Annons

Kraftig ökning av koloniarrendet på Citadellet

– Det är inte rimligt att de ska kosta som en Magnum-glass i månaden att ha en koloni på Citadellet, säger kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (FP) sedan kommunstyrelsen idag klubbat genom en höjning av arrendet för kolonisterna.

guidade_turer08_5Det finns sex koloniområde i Landskrona, äldst är Citadellområdet med 123 kolonier. Gråen har 55 kolonier, Larvi 324 kolonier, S:t Olovs vång 162 kolonier, Kopparhögarna 560 kolonier och Axeltofta 176 kolonier. Kolonier i Landskrona får inte vara mer än 50 kvm stora. Dock vid nybyggnationer på Citadellområdet gäller 35 kvm.Det är Statens fastighetsverk (SFV) som äger marken där Citadellets koloniområde ligger. Landskrona stad har i sin tur ett avtal med SFV om att upplåta kolonilotter på marken. Vid årsskiftet löper avtalet mellan Landskrona stad och kolonisterna ut och ett nytt måste därför tecknas.
– Vi har fram tills idag haft konsensus inom politiken kring denna fråga, säger Torkild Strandberg och syftar på att Socialdemokraterna yrkade på återremiss i ärendet och därefter begärde votering som slutade 8-5 till Treklöverns och SD:s favör.

Annons
 

Anledningen till att kommunen sagt upp det rådande avtalet är som man anser att det finns ett behov av att justera vissa avtalsvillkor så som bland annat avtalstid, krav på folkbokföring i Landskrona, avgifter med mera.

Nuvarande avtal för Citadellkolonisterna ger en arrendeavgift på 260 kr/år plus indexuppräkning. På övriga koloniområden i Landskrona är motsvarande avgift 1000kr/år plus indexuppräkning, med undantag för Gråen där avgiften är 800kr/år.
– Det är en rättviseaspekt att man betalar lika mycket i arrendeavgift för en koloni oavsett om den ligger på Citadellområdet eller i Kopparhögarna. Sen kanske man får anpassa prisbilden efter hur stor kolonin är, säger Torkild Strandberg.

Kommunen vill tjäna en hacka
I beslutsunderlaget står det att det rimligt att kommunen får en viss avkastning på kolonimarken, precis som på annan mark som utarrenderas, exempelvis för jordbruk.
Frågan är om man i fallet med Citadell-kolonisterna inte jämför äpple med päron.
Kolonierna står på så kallad ofri grund, på prickmark, det vill säga att marken inte får bebyggas med annat än de just nu små kolonistugorna på max 35 kvadratmeter.
– Det är möjligt. Men samtidigt måste vi anpassa prisnivån till 2015-års prisbild, säger Torkild Strandberg och menar att det är ett rättvisekrav som kommunen kan ställa.
Noterbart i sammanhanget är att kommunen inte betalar något för att arrandera marken från SFV i gengälld ska kommunen sköta det löpande underhållet av grönytorna.

Nu stoltserar Citadellets koloniområde med att vara ett landets äldsta och pittoreskaste koloniområde. Inte sällan nyttjat av kommunen när man ska sälja in staden och dess natursköna omgivningar.
– Vi är naturligtvis stolta över våra kolonier. Men fortfarande är det en billig peng som man måste upp med för att kunna få ha denna fritidssyssla, Dessutom gör vi höjningen i två steg, säger Torkild Strandberg och menar att kommunen inte har täckning för sina kostnader på koloniområdena. Underskottet i fjor är beräknat till 220 000 kronor.

I det nya avtalet blir arrendeavgiften 2200kr/år där höjningen sker i två steg; från 2016 höjs avgiften till 1750kr/år och från 2019 till 2200kr/år.

En kommentar till "Kraftig ökning av koloniarrendet på Citadellet"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Dramatisk ökning av inbrott i kolonistugor

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser