Annons

160 meter vattenledning byts ut på Östergatan


Här på Östergatan mellan Viktoriagatan och Föreningsgatan kommer det att pågå arbete fram till slutet av december.

Under hösten och vintern är det dags för etapp 3 av vattenledningsbyte på Östergatan. Området som berörs denna gång Östergatans del mellan Viktoriagatan och Föreningsgatan.
Startdatum är satt till måndag morgon den 9 november och arbetet beräknas vara klart till nyår.

Annons
 

Huvudvattenledningen är väldigt gammal, från 1908. Ett flertal läckor har uppstått och det är väldigt besvärligt att laga ledningen. Ny vattenledning som är på cirka 160 meter kommer att läggas mitt i gatan. Nya vattenserviser dras fram till fastigheter som har gamla galvade serviser och de kopplas in på ledningen som går in i husen.

Landskrona stad skall efter VA-arbetet gestalta om gatan likt man gjort närmre centrum.

Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med omkopplingar av serviser. Mer information om detta kommer att meddelas berörda när det närmar sig, meddelar NSVA som även informerar om att det kommer att bli problem med framkomligheten under byggtiden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser