Annons

1964-års ingenjörer vid Landskrona Stads Tekniska Skola sammanstrålade

Personerna på återträffsbilden från vänster till höger: Siegfried Vater, Thore Callmer, Christian Jönsson, Bengt Prenning, Kjell Gustafsson, Lennart Magnusson, Rolf Lindell och Bengt Norstedt.

Personerna på återträffsbilden från vänster till höger:
Siegfried Vater, Thore Callmer, Christian Jönsson, Bengt Prenning, Kjell Gustafsson, Lennart Magnusson, Rolf Lindell och Bengt Norstedt.

En något försenad 50-årsträff hölls nyligen för 1964-års ingenjörer från Landskrona Stads Tekniska Skola.
– Av elva återstående kom åtta till träffen, hälsar Kjell Gustafsson och berättar att enda sedan 1964 har man träffats vart femte år men framledes kommer det att bli varje år.

...och så här såg det ut för 51 år sedan.

…och så här såg det ut för 51 år sedan.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser