Annons

Tolv flotta flottar i vallgraven

Årets tolv trädgårdsflottar är utplacerade. Sist ut ett lokalderby från vars en sida av Asmundtorp. Kan man verkligen tävla i snyggaste trädgårdsflotten? - Det som i musik. Smaken är som baken, svarade häckexpert Jonas Olsson från Horto Green.

Årets tolv trädgårdsflottar är utplacerade. Sist ut ett lokalderby från vars en sida av Asmundtorp. Kan man verkligen tävla i snyggaste trädgårdsflotten?
– Det som i musik. Smaken är som baken, svarade häckexpert Jonas Olsson från Horto Green.

I eftermiddags startade röstningen på årets tolv flotta flottar som medverkar i Trädgårdsgillet.

Annons
 

En dag tidigare än vanligt är de på plats, årets trädgårdsflottar i vallgraven i höjd med konsthallen. Därmed kan röstningen också påbörjas redan under torsdagseftermiddagen.
– Man har sedan till lördag  klockan 14 på sig att avlägga sin röst, berättar Emeli Zeilon samordnare av Trädgårdsgillet i Landskrona.

Röstsedel finns i och vid konsthallen. Vinnaren tillkännages vid det gröna samtalet med Gunnel Carlson klockan 15.00 på lördagen som avslutar Trädgårdsgillet.
– Den vinnande flotten deltar sedan i Den stora trädgårdsfesten på Sofiero sista helgen i augusti.

Lokalderby i trädgårdsflotte
När Landskrona Direkt besöker byggområdet för trådgårdsflottarna återstår endast  finslipningar på de två sista flottarna. Stämningen är förtätad och smått nervös men så råder något av ett lokalderby på platsen.

Medverkande flottar 2015, Landskrona Trädgårdsgille
Från bron och bortåt:
1 Edens lustgård – Sten Christensen
2 Törnrosens slott – Källsgården AB
3 Vad hände med slottet? – Tycho Brahe-museet
4 Gossen med snäckan – Gatuenheten, Teknik- och serviceförvaltningen
5 En rostig gammal järngrind – Utter & Brising Trädgårdsdesign
6 Sagostund – Inkasi
7 Är gräset grönare på andra sidan? – Skumpa & Spaljé
8 Chinampa – Oikos Community
9 Skogstokig – Plantagen i Rydebäck
10 Sommardoft – Rugerup 182
11 Kalas i Pippis berså – Råga Hörstad Plantskola AB
12 Shogun – Horto Green
Taktiken är genomskådad. Folkhems- och familjekärt står mot japanskinspirerad elegans. Råga Hörstad Plantskola håller kalas i Pippi Långstrumps berså i ena änden av Asmundtorp medan man på Horto Green på andra sidan tar hjälp av fältherren Shogun för att förmedla lugn och ro i en stilren japanskinspirerad trädgård.
– Jag ville skapa något som står i kontrast till vad som tidigare visats på Trädgårdsgillets flottar, säger Emelie Johansson från Horto Green.
– Ifjol gick jag helt ”bananas” och hade ett trumset på flotten som sedan fylldes med växter som gick i reggae-färgerna grönt, gult och rött, minns hon.
– I år vill jag förmedla lugn, säger hon som fyllt flotten med sand, träflis och kullersten för att sedan fylla på med olika lönnar, ormbunkar och fuchsior.
– Vatten är också ett viktigt element, inflikar kollegan tillika sambon Jonas Olsson som är på plats för de tunga lyften.

Jonas Olsson är förövrigt typexempel på att vem som helst kan bli trädgårdsbiten.
– Innan jag träffade Emelie hade jag inget intresse alls för trädgård. Nu kan jag vakna och längta efter att gå till jobb, säger han som kommit att bli något av firmans häckexpert.
Merparten av våra kunder finns norrut och handlar via vår postorder. Det händer att jag en måndag kan lasta 3000 häckplantor.

Pippilotta, Viktualia, Rullgardina, Krusmynta, Efraimsdotter, Långstrump kan se tillbaka på ett händelserikt liv och föga anande hon att hon till årets trädgårdsgille skulle bjuda in till kalas i en berså i vallgraven. Men alldeles säkert är sjörövarkungens dotter förtjust i att guppa runt på flotten med Herr Nilsson på parasollet.
– Jag ville göra detta för att fira Pippi som i år fyller 70 år, säger Lars Perssonfrån Råga Hörstad Plantskola och omöjligt är det inte att han själv också varit och nallat på krumelurpillern, för här saknas vare sig barnasinne eller gräddtårta av vita nejlikor och de rödaste rosor.
– Vi har fått tillstånd av Saltkråkan AB som har alla rättigheter Astrid Lindgrens verk att uppföra flotten, säger han och passar på att berömma hustrun Carina som ”bakat” tårtan.

Pippi firar 70 i år, något som uppmärksammas i Råga Hörstad Plantskolas berså.

Pippi firar 70 i år, något som uppmärksammas i Råga Hörstad Plantskolas berså.

Kärleken spirar bakom lönnen i den japanskinspirerade flotten från Horto Green. - Jag har själv hämtat inspiration från en japansk trädgård i holländska Den Haag, säger Emilie Johansson som märker ett allt större intresse för just växter som passar i genren.

Kärleken spirar bakom lönnen i den japanskinspirerade flotten från Horto Green.
– Jag har själv hämtat inspiration från en japansk trädgård i holländska Den Haag, säger Emilie Johansson som märker ett allt större intresse för just växter som passar i genren.

Det som finns kvar av Ivar Johanssons "Gossen med snäckan" visas av gatuenheten på teknik- och serviceförvaltningen.

Det som finns kvar av Ivar Johanssons ”Gossen med snäckan” visas av gatuenheten på teknik- och serviceförvaltningen.

Debatt: Landskrona kan bättre
2017-12-14 14:24:35

Det går bra för Sverige. I riket är tillväxten hög, svensk industri klarar sig bra och arbetslösheten sjunker. En aktiv socialdemokratisk regeringspolitik har skapat utrymme för reformer inom välfärden. Den socialdemokratiska regeringen utvecklar den socialdemokratiska samhällsmodellen - den ”svenska modellen” som kännetecknas av en hög välfärd för alla, hög sysselsättning, jämställdhet och trygghet.

När det går bra i riket går det också bra för Landskrona och kommunen utvecklas framförallt inom delar av bostadsbyggandet. Vi menar dock mot bakgrund av den utveckling som just nu sker i riket att Landskrona kan bättre. Vi vill peka på några punkter i kommunalpolitiken där vi anser att utvecklingen är alltför svag.

Sysselsättningen. Arbetslösheten i Landskrona är hög och har visserligen sjunkit något men befinner sig trots den rådande högkonjunkturen på en oacceptabelt hög nivå. Det finns möjligheter för kommunen att pressa ner arbetslösheten med olika former av arbetsmarknadsåtgärder men detta sker inte i tillräcklig grad. Att kunna gå till ett arbete skapar trygghet, självkänsla och välfärd. Därför bör ansträngningarna för att minska arbetslösheten intensifieras och de initiativ som tagits hittills i kommunen menar vi är otillräckliga.

Omsorg. Den kommunala omsorgen om de äldre är ett viktigt välfärdsområde. Den offentligt finansierade välfärden är en av hörnstenarna i den svenska modellen och vi menar att denna skall hålla en hög kvalitet. Det finns kö till de kommunala äldreboendena på grund av att denna inte är fullt utbyggda och många äldre tvingas ofta att bo kvar i sina lägenheter med ensamhet och isolering som följd. Det trygghetsboende som för närvarande byggs i Landskrona är inte tillräckligt. Kön till boendet är långt mycket större än tillgången på lägenheter. Därför bör det byggas fler trygghetsboenden. Det investeras för närvarande mycket i Landskrona men vi menar att en stor del av dessa investeringar borde styras om till välfärdssatsningar.

Personalpolitik. Kommunen har många anställda inom framförallt skola och omsorgsverksamhet. Det är därför av stor betydelse att kommunen uppträder som en god arbetsgivare. Många anställda inom omsorgen arbetar deltid och med delad arbetsdag. Vi menar att alla som önskar ska ha rätt till heltid. Dessutom menar vi att arbetstiden skall samlas under en arbetsdag så att inte personalen skall behöva ta ledigt några timmar mitt på dagen för att passa ett tjänstgöringsschema såsom det ofta sker idag.

Utbildning. Inom utbildningsområdet har det skett allvarliga försvagningar. I den senast återkommande undersökningen utförd av Lärarförbund har kommunen förlorat i ranking i jämförelse med andra kommuner. Vi socialdemokrater hävdar att alla barn har rätt till en likvärdig och god utbildning. Vi är därför beredda att delta i en nysatsning på skolans område som kan återställa kvalitén i utbildningen.

Beträffande gymnasieutbildningen tvingas vi konstatera att denna krympt samman på ett oacceptabelt sätt på grund av en anmärkningsvärt svag utbildningspolitik under de senaste åren. De flesta tidigare gymnasielinjerna har lagts ned och ungdomarna hänvisas till utbildning i andra kommuner. Vi socialdemokrater menar att det är viktigt att kommunen kan erbjuda gymnasial utbildning på hemmaplan.

Sammanfattningsvis vill vi öka satsningarna inom områdena sysselsättning, omsorg, personalfrågor och utbildning där vi menar att det inte görs tillräckligt. Landskrona kan bättre och i den goda konjunktur som den socialdemokratiska regeringen skapar kan den kommunala utvecklingen snabbas på. Byggnation och stadsutveckling är bra men det finns många andra områden som bör vara föremål för en aktiv politik för ett bättre Landskrona.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd

Jenny Tillander (S)
Ordf Socialdemokraterna Landskrona

[…]
Läs hela
Han tämjer naturen
2017-12-14 11:55:48

Med rötter från Landskrona vinner ett startuppföretag bakom en ultramodern växtvägg den prestigefyllda affärsidétävling Venture Cup.

Redan under högstadietiden hade Erik Wilson siktet inställt på teknisk nanovetenskap vid Lunds Tekniska Högskola.
- Den tvärvetenskapliga utbildningen hade jag fått upp ögonen för redan på GA-skolan, säger han som idag är entreprenören bakom ByLife, ett bolag som ska förbättra inomhusmiljön med smarta lösningar för växter och grönt. Något han redan hunnit presentera för självaste kungen.

Företagets affärsidé är att ta fram kommande generations växtväggar som på ett enkelt och smart sätt ska ta hand om skötseln, minska kostnaderna och öka tillgängligheten av växter och grönt på kontor och i vardagsrum.
- Idén med växtväggar bygger på att skapa gröna ytor och en bättre känsla i dagens kontor. Tänk dig en IKEA Billy-bokhylla fast fylld från topp till tå med växter, ståendes antingen jämte ditt skrivbord eller i ert mötesrum, säger Erik Wilson och menar att det finns rena hälsoeffekter med innovationen.

-  Bara genom att se på en bild av en skog, sänker vi vår puls med ett par slag. Hur blir det då om vi faktiskt har en riktigt levande vägg? Forskning säger att är vi i kontakt med naturen känner vi mindre stress, vi blir produktivare på arbetsplatsen och mår bättre över lag.
Frågan är då varför våra arbetsplatser och kontor ser ut som de gör idag.
- Vi spendera  90% av vår dagliga tid inomhus, och merparten av våra liv på arbetsplatsen - varför kan arbetsplatsen då inte kännas fantastisk?, säger Erik Wilson som med detta presenterar huvudidén med sin växtvägg - att göra naturen tillgänglig för att få oss till att må bättre.
- För att någon ska köpa en växtvägg måste produkten ha en rimlig kostnad och vara enkel. Det är därför vi jobbar mycket med teknik som möjliggör detta, förklarar han som idag tillsammans med sitt team sitter vid Lunds universitets inkubator VentureLab, där han efter sina studier arbetar med att utveckla affärsidén.

Teamet består av åtta personer från hela världen och enligt Erik Wilson är deras globala ambitioner ett naturligt resultat.
– Vi har haft globala ambitioner från dag ett. Vår vision är att öka människors välmående genom att föra in naturen inomhus. Växtväggar är inte vår enda produkt och synergin mellan teknik och natur i inomhussammanhang är nästan  helt outforskad. Inom ett år finns vår första produkt på marknaden och är tillgänglig i Europa. Efter lanseringen är det bara framåt som gäller, understryker han.

Enligt Erik Wilson är marknadssignalerna tydliga.
- Alla vill idag ha växtväggar men ingen vill betala för dem. Med teknik kan du idag automatisera mycket av skötseln och därmed minimera den mänskliga faktorn och göra arbetet både enklare och billigare. Mixen av teknik, i kombination med naturen, och levererat på både ett snyggt och enkelt sätt finns inte idag.

Hur och när uppstod intresset för att kuva naturen och ta den med inomhus?
- Eftersom jag är uppväxt på landsbygden, utanför Härslöv, och har sedan jag var liten haft ett intresse av naturen. Jag har alltid sett till att omge mig av växter på min arbetsplats och mitt hem. Intresset för att kuva naturen växte fram parallellt med studierna. Kan man njuta av växter hemma men ha en trädgårdsmästare som automatiskt tar hand om dem? Då finns det ju ingen begränsning på hur många växter man kan ha eller vilka. Som ingenjör tänker man alltid på sätt att förenkla och förbättra, avslutar Erik Wilson som alltså idag presenterats som en av vinnarna av Venture Cup, landets ledande tävling för den som vill utveckla en affärsidé till ett framgångsrikt företagskoncept.

ByLifes team består av Erik Wilson, Fanny Andersson, Markus Salman, Luca Caruso Villas Boas, Adil Nursen Uulu, Oscar Nilsson, Markus Karlström och Zacharias Holm.

 

 

 

[…]
Läs hela
Halvvägs för populär, digital julkalender
2017-12-14 10:20:08

Cityidrott har under varje skoldag i december en julkalender som utspelar sig i appen Snapchat. Konceptet innebär att man varje dag mellan klockan 15:00-15:30 gömmer sig någonstans i Landskrona med ett särskilt pris till den som hittar personen först. Via snapchat skickas det ut kluriga ledtrådar var femte minut på var personen befinner sig och ungdomarna har 30 minuter på sig att hitta gömstället först.
- Det är en blandning mellan På rymmen som var ett populärt tv-program förr, och På Spåret med kluriga ledtrådar på vart man ska ta sig. Ett underhållande sätt att aktivera alla barn och ungdomar, säger Jonny Karlsson på Cityidrott

Via Snapchat har Cityidrott byggt upp en plattform som idag innehåller en följarskara på nästan 1300 personer, den största majoriteten är ungdomar mellan 11-16 år som varje dag följer vad Cityidrott hittar på för aktiviteter och vad som sker i Landskrona.
- Det har blivit en av våra absolut starkaste kanaler att nå ut till ungdomar med. Vi kan använda Snapchat och berätta vad vi gör för något och säga till ungdomar att de borde besöka olika event som passar dem och det ser vi verkligen att de tar till sig. Vissa ungdomar kommer redan 10 minuter efter vi har skickat ut det, säger Daniel Glantz-Persson, ansvarig för Cityidrotts sociala medier.

Snapchatkalendern är inte bara ett nytt sätt att skapa rolig aktivitet på, utan Cityidrott har ett annat syfte som ligger bakom varför de valt att skapa kalendern.
- Det är ett sätt att få ungdomar att upptäcka olika områden och platser runt om i Landskrona, inte bara där man själv bor, utan kanske helt nya platser. Vi försöker välja platser som inte ligger nära en stor väg och som är knuten till en särskild skola tillhörande den platsen. Nu ser vi barn och ungdomar på cyklar överallt som tar sig över stora delar av Landskrona för att försöka hitta oss först och de är verkligen inte dumma så vi får hela tiden försöka göra det svårare och svårare, säger Jonny Karlsson.

Nu har kalendern nått halvvägs in på december innan den avslutas fredagen den 22 december då alla barn har gått på julledighet, och kalendern är väldigt populär menar man på Cityidrott.
- Vi försöker estimera och statistikföra hur många som aktivt valt att gå in och se första ledtråden som kommer ut klockan 15:00 och på så sätt kan vi se hur många som vill ta del av kalendern. Hittills för årets kalender ligger vi på mellan 40-80 barn som aktivt går in för att se vår första ledtråd. Då ska man ha i åtanke att det är många ungdomar som grupperar ihop sig och delar telefon när de ska ut och leta, säger Daniel Glantz-Persson

- Det är helt gratis att vara med och leta. Det enda man behöver göra är att följa oss på Snapchat där vi heter @Cityidrott och sen är det bara köra så fort vi släpper första ledtråden klockan 15:00, fortsätter Daniel Glantz-Persson.

Vill du se mer av hur Cityidrotts Snapchatkalender går till så kan du via länken nedan se ett av avsnitten där Snapchatkalendern genomförs.

 

 

[…]
Läs hela
Gabbe om alla rykten
2017-12-13 12:00:53

Det är gott om spekulationer gällande BoIS just nu. Hur ser ekonomin ut? Stannar Viktor Svensson? Vilken roll kommer den nya sportchefen Peter Swärdh att ha? Landskrona Direkt har talat med BoIS ordförande Gabriel Munck.

På tisdagen blev det klart att Peter Swärdh blir ny sportchef i BoIS. Tanken är att han ska ta över den roll som klubbens fotbollsutskott har idag.
– De som sitter i fotbollsutskottet idag kommer att ha en roll som är närmare styrelsen. Vi behöver ju inget fotbollsutskott om vi har en sportchef, säger Gabriel Munck.

De spekulationer som funnits på olika forum att BoIS tränare Agim Sopi skulle vara på väg att lämna klubben stämmer inte enligt ordföranden.
– Det har aldrig varit aktuellt att Agim ska lämna BoIS.

Sportsligt men även ekonomisk ser det ut som BoIS gör ett kanonår. Inför 2017 hade BoIS ett negativt kapital på drygt 3,5 miljoner kronor. Gabriel Munck menar på att det ser bättre ut i år men att klubben fortfarande ligger back men att man bättrat på siffrorna rejält.
– Jag kan inte säga exakt hur mycket det rör sig om men jag gissar att det rör sig om runt en miljon kronor kvar av underskottet när året är slut. Men det är inte klart ännu, säger Gabriel Munck som inte räds elitlicensen.
- Vi har två år på oss att hamna på plus och det ska vi klara, säger han.

Frågan är då hur klubben har råd med en sportchef samtidigt som man har en hel del spelare på önskelistan. Bland annat så är förhandlingarna med mittbacken Viktor Svensson inte klara.
– Det är en balansgång. Men Peter Swärdhs kostnad ryms redan nu i nästa års budget.
Enligt tränare Agim Sopi har förhandlingarna med Viktor Svensson högsta prioritet och Gabriel Munck hoppas att man hittar en lösning inom kort. Värre är det i jakten på en ny målvakt.
– Det är klart att Ivo Vazgec inte kommer att fortsätta i BoIS. Det handlar om pengar. Därför är det hög prioritet att försöka hitta en bra målvakt. Men vi behöver även tre eller fyra spelare till. Och jag ser gärna en bra anfallare bland dessa.

Klart är också att assisterande tränare Björn Ågren slutar.
– Det har med hans civila jobb att göra. Det går inte att kombinera med en tränarroll i ett superettanlag.

Någon ersättare är dock inte klar.
– Vi ska förhoppningsvis ha löst den biten till den 8 januari när träningen drar igång efter semestern. Men det är inte vi kan lova.

Med tanke på att BoIS nu tagit steget upp i Superettan så ökar såväl inkomster som utgifter.
– Runt fyra miljoner kronor från fotbollsförbundet är redan säkrade. Men vi hoppas ju även på ett par riktigt fina matcher som drar mycket folk. Jag hoppas till exempel att vi har lapp på luckan när HIF kommer hit, säger Gabriel Muck.

Men antalet sponsorer har bara ökat marginellt fram till idag.
– Vi hade en bra skjuts förra året och vi hoppas på en liten ökning. Men jag tror inte den blir mycket större än 2017, säger ordföranden som trots allt är vid gott mod.
– Jag tycker att det ser bra ut och det ska bli kul att följa BoIS i Superettan.

Om han själv kommer att sitta med ordförandeklubban även nästa år vill han inte sia om.
– Det får vi se till årsmötet.

[…]
Läs hela
Annons
JaBaDaBaDo va kul!
2017-12-12 17:19:05

Varje år delar Företagarna Landskrona ut utmärkelsen Årets Företagare. De som fick hedersbetygelsen för 2016 blev JaBaDaBaDo. Detta tillkännagavs på Pumphuset på tisdagen.

Bakom JaBaDaBaDo, vilka tillverkar leksaker med mera, står Calle och Eva Eliasson som drivit företaget sedan 1993. Då hette det dock Filuren.
– Vi startade hemma i källaren och snickrade. Några pengar tjänade vi dock inte, minns Calle Eliasson och skrattar.

Men sedan dess har det gått bra och företaget blev snart ett aktiebolag. Resor till Kina gav kontakter och billiga och bra produkter.
– De är oerhört duktiga och prisbilden går inte att jämföra. Vi köper hem produkter och förädlar dom här hemma och sedan säljer vi dom vidare. Både här i Sverige och i Europa, fortsätter Calle Elisasson.

Juryns motivering lyder:
”Årets Företagare i Landskrona är kreativ, färgstark, stilren, passionerad och med barnasinnet kvar. All design och produktion sker med hållbara och naturliga materialval i innovativa färger och mönster. JaBaDaBaDo startade i liten skala 1993 och är i dag ett internationellt framgångsrikt företag i ständig tillväxt under ett välkänt varumärke. Ingen barnkammare är komplett utan deras produkter”

Utmärkelsen betyder mycket för de båda entreprenörerna.
– Det ger oss mer energi och det behövs. Konkurrensen är stenhård, säger Eva Eliasson.

Att de skulle få utmärkelsen har de känt till en längre tid.
– Ina (Zachhau, ordförande i Företagarna Landskrona. Reds anm) ringde för cirka två månader sedan. Det kändes fantastiskt. Det finns många oerhört duktiga företagare i Landskrona, säger Calle Eliasson, och avslutar.
– Vi delar dock denna utmärkelse med våra tretton anställda. De gör alla ett fantastiskt jobb.

[…]
Läs hela
BILDEXTRA - Bus, pyssel och isbana på Barnens Juldag
2017-12-12 11:59:27

I lördags arrangerade Landskronasamverkan ”Barnens Juldag” i stan. Evenemanget lockade massvis med barn och familjer som bland annat fick träffa jultomten, dekorera pepparkakor, lyssna på julsagor och busa kring granen med Johan Östberg.

Josefin Larsson höll i kameran och här följer ett juligt bildspel.

[…]
Läs hela
Sillen tillbaka på Exan
2017-12-12 11:23:52

Vi noterar att Mats ”Sillen” Lindblad är tillbaka som tränare i BK Fram.

Mats Lindblad var som ung ytterst talangfull och började i klubbens P66:or och spelade i klubben fram till 1985 för att sedan prova vingarna i Landskrona BoIS där spelade han fram till 1999.  Under de  tre siståren i BoIS lyckades han göra 100 mål på 125 matcher. Mats Lindblad har tidigare varit tränare i BK Fram och det var mellan åren 2006-2011.

- Vi i BK Fram är mycket glad att kunna knyta till oss Sillen och önskar honom alla lycka till, säger klubbens ordförande Michael Bengtsson

[…]
Läs hela
Hans Eklund ser fram emot premiären
2017-12-12 09:12:46

Förra veckan skrev vi om det preliminära programmet för BoIS i Superettan nästa säsong. Klart är att Falkenberg står för premiärmotståndet och tränare för Hallänningarna är tidigare BoIS-tränaren Hans Eklund som assisterade Henrik Larsson 2010-2012.

– Det ska bli riktigt kul att komma tillbaka till Idrottsplatsen, säger Hans Eklund som befinner sig på semester.
– Vi tog ledigt i december och kör igång efter helgerna, säger han.

Falkenberg slutade på fjärde plats i Superettan förra året, fyra poäng bakom Trelleborgs FF som kvalade upp till Allsvenskan i höstas.
– Vi har en bra säsong bakom oss och vi får väl räknas som favoriter i premiären, avslutar Hans Eklund.

[…]
Läs hela
16-åring knivrånades
2017-12-12 09:06:40

Vid lunchtid på måndagen rånades en 16-årig kille på Östervångs plan, inte långt från stationen. Det var två gärningsmän som med kniv tilltvingade sig målsägandens mobiltelefon, hörlurar och klocka.

Förutom att de båda okända gärningsmännen är misstänkta för rån så är en av de båda misstänkt för övergrepp i rättssak då han hotade 16-åringen om han skulle anmäla händelsen till polisen.

[…]
Läs hela
Veckans hamntrafik
2017-12-11 10:53:12

Under vecka 50 anlöper följande båtar Landskrona Hamn. Fler båtar kan komma senare i veckan. Därför hänvisar vi även till Landskrona Hamns hemsida, vilken uppdateras regelbundet. Adressen är www.landskrona-hamn.se.

Måndag
• M/V Lady Alexandra från Rouen, lossar gödningsmedel åt Sv. Lantmännen.
• Industrial Dest från Köpenhamn till Öresund Dry Docks.

Tisdag
• M/V Baltic Sailor från Uusikaupunki, lossar gödselmedel åt Yara AB.

Onsdag
• M/V Konstantin, lastar korn för Svenska Foder.

Torsdag
• M/V Seeland från Rostock, lossar gödselmedel åt Yara AB.
• M/V Östanhav lossar kalk åt Nordkalk.
• M/V Artica Hav från Rotterdam, lossar Bauxite åt Bjuf AB.

Fredag
• M/V Ida från Hamburg, lossar gödselmedel åt Sv, Lantmännen.

Lördag
• M/V Cembay från Bremen, lossar GGBFS åt Thomas Cement.

Söndag
• M/V Coastalwater från Sluiskil, lossar Urea åt Yara AB.

[…]
Läs hela
BoIS börjar hemma mot Falkenberg
2017-12-08 11:44:38

Spelordningen är fastställd för Superettan och BoIS börjar hemma mot Falkenberg.

Hasse Eklund återvänder till IP i premiären av Superettan. Den forne skyttekungen som tränade Landskrona BoIS tillsammans med Henrik Larsson kommer nu med sitt Falkenberg till Landskrona den 1 april.

Matcherna som alla ser fram emot är naturligtvis derbyna mot HIF, vilka preliminärt kommer att spelas den 13 maj (hemma) och den 19 augusti (borta).

Notera att spelomgångarna är fastställda men de exakta dagarna kan komma att ändras.
– Vi är väldigt nöjda med inledningen. Vi får en bra premiärmotståndare i Falkenberg och ett hemmaderby mot HIF förhoppningsvis en skön majkväll, säger klubbchef Max Lundmark, till BoIS hemsida.

Preliminära datum för BoIS seriematcher 2018

1 april: BoIS – Falkenberg

8 april: Jönköping – BoIS

15 april: BoIS – Örgryte

22 april: Degerfors – BoIS

29 april: BoIS – Värnamo

6 maj Varberg – BoIS

13 maj: BoIS – Helsingborg

20 maj: IK Frei – BoIS

23 maj: BoIS – Halmstad

27 maj: Gefle – BoIS

3 juni: BoIS – Gais

10 juni: AFC Eskilstuna – BoIS

17 juni: BoIS – Brage

24 juni: Norrby – BoIS

1 juli: BoIS – Öster

29 juli: BoIS – Gefle

5 aug: Värnamo – BoIS

12 aug: BoIS – Degerfors

19 aug: Helsingborg – BoIS

26 aug: Brage – BoIS

2 sept: BoIS – Norrby

9 sept: Falkenberg – BoIS

16 sept: BoIS – Varberg

23 sept: Halmstad – BoIS

30 sept: BoIS – Frej

7 okt: Öster – BoIS

21 okt: GAIS – BoIS

28 okt: BoIS – AFC Eskilstuna

4 nov: BoIS – Jönköping

10 nov: Örgryte – BoIS

[…]
Läs hela
Politiken eniga om torghandeln
2017-12-08 11:24:39

Torghandelns vara eller icke vara i Landskrona har sats på sin spets på sistone. Inte minst sedan en av handlarna, Tom Larsen, som sålt blommor på Rådhustorget i 23 år, i en artikel här på Landskrona Direkt gått ut och sagt att han nu överväger att sluta. Tjänstemän har kommit till tals så även torghandlare och dess representanter men var står stadens politiker i frågan? Vi har talat med de fem kommunalråden och återkommande är att det ska vara rent och snyggt samt ordning och reda på torget.

Under flera års tid har det förts en diskussion om att torghandeln behöver förändras, detta föranlett av ”klagomål på utbud, utseendet och skötsel” . Detta upprepade bland annat stadsmiljöchef Tora Broberg nyligen. Frågan är hur många klagomål som inkommit till kommunen under de senaste åren. Vi bad att få dessa tillsända oss. En dryg vecka senare har ännu inga klagomål på torghandeln synts till.
- Det finns få diarieförda klagomål på ordningen. Samtidigt är det många som uttryckt sina synpunkter på ordningen eller utbudet. Det är av denna anledning som staden, efter ett par försök, återupptagit arbetet med att utveckla torghandeln. Arbetet har formulerats via torgstadga och särskilda bestämmelser. Dessa dokument har beslutats av en enig teknik- och servicenämnd tidigare i höst, säger Tora Broberg.

Trots att det såväl från politikerhåll som tjänstemän hänvisas till ”klagomål”så finns inget konkret att redovisa. Varifrån kommer klagomål?
- Synpunkterna har nått oss via politiker och i samtal med invånare, förtydligar Tora Broberg och tillägger.

- Under tiden som torghandeln diskuteras har samtidigt staden runt om den utvecklas. Vi uppfattar att stadsmiljöernas utseende och utbud har stor påverkan på intrycket och att det har stor betydelse för stadens attraktivitet i stort. Kommunen satsar mycket på att lyfta stadens gator, torg och parker. Det vill vi även göra med torget och dess handel, säger hon.

Vad säger då politikerna tillika kommunalråden om torghandeln?

Jonas Esbjörnsson (S)
- Vi Socialdemokrater tycker det är viktigt att vi har ett levande centrum och torghandel. Det är också viktigt att det finns regler, ordning och reda för alla seriösa torghandlare. Samtidigt är det också viktigt att kommunen har en bra dialog med den verksamhet som finns eller vill utveckla sin verksamhet på torget.

- Torghandeln ska ges en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet och det kan ges om det förs en dialog mellan kommun och handlarna. Vi vill se en torghandel som ges möjlighet till utveckling och lyssnad på. Landskrona kan bättre!

 

Torkild Strandberg (L)
- Torghandeln i Landskrona ska vara en trevlig upplevelse. Det ska vara rent och snyggt och präglas av ordning och reda. Under en tid har det inte varit så, så förändringar är välkomna. Utbudet av varor får gärna växa.  Då blir torghandel än mer attraktiv.  Självklart ska det finnas en bra och konstruktiv dialog mellan Landskrona Stad och torghandlarna.

 

Elvir Mesanovic (MP)
- Vi i miljöpartiet i Landskrona tycker att Landskronas Rådhustorg behöver en sammanhållen strategi med ordning och bättre miljö där Landskronaborna ska känna en stolthet för torget som mötesplats och handelsplats. Öppna, inbjudande, vänliga och gröna torg är inte bara nödvändiga i staden för folklivet utan också för säkerheten och öppenheten.

- Vi är övertygade om att fler landskronabor skulle vilja handla på Rådhustorget om utbudet hade utvecklats samt om försäljningsplatserna hade samma utformning. Rådhustorget är en yta av möjligheter och behöver vara mer levande för att utveckla handeln i hela centrum. Det ska finnas utrymme för tillfälliga och återkommande evenemang, såväl större som mindre. För att skapa en levande stad behövs grönområde, handel, kultur och vimmel.

- Serviceutbudet är viktigt för att Landskrona ska bli levande och därför måste möjligheterna till centrum stärkas. I det hållbara samhället ska vi kunna göra våra dagliga inköp lokalt. Att människor trivs och vill vistas i en stad är en viktig förutsättning för lokal handel och näringsliv. Det är särskilt viktigt med en bred förankring och dialog med kommunens tjänstemän och handlarna för att få bästa möjliga resultat. Landets krona ska vara levande som passar alla generationer där alla ska kunna vistas i staden utan rädsla, med en känsla av frihet mångfald och trivsel.

 

Stefan Olsson (SD)
- Torghandeln i Landskrona är viktig, det är en av många olika mötesplatser staden har. Men staden har också fått ta emot synpunkter på hur torgstånden ser ut. Presenningar i olika färger, allt från randigt till enfärgat vilket ger ett ovårdat intryck. Att nu torghandlarna får flytta över till kasernplan är inget konstigt, det gjordes så förra året också, eftersom staden smyckades med ljus och annat som hör julen till. När det gäller den nya taxan så har politikerna i Teknik- och servicenämnden, i enighet, kommit överens att 5000:- / år var en billig summa på platsen, för var kan man få en försäljningsyta för den pengen, och att andra städer var betydligt mycket dyrare för torgplatser. Dessutom tillhandahåller Landskrona stad ställning och väderskydd gratis mot en depositionsavgift som återbetalas vid återlämnande i helt skick. Tider för hur länge man får stå på torget, var ett beslut då kommunen svarar för städning och detta ska kunna ske på ordinarie arbetstid. När det gäller att tjänstemännen är inne och detaljstyr så håller jag inte med. Tjänstemän som har stadsmiljö och stadsplanering som sitt uppdrag/jobb är bättre lämpade att utveckla torghandel med mera. Som politiker ska vi inte in och styra på mutter och skruv nivå.

 

Torbjörn Brorson (M)
- Självklart ska torghandeln finnas kvar och det är en viktig del av stadsbilden. Det ska vara trevligt och gemytligt att handla på torget. Men samtidigt är det viktigt att det är snyggt och ordentligt och att det inte uppfattas skräpigt. En enig teknik- och servicenämnd har beslutat om vissa förändringar och det finns ju en politisk samsyn till att dessa förändringar behövs.

- Däremot kan man ytterst beklaga att handlarna anser att kommunikationen med kommunen inte fungerar. Så får det givetvis inte vara utan en öppen, rak och lyhörd kommunaktion måste vara ledorden.

Läs mer: Torghandlare har fått nog

 

[…]
Läs hela
Inbrott i butik
2017-12-08 10:36:27

En liten butik på Sankt Olofsgatan utsattes för inbrott på torsdagskvällen. Tjuvarna tog sig in genom att först bryta upp en järndörr och sedan entrédörren. Vittnesuppgifter gör gällande att det var tre gärningsmän som bröt sig in strax efter 20.30.

Med sig från butiken fick tjuvarna cigaretter, snus samt en handkassa på 800 kronor.

[…]
Läs hela
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser