Annons

Kommunen köper mark på industriområdet

På andra sidan järnvägsspåren i centrala Landskrona finns idag en stor och en mindre tomt som kommunen ska köpa. Det beslutades på torsdagens kommunstyrelsemöte. Tomterna ligger i höjd med Teaterparken. Målet är att där en dag ska byggas parkeringsplatser då det ska byggas på den före detta flickskoletomten.

I handlingarna för de båda köpen står följande att läsa. ”För Landskrona stad är en av de viktigaste förutsättningarna för att styra utvecklingen av staden att vara markägare och kunna driva hela processer från idé till förverkligande.”
Tidigare har dock nuvarande kommunstyrelseordföranden Torkild Strandberg (FP) hävdat att kommunen inte ska syssla med marköp.
– Den gången gällde det marken som kommunen köpte av Svalöf Weibull och hade det ärendet dykt upp idag så hade jag fortfarande varit emot, säger Torkild Strandberg och förklarar.
– Idag har vi ett syfte med köpet och det är att skapa möjligheter till parkering och sedan, i ett längre perspektiv, skapa möjligheter för handel.

Annons
 

Järnvägsspåren kommer dock att ligga kvar under en överskådlig framtid.
– De används fortfarande för rangerverksamhet. I stället kommer vi att bygga någon typ av överfart men vad det blir vet vi inte ännu, säger Torkild Strandberg.

Sammanlagt kostar de båda tomterna 4,9 miljoner kronor och kommunen får tillträde den 15 respektive 18 januari 2016.
– I och med stadens tidigare köp av Viadukten 5, det vill säga den tomt som Thorn Lighting ligger på, ökar fastigheternas strategiska betydelse. Att förvärva fastigheterna nu ger inga omedelbara vinster men det ger stadens framtida beslutsfattare förutsättningar att själva styra utvecklingen, avslutar Torkild Strandberg.

Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfulmäktige.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser