Annons

Fler privata aktörer inom omsorgen

På onsdagens möte i omsorgsnämnden togs beslut om att omsorgsförvaltningen under 2016 ska arbeta för att öka andelen privata utförare från dagens 6 procent till 10 procent. Socialdemokraterna var dock av en annan mening och yrkade avslag. Efter votering bifölls beslutet varpå socialdemokraterna lämnade in en skriftlig reservation.

Om allt skulle realiseras så kan det innebära att en del kommunanställda får byta arbetsgivare.
– Det ser lite olika ut beroende på var ökningen kommer att ske. En del verksamheter går under Lagen om offentlig upphandling medan andra lyder under LOV, Lagen om valfrihetssystem, säger Alinda Zimmander, andra vice ordförande i omsorgsnämnden.
– Normalt är att de som jobbar på det aktuella boendet stannar kvar men byter arbetsgivare.

Annons
 

Nämnden gav också i uppdrag åt förvaltningschefen att utreda hur valfriheten kan utvecklas vidare i form av en handlingsplan. Även detta reserverade sig socialdemokraterna mot.

Grönt ljus för Segergatans äldreboende
Betydligt enigare var man i nämnden då beslut togs om att förlänga Attendos avtal med Landskrona stad om att driva Segergatans äldreboende. Förlängningen sträcker sig från den 1 december 2016 till och med den 30 november 2018.
– Jag är mycket glad för att nämnden tog det beslutet, säger Christin Jonsson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.
– Att ha andra som utför äldreomsorg ger en bra utveckling för Landskronaborna och ger oss något att jämföra med.

Alinda Zimmander var också nöjd med beslutet.
– Attendo har uppfyllt alla de krav vi stält och gett en bra omsorg. Därför hade vi inga problem med att förlänga avtalet, säger hon.

Och att alla enats tycker nämndens ordförande Jan Allan Beer (FP) är glädjande.
– Nämndens samtliga partier röstade på ett sätt som visar att vi bryr oss mer om våra brukares välbefinnande än politisk ideologi. Så ska det självklart vara, avslutar Jan Allan Beer.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser