Annons

Om buddism på OnsdagsAkademin

Teologie doktor Håkan Eilert besökte frimurarnas OnsdagsAkademi och berättade om sin intressanta kunskap och erfarenhet av Buddhismens skiftande ansikten som han fick under sina många år som präst i Japan och även som deltagare i de interreligösa samtal som initierades under 1960-talet.

Buddhismen är i grunden en tradition -eller en väg- av andlig praxis och utveckling. Vägen har som sitt mål en insikt i sakernas sanna natur. Denna insikt kan beskrivas på många olika sätt. Det vanligaste är dock att den karakteriseras av visdom och medkänsla. Buddha,den upplyste, tecknar en bild av den äkta människan och lovar att var och en som lever ett rättfärdigt liv har ett fönster öppnat mot evigheten. Det finns idag runt 350 miljoner buddhister världen över och en växande andel av dem är västerlänningar. I Sverige finns det cirka 15.000 buddhister.

Annons
 

Nästa föredrag  i OnsdagsAkademin blir den 4 november med titeln "kryptering och att knäcka chiffer". Kryptering och forcering är matematik och statistik på högsta nivå. De främsta kryptoskaparna i världshistorien var frimurare.    

Insänt av Benny Jönsson / OnsdagsAkademin

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser