Annons

Olsson frågar Strandberg om Johansson gjorde rätt

Med rubriken ”Har kommunstyrelsens ordförande någon lösning på Trelleborgs problem?” interpellerar Sverigedemokraterna genom Stefan Olsson nu Torkild Strandberg (FP). Detta med anledning av beslut fattade av Landskronas tillförordnade stadsdirektör om att bistå Trelleborg i ett utsatt läge.

Läget med ensamkommande barn till Trelleborg och Malmö är akut. Fredagen den 2 oktober förhörde sig Trelleborgs kommun om Landskrona  akut kunde ta emot 30 barn och bemanna ett boende redan från söndagen.
T.f. stadsdirektör Stefan Johansson beslutade att tillmötesgå Trelleborgs förfrågan och berättade hur man kunde nå personal i Landskrona under den stundande helgen.

Annons
 

”Vi har fått förfrågan om att låna ut Guldängens idrottshall till Trelleborgs kommun för akut omhändertagande av ensamkommande barn. Deras önskemål är att de ska få tillgång till lokalen från och med söndagen den 4 oktober. De tillhandahåller själva utrustning och personal. Jag har beslutat att vi ska tillmötesgå deras önskemål och låna ut lokalen från och
med den 4 oktober.”

Fakta interpellation
En interpellation är en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndsordförande. Frågan ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen.
Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.
Beslut att öppna upp ett tidigare LSS-boende för 30 ungdomar samt att inkvartera ytterligare 60 i Guldängens gymnastiksal. (tidigare Gullstrandskolan) gillades dock inte av Stefan Olsson (SD).
– Enligt vår mening är beslutet fattat på diffusa och högst anmärkningsvärda grunder, utan någon politisk diskussion, samt att beslutet enligt vår mening strider mot KS delegationsordning och kommunallagen, skriver han i sin interpellation till KS-ordförande Torkild Strandberg och framför fyra frågor.

  • Tycker du att stadsdirektörens agerande om beslutet är riktigt?
  • Hade kommunstyrelsens ordförande fattat samma beslut som stadsdirektören?
  • Hur stor kostnad blir åtagandet för Landskrona stad utöver ersättningen från Migrationsverket/Trelleborgs kommun?
  • Hur ser du på det faktum att IoF:s kärnverksamhet blir drabbad p.g.a. anstormningen av ensamkommande från Trelleborg?

Interpellationen som antas på måndagens kommunfullmäktige kommer att besvaras på novembermötet.
Det är sådan tågordningen är och jag förmodar att så blir fallet även denna gång, säger Torkild Strandberg och lämnar en liten lucka för ett undantag att svara redan på måndag.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser