Annons

Lika förutsättningar för tjejer och killar

I en kartläggning av fritids- och kulturförvaltningens verksamheter framgår det att idrottslivet i Landskrona fortfarande är könsstereotypt och könsuppdelat men att tjejer och killar har lika förutsättningar, ett resultat av ett medvetet jämställdhetsarbete i förvaltningen.

Under våren har av delar av fritids- och kulturförvaltningens interna och externa verksamhet kartlagts ur ett jämlikhetsperspektiv. Syftet med arbetet har varit att kartlägga hur kön finns representerat i verksamheten på olika nivåer samt att undersöka hur resurser fördelas i den utåtriktade verksamheten.

Annons
 

I undersökningen framgår det att förvaltningen arbetar aktivt med att se till att fördelningen av resurser är jämn, och att detta reflekteras i den till exempel relativt jämna uppdelningen av träningstider för tjejer respektive killar.
I en kartläggning av bidragstagande föreningar framgår det att även fördelningen av bidrag och träningstider i förvaltningens lokaler är relativt jämn. Det framgår dock att det fortfarande finns en könssegregation i de aktiviteter som de bidragsberättigade idrottsföreningarna bedriver.

Vidare visar rapporten att det finns en medvetenhet vid investeringar och hur det påverkar tjejer respektive killar. Exempel som ges är investeringen som gjorts i den nya ridanläggningen, samt att man försöker fördela träningstider i till exempel ishallen på ett jämnt sätt. Att resurser är jämnt fördelade kan ses som en effekt av den medvetenhet kring jämlikhetsarbete som verkar finnas i verksamheten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser