Annons

Vänsterpartiet vill satsa på Norrestad

Vänsterpartiet har tidigare i år presenterat ett budgetförslag som går ut på att de delar av staden som, enligt dom, har drabbats hårdast av den rådande ekonomiska krisen och de senaste årens kommunalpolitik ska få ett lyft. Detta är något de kommer att stå fast vid då den slutliga budgeten ska upp på kommunfullmäktige den 23 november.

Vänsterpartiet lägger stort fokus på Karlslundsområdet.
– I stället för att försämra stadsdelens infrastruktur vill vi främja utvecklingen i Karlslund och Norrestad genom ett nytt familj- och kulturhus. Satsningen ska kompletteras med en tätare kollektivtrafik som ska förbättra kommunikationerna mellan kommunens yttre delar och den nya, centrumnära kultur- och idrottsstadsdelen Karlslund, säger en av partiets fullmäktigeledamöter, Henning Süssner Rubin.

Annons
 

Tanken är att familje- och kulturhuset ska kosta 55 miljoner kronor. Dessutom vill partiet satsa 15 miljoner kronor på att placera solceller på de kommunala skolfastigheternas tak. Samtidigt yrkar Vänsterpartiet avslag på de dryga 93 miljonerna som ska satsas på en ny skola i Norra Borstahusen.

Förutom satsningar i Norrestad så vill Vänsterpartiet se satsningar på kvinnofrid, nolltolerans mot barnfattigdom, sysselsättningsprogram som har till mål att skapa nya ungdomsjobb samt miljövänligare och effektivare elförbrukning.

Henning Süssner Rubin är dock är pessimistisk inför såväl budgetmöte som framtid.
– I Landskrona är det kutym att löpande anslå oplanerade miljonbelopp till nya projekt och förvaltningar som inte klarar sina uppgifter inom ramarna för ordinarie budget. Vi räknar inte med att den kommande budgetdiskussionen skulle råda bot på detta mönster. Resultatet blir nog en fortsatt urholkad kommunal ekonomi samt ökande klyftor i vår stad.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser