Annons

Halverad ungdomsarbetslöshet till 2018

”Tänk offensivt, Landskrona!”, så lyder rubriken på Sverigedemokraternas senaste motion som berör ungdomsarbetslösheten i Landskrona.

Landskronas ungdomsarbetslöshet har under flera år pendlat i närhetan av 25 procent.
– Det är självklart inte acceptabelt, skriver motionärerna Stefan Olsson och Lars Ekvall som vill se ett mer gränsöverskridande samarbete mellan stadens olika förvaltningar för att få bukt på problemet.

Annons
 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
– att individ- och familjeförvaltningen får i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys i syfte att fånga upp goda idéer från andra kommuner när det gäller deras sätt att hantera ungdomsarbetslösheten.

– att utbildningsf örvaltningen, individ- och familjeförvaltningen och andra förvaltningar som kan bidra får ett uppdrag att genom gemensamma åtgärder komma med skarpa, konkreta förslag som syftar till att halvera ungdomsarbetslösheten senast år 2018

– att rapportera till KS varannan månad om hur arbetet fortskrider för att Landskrona omedelbart ska kunna implementera de förslag som framkommer.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser