Annons

Lärare och skolledare hedrades av Tomas Johanssons minnesfond


Georg Psilander, Katja Vinulv och Mathias Engvall är årets mottagare av medel ur Tomas Johanssons minnesfond. Foto: Privat.

Inkludering var temat när årets pristagare belönades ur Tomas Johanssons minnesfond.

Annons
 

För sina arbeten med inkludering och inkluderande lärmiljöer uppmärksammas och belönas Mathias Engvall, lärare på Strandskolan i Tyresö, biträdande rektor Katja Vinulv på Wieselgrensskolan i Helsingborg och Georg Psilander, lärare på Björkhaga skola i Botkyrka.

Utbildningsförvaltningens tidigare chef Tomas Johansson gick bort i september 2013.
I samband med hans bortgång startades en minnesfond vars syfte är att uppmärksamma och belöna utveckling inom skolans och förskolans område. Den eller de som belönas skall arbeta för utveckling i Tomas Johanssons anda, det vill säga med pedagogisk utveckling som baseras på vetenskaplig grund. Priset på 50 000 kronor, delades ut vid Sett Syd mässan i Malmö på tisdagseftermiddagen. Det var den andra gången som priset delades ut.
Alla tre pristagarna var märkbart överraskade när förvaltningschef Anders Grundberg härom veckan per telefon gav beskedet.
– Är detta verkligen sant? Det är inte så att du försöker skämta med mig, sa Mathias Engvall.

2015 har juryn valt att fokusera på medarbetare runt om i Sverige som på olika sätt arbetar för att elever ska inkluderas, att alla elever får chansen att lyckas och förverkliga sina drömmar och att våra skolmiljöer i sig är inkluderande. Alla tre pristagarna har i år avslutat ett treårigt program kring inkluderande lärmiljöer.
– Jag är oerhört glad över att vi år kan dela ut priset till medarbetare som på olika sätt värnar om inkludering och alla elevers rätt till likvärdiga och goda möjligheter. Detta var också områden som Tomas Johansson brann mycket för, säger Anders Grundberg, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Pristagarna utses av en kommitté bestående av Landskrona stads förvaltningschef för utbildning Anders Grundberg, utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth och 2:e vice ordförande Leif Olin, Per-Arne Andersson (direktör/avdelningschef för lärande och arbetsmarknad SKL), Matz Nilsson (förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund), Cecilia Garme (politisk frilandsjournalist), Per Reinolf (VD Skolporten och Arete Meritering) samt David Johansson (lärare och son till Tomas Johansson).

Ur juryns motivering:

Mathias Engvall är en mycket skicklig pedagog med en sällsynt bra känsla för att möta elever och föräldrar i behov av extra stöd. Utan att ta till stora ord så når Mathias fram till elever, föräldrar och kollegor med sin klokskap. Han både förmedlar ett tänk som leder till utveckling men också ett lyssnade som innebär utveckling. Han är helt enkelt lysande i sin kommunikation med sitt samtidigt ödmjuka och respektfulla sätt.

Katja Vinulv är en mycket skicklig ledare som driver skolutveckling på vetenskaplig grund. Hon har förmågan att sjösätta en tanke och följa den ända till hamn. Katja arbetar metodiskt och följer en strukturerad plan som utgår från forskning med tydlig riktning mot vad som ska uppnås, varför det ska uppnås samt hur det ska uppnås. Alltid med fullt fokus på elevernas behov. Hon har mod att hålla fast vid en framgångsrik väg byggd på forskning och beprövad erfarenhet.

Med en aldrig sinande entusiasm och empati visar Georg Psilander väg för våra unga. Han ger dem hopp för både nuet och framtiden, om att det finns en plats för dem när de kommer ut i arbetslivet, och att de har makt att påverka sina liv. Georg en av skolans förstelärare, och som sådan ett föredöme i skolans arbete med det kollegiala lärandet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser