Annons

Mitt hus, min borg… äh kyrka!


Till sommaren 2017 ska det mesta vara på plats och Dennis Toth och hans familj ska då flytta in i Örja Kyrka.

Man kan inte säga att Dennis Toth är gravallvarlig när det gäller sitt framtida boende. Inte heller tror han på spöken.

Annons
 

Arbetet med vård- och underhållsplanen för Örja kyrkogård har inletts. Samtidigt står Dennis Toth i startgroparna för att omvandla kyrkan till sin privata bostad.

Förhållandena är unika för landet, då kyrkobyggnaden som ligger mitt på kyrkogården är såld, och kommer att användas som bostad.
– Vikten av samverkan är stor, säger kyrkoherde Bengt Karlgren.
– Med tanke på att Örja kyrkogård fortfarande är en aktiv begravningsplats så blir kriterierna speciella. Nya gravsättningar kommer att ske längre ner på kyrkogården, säger Bengt Karlgren och pekar ner mot den bortre delen.

Kriterierna för den vård- och underhållsplan som Landskrona församling nu uppdragit åt Landskapsgruppen Öresund AB att ta fram blir därmed lite speciella. Örja kyrka, som tidigare tagits ur bruk såldes till Dennis Toth för tre år sedan.

Bengt Karlgren ger oss en bakgrund.
– 2004 beslöt Lunds stift att ta Örja kyrka ur bruk, den hade då stått oanvänd i cirka tio år. Inga gudstjänster, bröllop, dop eller begravningar hade förrättats i kyrkan.  Året därpå togs kyrkan ceremoniellt ur bruk och användes sedan som förråd. 2012 beslutade kyrkorådet i Landskrona församling att sälja Örja kyrka till Dennis Toth för tio kronor. Detta hade föregåtts av en utredning som bland annat menade att det skulle kosta församlingen 17 miljoner kronor att få kyrkan i ett sådant skick att den åter kunde användas för gudstjänster. Man hade också tittat på möjligheten att riva kyrkan, likt man gjort i Maglarp utanför Trelleborg. Det var i samband med detta och de tidningsskriverier som följde som gjorde att Dennis fick upp ögonen för vad han kunde tänka sig bli en framtida bostad.

– En krona, teaterviskar Dennis Toth, var köpeskillingen.
Nu föranleddes köpet av förhandlingar, där även Länsstyrelsen var involverad och där kravet på det utvändiga nu åvilar samma på privatpersonen som det en gång tidigare gällde för församlingen.

Dennis Toth har fått uppfört en ny uppkörsel till sin fastighet samt en trädgårdsyta strax utanför själva kyrkogården som nu alltså står inför förädling, för att använda kyrkoherdens ord.

Först ska dock en vård- och underhållsplan tas fram och ligga på församlingens bord någon gång till våren. Den ska omfatta bland annat en nulägesbeskrivning där antalet gravar, skötselavtal av dessa, lagskydd och regelverk redovisas. En kulturhistorisk analys kommer också att göras och en åtgärdsplan upprättas. Kulturgravarna får sitt eget kapitel, liksom trädplanen, där växter som finns på kyrkogårdsområdet redovisas.
– Även kyrkogårdar är utsatta för trender. Nu ska vi se hur man kan omvandla delar av denna till en minnespark.

– Vi kommer att se över det häcksystem av boxbum som finns och möjligheten att skapa nya gångar, fler träd och annan växtlighet och bänkar för besökare, säger Monica Sandberg på Landskapsgruppen Öresund AB.

Kyrkogården och dess framtidplaner i all ära men nyfikenheten på den nya bostaden och vad dess ägare har för planer med densamma tar till slut överhand.
Den maffiga porten öppnas och de storslagna planerna för en bostad på 350 kvadratmeter åskådliggörs.  Dennis Toth tar fram en ritning och visar hur han tänkt sig.
– Här där vi står blir en öppen planlösning på 110 kvadrat för ett  kök och vardagsrum med 7,5 meter  i takhöjd, säger han som tänker låta kyrkans valvformade tak finnas kvar
Han berättar vidare om planerna för ovanvåningen och de sju sovrummen och två badrummen som ska byggas.

Predikstolen står kvar och frågan om en bar där, besvaras med ett; Ja! Vad som ska ske med kyrktornet är ännu inte helt bestämt.
– Jag funderar på ett uterum, alternativt att det glasas in och blir ett rum även det.

Dennis Toth är anställd som snickare och jobbar tillvardags 7-16. Han vet vad han ska ägna nästan all sin fritid åt de kommande två åren.
– Jag ska göra det mesta själv, säger han och gör bedömningen att de framtida driftskostnaderna inte ska behöva blir större än en normal villa.
– Jag kommer att lägga in vattenburen golvvärme. Dessutom hoppas jag kunna sätta in två kaminer för lite myseldning. Det sker hela tiden nya framsteg med värmesystem så det tittar jag på. Dessutom är kyrkväggarna bastanta och bevarar värmen.

Frågan är då om inte allt-i-allon Ernst Kirchsteiger eller arkitekten Gert Wingårdh hört av sig och vill följa projektet i ett TV-program.
– Nej, men två inredningsmagasin har redan hört av sig och vill göra reportage.


Flera kulturgravar finns på kyrkogården som nu delvis ska omvandlas till en minnespark som förhoppningsvis ska stå klar samtidigt som kyrkan blir en inflyttningsklar bostad.


Bostad och minnespark i Örja kyrkby.


Andrea Jackelénska nu göra en vård- och underhållsplan för Örja kyrkogård.


Dennis Toth berättar om sina bostadsplaner.


Utsikt från köksfönstret. Nya fönster ska sättas upp innaför de yttre englasfönsterna.


Baren mitt i vardagsrummet…


Hockeyspelet är redan på plats.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser