Annons

Full fibertäckning i Landskrona inom tre år


Inom tre år ska alla hushåll och arbetsplatser har möjlighet att ansluta till Internet via fibernätet.

Styrelsen i Landskrona Energi AB har tagit ett strategiskt inriktningsbeslut att samtliga kommuninvånare och arbetsplatser i Landskrona stad skall ges möjlighet att ansluta sig till bolagets fiberoptiska nät senast år 2018. Landskrona Energi har redan idag en hög utbyggnadsgrad och nyansluter cirka 1000 nya kunder årligen.

Annons
 

– Nu har vi tittat över vad som är kvar att bygga ut i kommunen och kommit fram till att vi kan öka utbyggnadstakten och bli klara inom tre år. Det innebär att vi höjer ambitionen och ökar utbyggnadstempot till 1500 – 2000 fastigheter årligen, säger stadsnätschef Magnus Sjövik på Landskrona Energi.
– Det är främst på landsbygden som man idag saknar möjlighet att knyta på sig till vårt fiberoptiska nät men det finns även områden inne i centrala Landskrona, säger styrelseordförande Björn O. Persson på Landskrona Energi.
– Vi klarar både regeringens mål om 90% och Region Skånes mål om 95% till 2020 med dagens utbyggnadstakt men märker av ett kraftigt ökat intresse för att få fiber och många kan inte tänka sig vänta i upp till 5 år. Samtidigt vill vi inte undanta någon möjligheten att få fiber och därför sätter vi vårt mål till 100% under förutsättning att vi får tillgång till det stödpaket för landsbygdsutbyggnad som finns via Jordbruksverket och Länsstyrelsen och kommer att under 2016 skicka in en ansökan, säger Magnus Sjövik.

Björn O. Persson bedömer chanserna som goda att få stödet.
– Det fick vi exempelvis när vi nyligen erbjöd venborna att ansluta sig till fibernätet.
Runt 11000 kronor kostar det att ansluta en villa till nätet enligt styrelseordföranden.
– Det är naturligtvis valfritt om man vill ansluta sin fastighet men alla ska åtminstone ha chansen till det. Därför kan vi också säga att vi då har 100 procent fibertäckning i Landskrona senast år 2018.

Landskrona var tidigt ute med digital teknik och lanserade redan 1998 begreppet ’’den digitala staden’’.
– Kommunen rankas årligen av Svenskt Näringsliv bland de bästa i landet avseende IT infrastruktur och vi har ambitionen att behålla en tätplats, avslutar Björn O. Persson. 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser