Annons

Förlängda chefsförordnanden

De tre tillförordnade kommunala cheferna Stefan Johansson som tf. stadsdirektör, Per-Mikael Svensson, tf. biträdande stadsdirektör samt utvecklingschef Christian Alexandersson har fått förlängda förordnanden. Förlängningen gäller fram till dess att ny stadsdirektör och utvecklingschef har rekryterats, eller till dess att annat beslut fattats rörande tjänsternas tillsättning, dock längst till den 30 juni 2016.

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet och inkom med ett särskilt yttrande.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser