Annons

V vill inte stoppa flyktingbarnen

Med anledning av dagens beslut i kommunstyrelsen, att av Migrationsverket begära undantag från placering av ensamkommande barn under fyra månader, har Henning Süssner Rubin (V) ersättare i kommunstyrelsen, lämnat in ett särskilt yttrande.
– Jag är övertygad om att mina kollegor i kommunstyrelsen innerst inne inte vill se till annat än de ensamkommande barnens bästa. Men kommunstyrelsen efterlyser ändå ett ”andrum” och ett anvisningsstopp i en tid då hela Europa upplever den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Detta är osolidariskt och bidrar dessvärre inte till lösningen av ett pågående humanitärt problem, säger han i sitt yttrande.

Han är också mycket väl medveten om den utmaning som kommunens förvaltningar står inför.
– Som Vänsterpartist har jag stor förståelse för socialtjänstens oro över att kommunen kan få svårt att hantera det relativt stora antalet ensamkommande barn som för närvarande kommer hit. Jag oroar mig också för de ensamkommande barn som utsätts för de problem som uppstår när en kommunal infrastruktur inte räcker till. Att blunda för det faktum att mottagningen av ensamkommande barn är ett problem som kräver stora insatser av oss alla är, med all respekt, provinsiellt.

Annons
 

Henning Süssner Rubin är öertygad om att skrivelsen till Migrationsverket inte kommer att få något gehör.
– Varför skulle Migrationsverket bevilja ett placeringsstopp när situationen är i stort sett likadant i hela landet?, frågar han sig.

Läs även:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser