Annons

Inga förändringar för nämnder

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i våras att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering av organisationen av kultur-, fritids- och räddningsnämnden. På torsdagen tog kommunstyrelsen beslutet att föreslå kommunfullmäktige att nämnderna ska fortsätta som förut.
– I alla fall fram till nästa mandatperiod. Sedan får vi se vad som händer. Innan nästa mandatperiod ska vi ha sett över hela organisationen, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser