Annons

Restaureringen av Örenäsgånggriften


Örenärgånggriften, vid Ålabodarna, upptäcktes av en slump först 1843 och fynden i gånggriften och dess omgivningar har daterats till yngre stenåldern. Bland fynden har man i olika omgångar under 1900-talet funnit lerkärl och krukskärvor, men också verktyg och en pilspets. Stenkammargraven är idag belägen i en hög som är 17 meter i diameter och två meter hög och från den östra långsidan leder en sex meter lång gång ut, omgiven av sido- och takhällar.

Efter genomförd upphandling står det nu klart att ett danskt företag med specialisering inom fornminnesrestaurering ska se till att stenkammargraven Örenäsgånggriften åter blir tillgänglig för invånare, skolungdomar och tillresta besökare.

Annons
 

Redan på torsdag börjar arbetet som förväntas pågå under minst 6-8 veckor, beroende på väderlek.

Det var under sommaren 2014 som Länsstyrelsen på grund av säkerhetsskäl tvingades stänga stenkammargraven Örenäsgånggriften.

Ett samarbete mellan bland andra Länsstyrelsen, Lunds universitet och Landskrona stad möjliggör dock restaurering och nu på fredag skall man laserscanna gravkammaren.
– Ur ett turistiskt perspektiv är det mycket intressant att kunna visa upp denna välbevarade stenkammargrav. Ute i Europa är intresset stort att ta del av vår svenska historia. Utmaningen blir snarare att paketera denna plats med andra möjliga destinationer och skapa rörelser där vi också erbjuder besökarna information, logi- och boendemöjligheter. Det finns t.ex. en liknande fornlämning i Barsebäck strax söder om Landskrona och vi har redan diskuterat att knyta samman dessa kulturhistoriska platser, säger Thorsten Karlén, ansvarig destinationsutvecklare i Landskrona stad.

Kostnaden för själva restaureringen landar på knappt en halv miljon kronor varav Landskrona stad ansöker om ett kulturmiljöbidrag från Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet på 80% av kostnaden. Resten finansieras med egna medel. Det arkeologiska arbetet följs också mycket engagerat av Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia vid Lunds universitet.
– Nu på fredag eftermiddag kommer vi att laserscanna och dokumentera det inre i själva kammaren. Detta kommer sedan att göras igen när restaureringen är färdig och kanske vid några tillfällen därefter för att se om det hela har rört på sig, säger Björn Nilsson, forskare vid institutionen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser