Annons

Kommunen har lex Sarah-anmält sig själv

Landskrona stad är en kommun som tar sitt ansvar gällande omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Den senaste tiden har det dock kommit så många att det börjar bli trångt. Dessutom är individ- och familjeförvaltningen i stort behov av fler utredare. Därför har nu individ- och familjenämnden lex Sarah-anmält sig själv.
– Det är för att förekomma Inspektionen för vård och omsorg, IVO, säger Annette Lindberg Mohlin, förvaltningschef på individ- och familjeförvaltningen.
– Jag vill dock betona att alla barn i Landskrona har det bra. De bor bra, går i skolan och har aktiviteter på fritiden. Dessutom har vi mycket bra personal på våra boenden.

Idag har Landskrona ansvar för 113 ensamkommande barn. Dessa bor antingen i familjehem eller i HVB-hem. 67 av barnen har kommit nu i höst.
– Eftersom vår överenskommelse med Migrationsverket är tolv platser så förstår man att vi måste anstränga oss för att klara av så många som vi faktiskt gör. Därför kommer vi att öppna upp ett nytt HVB-hem vecka 46 och ytterligare ett vecka 49 och fler blir det längre fram i tiden. Detta kommer underlätta en hel del. Men vi skulle fortfarande behöva anställa fyra eller fem utredare för att uppfylla alla krav, säger förvaltningschefen.

Annons
 

Annette Lindberg Mohlin hade gärna sett att fler kommuner tog samma ansvar som Landskrona. Men samtidigt vill hon vara tydlig med att det inte är någon jätteakut situation.
– Våra barn här har det mycket bra och det är något som vi vill se även i framtiden. Det finns de kommuner som har det betydligt tuffare, säger Annette Lindberg Mohlin och jämför.
– Vi har idag drygt 100 ensamkommande barn i Landskrona. I Trelleborg har man 2500. Här bor alla barnen i vanliga lägenheter eller hus medan många i Trelleborg får sova i gymnastiksalar och liknande och det är en situation som vi inte vill ha i Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser