Annons

Överklagar skoltomtsbeslut

Nu överklagar Socialdemokraterna beslutet om skolmarksförsäljning i Borstahusen till Förvaltningsrätten.

Vid senaste kommunfullmäktige i mitten av juni beslutade Treklövern med stöd av Sverigedemokraterna att sälja mark i Borstahusen till Hemsö. På marken ska fastighetsbolaget uppföra en skola som sedan ska hyras av Internationella Engelska Skolan (IES). Fullmäktige beslöt i samband med detta även att stå för en subventionering av hyran med på 5,5 miljoner kronor årligen.
– Det kan inte vara rimligt att kommunen nu säljer tomten till Hemsö för 200 kr/kvm när man på andra sidan Erikstorpsvägen säljer tomter för 2000-3000 kr/kvm, säger kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S).
-I dag har jag skickat in en överklagan till Förvaltningsrätten för att få beslutet prövat och begärt inhibition i ärendet. När man säljer marken så billigt gränsar detta till otillbörligt gynnande av enskilt företag, anser Jonas Esbjörnsson och berättar vidare.
– I Landskrona har varje skola en lokalersättning på 9300 kr/elev. Hemsö kommer att bygga en skola till IES som ska rymma 600 elever. Det gör att Landskrona kommer att betala 9300 kr/elev x 600= 5,6 mnkr. Men Hemsö kommer att sätta en hyra på skolan på 11,1 mnkr vilket gör att kommunfullmäktige beslutade en subvention på ytterligare 5,5 mnkr/år. Samtidigt som kontraktet sträcker sig under 20 år. Det innebär att en skola subventioneras med 110 mnkr för enbart hyra.

Annons
 

– Nu går man ifrån likvärdesprincipen när det gäller hela skolan i Landskrona, avslutar Jonas Esbjörnsson (S).

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser