Annons

13 miljoner kronor till Skåneleden


Skåneleden genom Landskrona är cirka 23 km lång och följer orange markering. Leden ansluter till Helsingborg i norr och Kävlinge i söder och går faktiskt rakt genom Citadellområdet.

Region Skånes regionala utvecklingsnämnd har beslutat att satsa 13,4 miljoner kronor under en treårsperiod på en långsiktig upprustning av Skåneleden. Något som även kommer att spilla över på Landskrona då leden går genom kommunen.
– Vi behöver en långsiktighet i Skåneledssatsning för att nå målet om en hållbar och exportmogen vandringsled av internationell standard till år 2020, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
– Satsningar på Skåneleden gynnar det skånska näringslivet, besöksnäringen och bidrar till fler besök till regionen och till en levande landsbygd.

Annons
 

Våren 2013 antogs en åtgärdsplan för Skåneleden, ett led i att få Skåne som vandringsdestination. Något som antagligen kommer att märkas rejält nästa år då Europas största internationella vandringsevenemang, Eurorando, når Skåne och Landskorna.

Redan har ett nytt skyltkoncept påbörjats för att höja kvaliteten på vandringsupplevelsen som tillsammans med ett arbete att ta fram en ny kvalitetsstandard ska underlätta för kommuner och andra som arbetar med Skåneleden.
Frågan är då mer konkret vad satsningen kan komma att betyda för Landskronas del?
– Det innebär att vi kan fortsätta med det utvecklingsarbete som hittills bland annat resulterat i upprustning och nya skyltar på leden i Landskrona, produktutveckling tillsammans med näringen längs med leden och folkhälsosatsningar kopplat till vandring. Vi har tagit fram en ny kvalitetsstandard för Skåneleden, ny skyltdesign och en varumärkesplattform, säger Sofie Norrby som är regionens utvecklare av Skåneleden.
– Nu börjar implementeringsfas där vi vill stötta kommunerna ännu mer för att få en bättre vandringsled som attraherar fler vandrare, både vana och ovana. Det kommer bli fler skyltar, mer stöd till kommunerna och bättre marknadsföring.  I varje kommun har vi en ledansvarig och personer som är ute och driftar leden. Landskrona stad har en mycket kompetent och driven driftare i, Cecilia Leander på som håller leden i toppskick,
berömmer Sofie Norrby.

– Skyltkonceptet är det som jag har arbetat mycket med i år.  Bland annat har jag bytt ut  samtliga skyltar som rör Skåneleden till orangea kvadrater 80x80mm, säger Cecilia Leander, skötselansvarig för vandringsleder och motionsslingor i Landskrona Stad. Dock känner hon inte till regionens 13 miljoners satsning på Skåneledden när Landskrona Direkt tar kontakt.
– Vårt årliga Skåneledsmöte är om en månad, där kommer de kanske informera oss, avslutar hon.

Beslutet i regionala utvecklingsnämnd gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med den föreslagna rambudgeten för nämnden.

Läs mer:
Efter fotografer och kineser nu kommer vandrarna

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser