Annons

Bygglov för skola och idrottshall i Borstahusen


Skolan som nu fått bygglov att uppföras på den östligaste delen av Ulkavallen.

Stadsbyggnadsnämnden hade vid sitt senaste möte det ovanliga och stora nöjet att ta ställning till en ansökan om bygglov för en ny skola samt därtill hörande idrottshall. En enig byggnadsnämnd gav klartecken till Hemsö att påbörja arbetet med att uppföra en skolfastighet åt friskolekoncernen Internationella Engelska Skolan samt en ny idrottshall åt kommunen.

Annons
 

Skolan placeras i den norra delen av Löpargatans förlängning. Inom skolområdet uppförs ett miljöhus, ett förråd, tre stycken skärmtak samt uppsättning av två stycken flaggstänger och skyltar. Skolbyggnaden som byggs i två plan får fasader i tegel och betong och takmaterial i mörkgrå papp med ljusgrå aluminium fönster och dörrar.
Komplementbyggnader uppförs med fasader i tegel och sedumtak. Runt skolområdet norra del uppförs ett svart smidesräcke 1,20 meter högt och mot söder ett lika högt  svart nätstaket.

Idrottshallen som placeras väster om skolan uppföras med fasader i tegel och betong med inslag av cortenbehandlade stålplåtar. Ytterväggarna mot den nya gatan (Havsgatan) som uppförs mellan golfbanan och Ulkavallen smyckas med motiv i grafisk betong. På idrottshallens södra sida mot den fotbollsplan som blir kvar kommer ett konstverk av Carl Fredrik Reuterwärd. Det är en svarta bronsskulptur som är utvald av fritid- och kulturförvaltningen samt av konstnärens hustru Tonie Lewenhaupt. Konstverket heter Var rädd om världen och är utformat som ett utropstecken med en jordglob vilande i en hand och kommer att placeras på ett högre podium.

Fullt utbyggd väntas skolan ta 600 elever i årskurserna F-9. Senast till höstterminen 2017 slår skolan upp portarna.


Idrottshallens fasad mot söder respektive norr.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser