Annons

16 miljoner till jobbprojekt för unga

Landskrona stad har beviljats 16 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) för ett 2,5-årigt arbetsmarknadsprojekt med namnet prioett. Målet är att deltagarna, ungdomar i åldern 18-24 år, ska komma in på eller närma sig arbetsmarknaden. Totalt kommer cirka 360 ungdomar ges möjlighet att delta. 

I Landskrona är det många unga som inte har någon sysselsättning, men viljan och kompetensen att minska arbetslösheten i kommunen finns. Ett tecken på detta är att Landskrona stad, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Landskrona BoIS Startelvan och Uppstart Landskrona, har beviljats 16 miljoner från ESF för arbetsmarknadsprojektet prioett.

Annons
 

– Deltagarna börjar med streetcoaching, vilket visat sig vara en lyckad metod från Startelvan. Därefter fortsätter de antingen med utökad streetcoaching, uppsök/praktik eller med Academin, berättar Jimmie Rönndahl, verksamhetschef för främjande insatser i Landskrona stad.

I korthet är streetcoaching en metod som utgår från individens personlighet, situation och verktyg som ungdomen förstår och känner sig hemma med. Genom uppsök/praktik får deltagaren hjälp att hitta en praktik/arbetslivserfarenhet utifrån intresse och kompetens. I Academin erbjuds deltagarna en visstidsanställning på ett företag där platsen formas utifrån det arbetsgivaren efterfrågar. Här ingår också riktade utbildningsinsatser kopplade till respektive plats, och målet är fortsatt anställning.

– Att Landskrona har alldeles för stor ungdomsarbetslöshet har inte undgått någon. Därför är det extra roligt att kunna ge fler ungdomar möjlighet till studier och praktik. Detta ger i förlängningen arbete och egen försörjning, säger Bodil Möller (M), ordförande för individ- och familjenämnden i Landskrona.

Detta ger oss möjlighet att se till att fler unga kommer i arbete och försörjning. Konkreta åtgärder för att få unga människor i jobb och studier, parallellt med arbetet att skapa tillväxt och utveckling i Landskrona, är nyckel till framgång, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Arbetet med att iordningställa lokaler och rekrytera personal till prioett är i full gång. Under hösten ska de första 60 ungdomarna vara inskrivna och aktiva i projektet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser