Annons

Föredrag om textil konst

Var är den textila konsten på väg? En fråga som förhoppningsvis Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Josabet Werkmäster kan ge svar på när det på bjuds in till kulturtorsdag på Landskrona Konsthall.

Torsdag 16 juli kl. 18.30 hålls ett föredrag knutet till utställningen Vår textila konstsalong på Landskrona konsthall. Föredraget med titeln ”Vart är den textila konsten på väg? ”ges av Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Josabet Werkmäster.
– Kom och ta del av diskussioner kring textil konst. Textil konst är satt under ständig nydaning – den textila konsten är gränslös. Vad händer när textila tekniker, textila material och textila uttryck tar plats i rummet, i konsten och i samhället? Det kommer även ges en presentation av KKV-Textiltryck Malmö som är en plattform för nya textila möten och en verkstadsresurs för textiltryck. Föredraget är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs, informerar Maria Olofsson, vikarierande konstintendent.

Annons
 

Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren är konstnärer och verksamma på KKV-Textiltryck Malmö där de på uppdrag av Kultur Skåne arbetar med att stärka den textila konsten i regionen. Både Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Josabet Werkmäster undervisar inom textil konst och formgivning och har genom det kontakt med den nya generationens textilkonstnärer.

Josabet Werkmäster är konstnär och utbildad på Konstfack. Hon har under många år varit en av drivkrafterna i verksamheten på KKV-Textiltryck och var ordförande 1999 – 2009. Nu sitter hon i styrelsen för det nordiska nätverket Nordic Textile Art och har även kontakter inom ETN, European Textile Network.

Margareta Heijkenskjöld Holmgren är konstnär och formgivare. Hon är en av utställarna på Vår textila konstsalong på Landskrona konsthall där hon visar verk med sitt stilrena grafiska uttryck. Hon har stort intresse för konstnärers arbetsvillkor särskilt inom det textila området.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser