Annons

Begäran om stopp av ensamkommande barn till Landskrona

Igår rapporterade vi om att det den senaste tiden kommit så många ensamkommande flyktingbarn till Landskrona att det börjar bli trångt med boende och i skolorna samtidigt som det saknas utredare hos socialtjänsten. Något som fått till följd att individ- och familjenämnden lex Sarah-anmält sig själv.

Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen beslutade politikerna i enighet att skicka en begäran till Migrationsverket om ett tillfälligt stopp i mottagande av fler ensamkommande barn till Landskrona. Anmodan gäller att Landskrona under en period av fyra månader, med start den 1 december 2015 till och med den 31 mars 2016 inte ska hänvisas fler flyktingbarn. Därefter tänker sig politikerna fatta nya beslut. Man menar att det nu behövs andrum.

Annons
 

–  Vi föreslår nu ett tillfälligt stopp för ensamkommande barn till Landskrona. Den ansträngda situationen kräver andrum för att vi ska kunna organisera ett hållbart integrationsarbete för de barn som redan finns här. Under lång tid har ett begränsat antal kommuner burit ett oproportionerligt stort ansvar för Sveriges nationella politik, säger Birgitta Persson (M) kommunalråd.

I ett pressmeddelande efter dagens KS-möte listar Treklöverns kommunalråd exempel på konsekvenser som Landskrona stad drabbats av sedan mottagandet accelererat under hösten.

”Landskronas socialtjänst har anmält sig själv genom en lex Sarah anmälan. Den egna bedömningen är att verksamheten kring ensamkommande barn är så överbelastad att det nu saknas förutsättningar att nå upp till de kvalitetskrav som lag och föreskrifter kräver. Det sker konstanta överbeläggningar inom HVB-verksamheterna. Bland tim- eller visstidsanställd personal hinner inte utdrag från belastningsregistret inkomma innan anställning påbörjas.”

”Överförmyndarnämnden hinner inte med ansökningar om gode män till de ensamkommande barnen i rätt tid.
”Skolan tar man emot cirka 20 barn och ungdomar i veckan vilket leder till svårigheter att hitta lokaler och behöriga lärare.”

Situationen är extraordinär och hårt ansträngd kring mottagandet både hos skolan och socialtjänsten. Landskrona har under en lång följd av år tagit ett stort ansvar i den nationella migrationspolitiken. Samtidigt har vi sedan flera årtionden tillbaka haft en hög andel sociala problem. För närvarande tar Landskrona stad ansvar för betydligt fler ensamkommande barn än vad överenskommelse och avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen innebär, säger Mikael Fahlcrantz (MP) kommunalråd.

Totalt har 140 ensamkommande barn anvisats till Landskrona stad, under 2014 (45 st) och 2015 (95 st). Idag har Landskrona ansvar för 113 ensamkommande barn, en siffra som ändrar sig dag för dag. 67 av barnen har kommit nu i höst. Barn och ungdomar som anvisats till Landskrona stad har gjorts detta med anledning av att de har släktingar här, så kallade släktingplaceringar men det finns även barn som anvisats staden utifrån det allmänna ansvaret för ensamkommande barn. Samtidigt har Landskrona hjälpt Trelleborgs kommuns i deras akuta situation.

– Sveriges flyktingmottagande måste anpassas till de nivåer som landets kommuner klarar av. Något annat är över tid omöjligt. Landskronas socialtjänst är nu så ansträngd att de riskerar att inte klara av mottagandet av fler ensamkommande barn. Får vi inte utrymme att organisera det långsiktiga integrationsarbetet så kommer dagens flyktingmottagande att bli ett stor problem för lång tid framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) är bekymrad över situationen.
– Landskrona har under många år tagit ett stort ansvar i den nationella migrationspolitiken och det ska vi göra framöver med. I dag måste dock fler kommuner vara med och ta ansvar av fördelningen av ensamkommande flyktingbarn.

Läs mer:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser