagaren flyttar bokstäverna tio steg bakåt för att dekryptera kryptot. Systemet var mycket enkelt och lätt att dekryptera, förutsatt att man visste algoritmen. Genom att prova alla 26 kombinationer kunde spioner lätt dekryptera ett meddelande.

Annons
 

Den moderna krypteringens tid började någon gång efter andra världskriget i slutet av 1940- talet. Kryptering grundar sig i att i krigstid undvika att fienden skulle få reda på känslig information. Idag är det inte bara i krigstid som kryptering används. När vi ska betala räkningar via vår Internetbank eller handla saker via nätet så används ofta kryptering.

Det tidigaste exemplet är krypterade texter i gravar i det forntida Egypten ca 1900 f. Kr. Kryptering används för dölja texters innehåll eller säkerställa äkthet eller identitet. Det finns därför stora intressen för att forcera det krypterade innehållet. Finns det då inga helt säkra krypteringar? Jo naturligtvis! Kryptering och forcering är matematik och statistik på högsta nivå. De främsta kryptoskaparna i världshistorien var frimurare.

Nästa arrangemang i OnsdagsAkademin är den uppskattade gåsamiddan den 14 november.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser