Annons

Saltföretag vill etablera sig i Landskrona

Aktiebolaget Hanson & Möhring vilka bland annat saluför Falksalt är intresserade av att flytta delar av sin verksamhet till Landskrona. I blickfånget har de den tomt som det tidigare har stått en ammoniaktank på och som Landskronastad nyligen köpte av Yara. På fredagens extrainsatta kommunfullmäktigemöte förväntas beslut om att godkänna ett markanvisningsavtal med AB Hanson & Möhring.

Avtalet ger bolaget en ensamrätt att förhandla med staden om ett köp av den marken. Företaget behöver en köpoption för att vara säkra på att de kan köpa fastigheten om de utredningar som måste göras faller väl ut och en etablering blir aktuell. Köpoptionen gäller i sex månader från kommunfullmäktiges beslut. Priset för marken är 350 kronor per kvadratmeter. Övriga villkor är inte fastställda.

Annons
 

Om en etablering blir möjlig räknar Hanson & Möhring med en anläggning med cirka 20 anställda.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser